logo

.


KOLUMBIE  Kolumbie / República de Colombia


Základní informace

Rozloha: 1 138 910 km²
Počet obyvatel: 52 156 000 (2022)
Hustota obyvatel: 42/km²
Úřední jazyk: španělština
Obyvatelstvo: 58% mestici, 20% bílí, 14% mulaté, 4% Afričané, 3% zambové, 1% Indiáni
Náboženství: 71% římští katolíci, 17% protestanté, 8% bez vyznání
Politický systém: prezident a vláda, dvoukomorový parlament (Congreso); Sněmovna reprezentantů - 166 členů a senát - 102 členů
Hlavní město: Bogotá (7 674 400)
Největší města: Medellín (2 441 000), Cali (2 235 000), Barranquilla (1 213 000), Cartagena (990 000), Cúcuta (644 000), Soledad (599 000), Ibague (548 000)

TOP MÍSTA

1. CARTAGENA

Cartagena 560flickr.com/photos/pedrosz/5049256137 

                Cartagena leží na severu Kolumbie, na pobřeží Karibského moře. S rozlohou 572 km2 a téměř 900 000 obyvateli je Cartagena pátým největším městem Kolumbie. Město bylo založeno v roce 1533 a pojmenováno podle španělského města Cartagena. Koloniální část města a pevnost jsou od počátku 80. let minulého století součástí kulturního světového dědictví UNESCO. Rozsáhlé opevnění nad přístavem, historické koloniální domy s barevnými fasádami a balkony, paláce, řada kostelů činí z Cartageny jedno z nejhezčích měst, ne-li nejhezčí, v Jižní Americe. Historickou část města tvoří tři hlavní části: čtvrtě San Sebastian a Santa Catalina s katedrálou a řadou paláců, rovněž s několika místními vládními budovami (čtvrti, kde žila bohatší vrstva obyvatel), dále San Diego a Santo Toribio, to jsou čtvrti, které byly obývány především obchodníky a střední vrstvou a Getsemani – předměstí historické části města.

 

2. SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Sierra Nevada de S. M. 2flickr.com/photos/alejobayer/16344748259

                Pohoří Sierra Nevada Santa Marta se nachází v severní části Kolumbie, leží samostatně, nenavazuje na pásmo And, ale je považováno za jejich součást. V pohoří se nachází tři nejvyšší vrcholy Kolumbie, nejvyšší Pico Cristobal Colón, 5 775 m (druhá nejvyšší hora Pico Simon Bolívar mívá někdy udávanou stejnou výšku). Pohoří Sierra Nevada Santa Marta zaujímá plochu 17 000 km2, je pramenem pro 36 řek, a tím, že leží ve vzdálenosti 40 kilometrů od pobřeží Karibského moře, bývá považováno za nejvyšší pobřežní pohoří na světě. Část pohoří je součástí národního parku, jednoho z nejstarších v zemi, založeného v roce 1964. Vzhledem k rozdílné nadmořské výšce, vycházející z nulové nadmořské výšky na pobřeží až po výšku téměř 6 000 metrů, prochází oblastí řada rostlinných pásem. V nejnižších polohách rostou tropické deštné lesy, výše roste sušší porost a křoviny, ve výškách 500 až 800 metrů se nacházejí horské lesy a v nevyšších polohách jsou pastviny, nižší keře, místy i rašeliniště. Roste zde více jak 3 000 druhů různých rostlin, žije zde 440 druhů ptáků, ze savců se v oblasti nachází pumy, jaguáři či tapíři.

