logo

.


DSC08041Pohoří Aravis a v pozadí Mont Blanc z trasy na La Tournette

            SAVOJSKÉ ALPY, ve francouzštině Préalpes de Savoie, tj. Savojské Předalpy, jsou pohoří na severozápadě Alp, v Západních Alpách, především na území Francie a menší částí i ve Švýcarsku. Savojské Alpy se rozkládají od Ženevského jezera, respektive horního toku řeky Rhony na severovýchodě až k městu Grenoble, respektive k průlomovému údolí řeky Isere na jihozápadě. Leží ve francouzských departementech: Horní Savojsko, Savojsko a Isere a ve švýcarském kantonu Valais. Poměrně rozlehlé pohoří tvoří sedm hlavních horských skupin (od severu k jihu): Chablais, Giffre, Aiguilles Rouges, Bornes, Aravis, Bauges a Chartreus. Nejvyšší horou je Dents du Midi-Haute Cime (3 257 m) ve skupině Giffre. K dalším nejvýznamnějším vrcholům Savojských Alp náleží: Tour Sallieri (2 220 m), Mont Buet (3 098 m), Mont Ruan (3 056 m), Aiguille Belvédere (2 965 m), Tete a i’Ane (2 808 m), Dents Blanches (2 756 m), Pointe Percée (2 750 m), La Brévent (2 525 m), Hauts-Forts (2 466 m), Pointe Blanche (2 438 m), La Tournette (2 350 m), Pointe d’Arcalod (2 217 m), Chamechaude (2 082 m) a Mont Granier (1 933 m). Geologicky se Savojské Alpy skládají ze sedimentárních hornin, především vápenců a slínovců.

 

TURISTICKÉ TRASY A VÝSTUPY V SAVOJSKÝCH ALPÁCH

DENTS DU MIDI-HAUTE CIME

Výstup na nejvyšší horu Savojských Alp

Délka: 23,8 km; převýšení: 2 200 m; čas: 10 h

DSC07510Jezero Salanfe, vrchol Petit Perrons (2 616 m) a za ním Walliské Alpy

            Dents du Midi-Haute Cime je s nadmořskou výškou 3 257 metrů nejvyšší hora masivu Giffre, Savojských Alp a celého vnějšího pásma Západních vápencových Alp, které se rozkládá od Bodamského jezera až ke Středozemnímu moři. Dents du Midi je tři kilometry dlouhý horský masiv, který se nachází na západě Švýcarska, v kantonu Valais, u francouzských hranic, necelých 30 kilometrů jižně od východního konce Ženevského jezera. Rozkládá se ve směru jihozápad-severovýchod mezi údolím Val d’Illiez na severu až severozápadě a údolím řeky Rhony na východě. Jižně leží vodní nádrž Lac Salanfe a hora Tour Salieri (3 220 m). Dents du Midi tvoří sedm vrcholů, od jihozápadu jsou to: Haute Cime (3 257 m), Les Doigts (3 210 m), Dent Jaune (3 186 m), L'Éperon (3 114 m), Cathédrale (3 160 m), Forteresse (3 164 m) a Cime de l'Est (3 178 m).

DSC07527Výhled na Champéry v údolí Val d'Illiez, v pozadí masiv Chablais

            Horský masiv je tvořen vápenci z období třetihor a čtvrtohor. Jsou zde přítomny tři menší ledovce, dva na severní stěně a jeden na jižní. Výškový rozdíl mezi údolím a nejvyšším vrcholem je okolo 2 800 metrů, z tohoto důvodu je místní flora velmi různorodá a prochází od listnatých lesů přes jehličnaté až po tundru. Ve vyšších polohách okolo 2 500 metrů zde roste například lomikámen vždyzelený, lomikámen vstřícnolistý nebo violka ceniská. Nad 2 800 metrů například hořec bavorský, vrba síťnatá nebo pryskyřník alpínský. Místní faunu tvoří kamzík horský, svišť nebo kozorožec horský. Z ptactva se zde vyskytují orlosup bradatý, sup bělohlavý či zedníček skalní.

DSC07520Vrchol Haute Cime z jihu, ze stezky do Col de Susanfe

            Standardní výstupová cesta vede ze západu až jihu, z obce Champéry přes horské chaty Bonavau a Cabane de Susanfe a sedlo Col de Susanfe. (07/23)

 

LA TOURNETTE, BORNES

Výstup na nejvyšší vrchol nad jezerem Annecy

Délka: 12,6 km; převýšení: 1 350 m; čas: 5 až 6 h

DSC08036Výhled na jezero Annecy z La Tournette

            La Tournette je s nadmořskou výškou 2 350 metrů nejvyšší hora jižní části horské skupiny Bornes a hlavní dominanta nad jezerem a městem Annecy. Horský masiv odděluje jezero Annecy na západě od údolí a prolákliny Thones na východě. Hora leží v jihozápadní části francouzského departementu Horní Savojsko. Z geologického hlediska ji tvoří urgonianský vápenec z období křídy. Četné útesy dodávají La Tournette mohutný vzhled.

DSC08032Výhled na pohoří Aravis a v pozadí Mont Blanc

            Výstup na La Tournette je možný po třech trasách: ze západu, severu a jihu. Nejčastěji využívaná stezka vede ze západu, ze sedla Col de l’Aulp. Výhled z vrcholu zahrnuje jezero a město Annecy, masiv Bornes, Bauges, Aravis, Mont Blanc a další. (09/23) Fotografie.

 

LAC BLANC

Trasa s výhledy na Mont Blanc

DSC07583Spodní část Lac Blanc, horská chata Refuge Lac Blanc, v pozadí Aiguille d'Argentiere (3 901 m) v masivu Mont Blanc

            Lac Blanc jsou dvě menší jezera v horském masivu Aiguille Rouges. Leží severně nad městem Chamonix Mont Blanc, v nadmořské výšce 2 352 m. 1,4 km severozápadně nad Lac Blanc se nachází nejvyšší vrchol Aiguille Rouges Aiguille Belvédere (2 965 m). Větší z jezer má délku 180 metrů a šířku okolo 70 metrů. Od Lac Blanc je panoramatický výhled na Mont Blanc a okolní vrcholy: Grand Jorasses (4 208 m), Aiguille Verte (4 121 m), Aiguille du Midi (3 482 m) a další. I na údolí Chamonix Mont Blanc. Přímo u jezera se nachází horská chata Refuge Lac Blanc a vedou sem dvě značené turistické trasy. Níže pod Lac Blanc, po proudu, se nachází několik dalších horských jezer, které se jmenují Lacs de Chéserys. (07/23) Foto.

 

LA BRÉVENT

Výstup na horu v pohoří Aiguilles Rouges

DSC07917Chamonix a Mont Blanc z trasy na La Brévent

          La Brévent (2 525 m) je vrchol v jižní části menšího pohoří Aiguilles Rouges. Bývá navštěvován pro přímý výhled na Mont Blanc. Hora vystupuje severozápadně nad údolím řeky Arve a Chamonix Mont Blanc. Je dostupná po dvou trasách, ze severu a jihu, od roku 1930 se lze pod vrchol dostat také lanovkou. Aiguilles Rouges se rozkládá z