 

3. LOS NEVADOS

Los Nevados 5commons.wikimedia.org/wiki/File:Nevado_del_Ruiz_desde_Murillo.jpg

                Národní park Los Nevados je třetím nejvíce navštěvovaným kolumbijským národním parkem. Nachází se ve střední části země, v Centrální Kordilleře. Leží přibližně 150 kilometrů (dopravou 300 kilometrů) západně od hlavního města Bogoty. Národnímu parku dominují vulkány, nejvyšší Nevado del Ruiz má 5 321 m. K dalším nejvyšším náleží Nevado del Tolima (5 276 m), Santa Isabel (4 900 m) a Nevado del Quindío (4 760 m). Oblasti nad 3 000 m jsou většinou zasněžené nebo pokryty ledovci. V parku se nachází několik jezer, největší je laguna del Otún (1,5 km2). V nejnižších polohách rostou vlhké horské lesy. Nejčastěji zastoupeným stromem je místní palma (Ceroxylon quindiuense).

 

4. NÁRODNÍ PARK TAYRONA

Tayrona 560flickr.com/photos/jlascar/4626290580 

                Národní park Tayrona je chráněná oblast na severu Kolumbie, 34 kilometrů severovýchodně od města Santa Marta. Část parku tvoří pobřežní část Karibského moře, část pobřeží a vnitrozemí. Celkem má park 150 km2. Významná je biologická rozmanitost dané oblasti, od suchého pobřeží, přes tropický les až po travnaté stráně v nadmořské výšce 900 m.

 

5. BOGOTÁ

Bogota 3flickr.com/photos/katiebordner/11786363176

                Hlavní město Kolumbie s více než 7 000 000 obyvateli leží ve střední části země na náhorní plošině mezi pohořími Cordillera Central a Cordillera Oriental. Leží ve výšce 2 640 m (nicméně pořád se jedná až o třetí nejvýše položené hlavní město Latinské Ameriky, po Quitu a La Pazu). Bogotá bývala již hlavní město španělského místokrálovství Nová Granada a později již samostatné Velké Kolumbie. Historická část města je soustředěna ve čtvrti La Candelaria. Typický dům z koloniálního období má nádvoří, sedlovou střechu, keramické obklady a balkon. La Candelaria se nachází na úpatí vrchu Cerro Montserrate, ze kterého je výhled do okolí (je dostupný lanovkou). Bogotá má subtropické vysokohorské podnebí. Teploty jsou po celý rok stejné, průměrná teplota je 14 až 15°C, teploty se pohybují v rozmezí  6 až 19°C (noc, den).

 

6. NEVADO DEL HUILA

Nevado del Huila 2flickr.com/photos/joz3/5843998206

                Nevado del Huila (5 364 m) je nejvyšším vrcholem kolumbijské Centrální Kordillery a nejvyšším vulkánem v zemi. Nachází se přibližně ve střední části pohoří, v západní části Kolumbie, přibližně 80 kilometrů jihovýchodně od města Cali. Kolumbijské Kordillery jsou součástí And. Po půl století nečinnosti, došlo v letech 2007 a 2008 k několika erupcím.

 

7. OSTROV SAN ANDRÉS

San Andrés 560flickr.com/photos/rockfan/106379817/in/set-72057594072991224

                San Andrés je korálový ostrov v Karibském moři. Má rozlohu 26 km2 a nachází se 230 kilometrů východně od Nikaraguy a 750 kilometrů severozápadně od Kolumbie. V širším okolí leží ještě několik ostrovů, které náleží Kolumbii. Nejblíže, 50 kilometrů, je rozlohou největší Providencia (17 km2). V okolí ostrova San Andrés se nachází ještě několik útesů, skalisek a atolů s písečnými plážemi.  Celá rozloha souostroví tak činí 45 km2. San Andrés je oblíbenou prázdninovou destinací. Nachází se zde řada pláží, zátok, mangrové a palmové lesy, některé palmy dosahují výšky až 20 metrů. Hlavní město ostrova se jmenuje rovněž San Andrés a leží na severu ostrova.

 

8. NÁRODNÍ PARK CHIRIBIQUETE

Chiribiquetecommons.wikimedia.org/wiki/File:Chiribiquete_view.jpg

                Národní park Chiribiquete je s rozlohou 43 000 km2 největším národním parkem v Kolumbii a jedním z největších na světě. Nachází se na jihu Kolumbie, v oblasti Amazonie. Leží na rozhraní čtyř geografických regionů: Amazonie, severních And, Orinocké nížiny a Guyanského štítu. Národní park je pojmenovaný podle pohoří Serranía de Chiribiquete. Park tvoří hory, nížiny, tropické deštné lesy, savany a řeky. Jedním z unikátních rysů národních parku jsou stolové hory, nazývané tepui, vystupující z tropického deštného lesa. Na více než 60 skalních stěnách těchto hor se nachází okolo 75 tisíc maleb a vyobrazení od původních obyvatel z období před 20 tisíci lety. Na malbách jsou scény z lovu, bitvy, tance a obřady i místní flora a fauna.

 

9. SANTA CRUZ DE MOMPOX

Santa Cruz de M. 5 largeflickr.com/photos/sergejf/37813832766

                Santa Cruz de Mompox je menší město na severu Kolumbie, na řece Magdalena. Leží přibližně 200 kilometrů jihovýchodně od Cartageny. Žije zde okolo 40 000 obyvatel. Město bylo založeno v roce 1540 a sehrálo významnou roli při osidlování vnitrozemí severu Jižní Ameriky. Zároveň si do současnosti uchovalo charakter původního koloniálního města. Většina budov slouží svému původnímu účelu. V koloniální architektuře se prostupují španělské a indiánské vlivy. K hlavním stavbám ve městě náleží kostel sv. Františka z druhé poloviny 16. století, kostel sv. Barbory z počátku 17. století nebo obecní dům z druhé poloviny 17. století.

 

10. PURACÉ

Puracé 4commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcanpurace.jpg

                Puracé (4 646 m) je stratovulkán v jihozápadní části Kolumbie, ve Střední Kordilleře. Náleží k nejaktivnějším vulkánům v Kolumbii. Okolí vulkánu je součástí Národního parku Puracé. Součástí parku je dalších deset vulkánů, geotermální prameny, laguny, vodopády a pramení zde čtyři hlavní kolumbijské řeky: Magdalena, Cauca, Japurá a Patía. Roste zde přes 200 druhů orchidejí, ze stromů zde rostou endemické druhy borovice kolumbijské, dubu andského a palem. Faunu v nižších polohách tropického lesa tvoří například chápan vlnatý, malpa hnědá nebo vřešťan, ve vyšších polohách medvěd brýlatý, tapír horský nebo puma americká.

 

11. CIUDAD PERDIDA

Ciudad Perdida 2flickr.com/photos/alschim/16196000627

                Ciudad Perdida, česky Ztracené město, je významné archeologické naleziště na severu Kolumbie. Pochází z 11. až 14. století a je jedním z největších objevených předkolumbovských měst v Americe. Pravděpodobně bylo městským centrem Tayronů. Nachází se v tropickém deštném pralese na severozápadních svazích nejvyššího pohoří Kolumbie Sierra Nevada de Santa Marta, přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od města Santa Marta. Leží v nadmořské výšce 950 až 1 300 metrů. Město tvoří více než 150 kamenných teras na jednom z horských hřbetů, které sloužily jako základny pro domy a síť dlážděných cest a několik malých kruhových náměstí. Vstup do města je možný pouze pěšky hustou džunglí přes 1 200 kamenných schodů. Vedle fascinujícího místa je cílem také sama pěší turistická trasa k Ciudad Perdida, která prochází pohořím Santa Marta. Začíná v obci El Mamey.

 

12. BARICHARA

Barichara 2flickr.com/photos/michaelkeen/5547764578

                Barichara je menší město na severu Kolumbie, v departementu Santander. Leží na západních svazích Východní Kordillery, v nadmořské výšce 1 300 metrů. Žije zde okolo 8 tisíc obyvatel. 300 let staré koloniální město s dlážděnými kamennými ulicemi a na bílo omítnutými domy s červenou střechou je považované za jedno z nejhezčích v Kolumbii. V roce 1978 bylo označeno za národní památku a od té doby bylo rekonstruováno. K hlavním památkám náleží katedrála Inmaculada Concepción vystavěná z pískovce v 18. století, kostel Santa Bárbara nebo koloniální dům Casa de Cultura na hlavním náměstí.

 

13. SIERRA NEVADA DEL COCUY

Sierra Nevada del Cocuycommons.wikimedia.org/wiki/File:Sierra_Nevada_del_Cocuy_Paramo.JPG

                Sierra Nevada del Cocuy je horské pásmo a také národní park ve středo-severní části Kolumbie, v blízkosti hranice s Venezuelou. Horské pásmo má délku okolo 30 kilometrů a tvoří severní část andské Východní Kordillery. Leží zde nejvyšší hora Kolumbijských And Ritacuba Blanco (5 410 m). 15 horských vrcholů má nadmořskou výšku přes 5 000 metrů, některé vrcholy jsou zasněžené, s ledovci. V dramatické krajině jsou vodopády i průzračná modrá jezera a zelená údolí. Floru tvoří okolo 700 druhů rostlin. Z fauny zde žije medvěd hnědý, puma americká nebo jelenec běloocasý. Národní park je relativně dobře dostupný, hlavními centry jsou obce Güicán a El Cocuy.

 

14. POPAYÁN

Popayan 2flickr.com/photos/43423301@N07/13412177205 

                Popayán je město ležící v severozápadní části země, mezi Západní a Centrální Kordillerou. Žije zde okolo 250 tisíc obyvatel. Popayán je známý svoji koloniální architekturou, po Cartageně je považovaný za druhé nejimpozantnější město v Kolumbii. Charakteristická je křídově bílá barva domů, honosné kostely ze 17. a 18. století: San Francisco, San José, Belén, Santo Domingo a řada muzeí v historických koloniálních domech. Nachází se zde také jedna z nejlepších univerzit v Kolumbii. Popayán byl založen v roce 1537 a krátce na to se stal důležitým politickým, kulturním a náboženským centrem.

 

15. SAN AGUSTÍN

San Agustin 2flickr.com/photos/brainrotting/4482551344

                San Agustín je nejvýznamnější archeologické naleziště v Kolumbii a jedno z nejvýznamnějších v Jižní Americe. Oblast okolo menšího města San Agustýn se nachází na jihozápadě země, ve zvlněné krajině mezi Střední a Východní Kordillerou, v nadmořské výšce okolo 1 600 metrů, na horním toku řeky Magdalena. Nachází se zde okolo 500 soch vytvořených z místních vulkanických hornin. Velikosti soch jsou od méně než půl metru, k největší 7 metrů velké soše, často o velikosti lidské postavy. Vyobrazení představují různé bytosti nebo zvířata jako orel, jaguár nebo žába. Sanagustínská kultura byla nejplodnější v období mezi 6. a 14. stoletím.

 

16. VILLA DE LEYVA

Villa de Leyva 3flickr.com/photos/97016934@N02/9413758920

               Villa de Leyva je menší město ve střední části Kolumbie. Žije zde méně než 20 tisíc obyvatel. Villa de Leyva leží 140 kilometrů severovýchodně od Bogoty. Nachází se na náhorní plošině v mezihorském údolí, v nadmořské výšce 2 150 m. Město leží mezi horskými masivy Východní Kordillery. Právě díky své obtížné dostupnosti a absenci obchodních tras ve zdejší oblasti, se dochovalo téměř ve své původní podobě. Nachází se zde řada historických staveb z 16. a 17. století ve španělském koloniálním stylu. Hlavní náměstí Plaza Mayor je jedno z největších v Kolumbii. V současnosti je Villa de Leyva oblíbeným turistickým výletním místem.

 

17. LOS KATÍOS

Los Katios Colombiacommons.wikimedia.org/wiki/File:Kat%C3%ADos.jpg

                Los Katíos je národní park na severozápadě Kolumbie, na hranicích s Panamou, kde na něj navazuje panamský Národní park Darién. Na území Kolumbie má rozlohu 720 km2. Park tvoří vrchovina s nejvyšší nadmořskou výškou okolo 600 metrů, tropické deštné lesy, aluviální roviny v okolí řeky Atrato a řada mokřadů. Národní park je významný původní endemickou florou a přítomností některých ohrožených druhů živočichů, jako jsou například krokodýl americký, mravenečník velký nebo tapír středoamerický.

 

18. AMACAYACU

Amacayacuflickr.com/photos/alejoarango/5364725023

                Amacayaku je národní park na jihovýchodě Kolumbie, v oblasti Amazonie. Jižní hranici parku tvoří státní hranice s Peru, kudy protéká řeka Amazonka. Amacayaku je jeden z přítoků řeky Amazonky. Oblast má nadmořskou výšku okolo 200 až 300 metrů a je pokrytá tropickými deštnými lesy. V průběhu roku, ve vlhkém období, je zaplavována řekou Amazonkou. Žije zde 500 druhů ptáků, 150 druhů savců a řada druhů plazů. Teploty se po celý rok pohybují mezi 26 až 28°C. Národní park Amacayaku je jedno z míst, kde se lze blíže seznámit s Amazonií.

 

19. VALLE DE COCORA

Valle de Cocoraflickr.com/photos/alschim/16153940428

                Valle de Cocora je údolí ve středo-západní části Kolumbie. Nachází se v oblasti Střední Kordillery, jihozápadně od vulkánu Nevado del Ruiz. Působivé, zelené údolí je známé výskytem palmy voskové (Ceroxylon quindiuense), s výškou 60 metrů, nejvyšší palmy na Zemi. Palma vosková je považovaná za kolumbijský národní strom.

 

20. RIO CLARO

Rio Claroflickr.com/photos/quimbaya/24678233836

                Ve středo-severní části Kolumbie, v údolí mezi Střední a Východní Kordillerou, přibližně 150 kilometrů jihovýchodně od města Medellín, řeka Claro, jeden z přítoků řeky Magdalena, vyhloubila do mramorového podloží přírodní kaňon. Přírodní rezervace kaňon řeky Claro je jedním z oblíbených turistických cílů. Světle zeleně zbarvená řeka je obklopena deštnými lesy, vytváří vodopády, v oblasti kaňonu se také nachází řada jeskyní.

 

Zdroje: Porup, J., Raub, K., Reid, R., Soriano, C.G.: Colombia. Lonely Planet. 5.ed. 2009. 352 s.; St. Louis a kol.: Jižní Amerika, severovýchodní část. Lonely Planet. 1. české vyd. Svojtka Praha 2014. 543 s.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi Creative Commons, CC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT

                Kolumbie leží v tropickém pásmu. Rozhodující vliv na podnebí má nadmořská výška. V nížinných oblastech je podnebí vlhké a horké, s průměrnými teplotami okolo 28°C. Ve středně vysokých nadmořských výškách (600 m až 2 000 m) je podnebí mírné s teplotami okolo 20°C. Nad 2 000 metrů je podnebí již chladnější, průměrné teploty se pohybují okolo 13°C. Nad 2 800 metrů je chladno a časté mlhy. Největší srážky jsou na západních svazích And a v pacifické pobřežní nížině (na jihu je to až 9 000 mm ročně, na severu 3 000 mm), dále v Amazonské nížině (2 000 až 3 000 mm ročně) a na východních svazích Východní Kordillery (3 000 až 5 000 mm).

                Cartagena leží na severu země, na pobřeží Karibského moře. Teploty jsou po celý rok konstantní. Průměrné teploty v létě (červen až září) jsou 28°C, průměrné teploty v zimě jsou 27°C. Období sucha je prosinec až duben, vlhké období je od května do listopadu, nejvíce srážek spadne v září a říjnu (celkem za rok 980 mm srážek). Hlavní město Bogotá má subtropické vysokohorské podnebí. Teploty jsou po celý rok stejné, průměrná teplota je 14 až 15°C. Přes den bývá 18 až 19°C, v noci 8 až 10°C. Nejméně srážek je v období červen až srpen a v lednu a únoru. Ve třetím největším kolumbijském městě Cali na jihozápadě území (leží na východní straně Západní Kordillery, 1 000 m n. m.) jsou celoroční průměrné teploty 23 až 24°C. Přes den bývá 28 až 35°C, v noci 16 až 19°C. Cali má dvě období dešťů, od března do května a v říjnu a listopadu. Město Buenaventura ležící severozápadně od Cali, na pobřeží Pacifiku, má po celý rok průměrné teploty 26°C. Za rok zde spadne 6 275 mm srážek (srážky se pohybují od 300 do 800 mm měsíčně). Leticia na jihovýchodě Kolumbie, v oblasti Amazonie, má celoročně stejné teploty, průměrné teploty jsou 25 až 26°C. Roční úhrn srážek je 3 315 mm, nejméně srážek je v červenci a srpnu (přesto více jak 150 mm za měsíc).

Cartagena - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Bogotá - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Cali - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Buenaventura - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Leticia - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org

REGIONY A DEPARTEMENTY

                Kolumbii lze rozdělit na 5 hlavních turistických regionů: Amazonský, Andský, Karibský, Orinocký a Pacifický. Administrativně se Kolumbie skládá z 32 departementů a hlavního města.

Turismus, colombia.travel (es, en, ...)

Regiony, departementy, rozloha km2

Amazonský region

Amazonas (109 665 km2), Caquetá (88 965 km2), Guainía (72 238 km2), Guaviare (53 460 km2), Putumayo (24 885 km2), Vaupés (54 135 km2)

Andský region

Bogotá* (1 587 km2), Boyacá (23 189 km2), Caldas (7 888 km2), Cesar (22 905 km2), Cundinamarca (24 210 km2), Huila (19 890 km2), Norte de Santander (21 658 km2), Quindío (1 845 km2), Risaralda (4 140 km2), Santander (30 537 km2), Tolima (23 562 km2)

Karibský region

Antioquia (63 612 km2), Atlántico (3 388 km2), Bolívar (25 978 km2), Córdoba (25 020 km2), La Guajira (20 848 km2), Magdalena (23 188 km2), San Andrés y Providencia (52 km2), Sucre (10 917 km2)

Orinocký region

Arauca (23 818 km2), Casanare (44 640 km2), Meta (85 635 km2), Vichada (105 947 km2)

Pacifický region

Cauca (29 308 km2), Chocó (46 530 km2), Nariño (33 268 km2), Valle del Cauca (22 140 km2)

*oblast hlavního města

 Kolumbie departementy

Mapa

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Bezvízový pobyt 90 dnů s možností prodloužení o dalších 90 dnů, tato povolená délka pobytu se týká každého kalendářního roku. Za účelem akademické činnosti, účasti na seminářích, konferencích, výstavách, při krátkodobém studiu, léčebném pobytu, obchodní činnosti, je povolen bezvízový pobyt 180 dnů v rámci kalendářního roku.

                Doklady. Při vstupu do země je nutno předložit ke kontrole cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců. Při pobytech k jiným než turistickým účelům může být rovněž požadováno předložení pozvání (akademická činnost, semináře, konference, výstavy, krátkodobé studium atd.).

                Měna. Peso, COP. 1 000 kolumbijských peso = 7 Kč (2019), aktuální kurz

                Časové pásmo. UTC-5 (tj. o 6 hodin méně než je středoevropský čas) 

                Bezpečnost, doporučení.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Kolumbie má pobřeží Tichého oceánu i Karibského moře. Kolumbií prochází pohoří Andy, které se od jihu k severu rozděluje na tři části. Při pobřeží na Západní Kordilleru a dále na východ, do vnitrozemí, na Střední Kordilleru a Východní Kordileru. Na severovýchodě země, při pobřeží Karibského moře, pak ještě leží izolované pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. Zde se nachází tři nejvyšší vrcholy Kolumbie: Pico Cristóbal Colón (5 730 m), Pico Bolívar (5 725 m) a La Reina (5 450 m).

Západní, Střední a Východní Kordillera jsou oddělené údolími řek Río Cauca a Río Magdalena. Ve Středních Kordillerách leží řada vulkánů s výškou přes 5 000 m. Nejvyšší jsou: Nevado del Huila (5 390 m) a Nevado del Ruiz (5 311 m), pátá a šestá nejvyšší hora Kolumbie a Nevado del Tolima (5 215 m), desátá nejvyšší hora Kolumbie. V oblasti Východní Kordillery se rozprostírají rozsáhlé náhorní plošiny s výškou okolo 2 800 metrů. V severní části Východní Kordillery se nachází horské pásmo Sierra Nevada de Cocuy, kde leží nejvyšší vrchol Kolumbijských And Ritacuba Blanco (5 410 m), celkově čtvrtá nejvyšší hora Kolumbie.

Ve východní a jihovýchodní části Kolumbie jsou rozlehlé nížiny, Amazonská a Orinocká, které zaujímají více než 50% plochy země. Další nížina se nachází při pobřeží Tichého oceánu a při dolních tocích řek Cauca a Magdalena, tj. na západě a na severu země.

Odlišné typy krajiny, velké výškové rozdíly značí i různorodou vegetaci. V Amazonii a na severu v Pacifické pobřežní nížině rostou tropické deštné lesy, které s vyšší nadmořskou výškou přechází v horské lesy a mlžné lesy. V horských oblastech nad 3 000 metrů převládají suché trávy a sukulenty. Pro Orinockou nížinu jsou charakteristické travnaté savany nazývané llanos. Na pobřeží Karibského moře a na jižním pobřeží Pacifiku rostou mangrove.

Nejvyšší hory (prominence 400 m+): 1. Pico Cristóbal Colón (5 730 m), Sierra Nevada de Santa Marta; 2. Pico Bolívar (5 725 m), Sierra Nevada de Santa Marta; 3. La Reina (5 450 m), Sierra Nevada de Santa Marta; 4. Ritacuba Blanco (5 410 m), Východní Kordillera; 5. Nevado del Huila (5 364 m), Centrální Kordillera; 6. Nevado del Ruiz (5 321 m), Centrální Kordillera; 7. Pico Ojeda (5 290 m), Sierra Nevada de Santa Marta ; 8. Guardían (5 286 m), Sierra Nevada de Santa Marta; 9. Nevado del Tolima (5 216 m), Centrální Krodillera; 10. Cerro Concavo (5 173 m), Východní Kordillera.

Fyzická mapa

Kolumbie - fyz. mapa

Zdroje: Peakbagger/Colombian AndesUniversum, všeobecná encyklopedie. 5. díl. 1. v. Odeon Praha 2000. s. 44.

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

           Kolumbie má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 9 kulturních a přírodních památek.

Národní parky

                Na území Kolumbie se celkem nachází 59 přírodních chráněných území, z toho je 41 národních parků. Chráněná území zaujímají okolo 10% území Kolumbie.

Národní parky, parquesnacionales.gov.co (es)

Chráněná území, Wikipedia (es, en, ...)

Odkazy

Britannica, Colombia (en)

CIA World Factbook, Colombia (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Kolumbie (cs)

Wikipedie, Kolumbie (cs)

Statistický úřad, DANE (es)

Dokumenty

Bogota (ČT, 2016)

Cauca (ČT, 2020)

Kolumbie (ČT, 2001)

Leticie (ČT, 2012)

*Nevado del Ruiz (ČT, 2020)

Severní Kolumbie (ČT, 2016)

*doporučené

end faq

Share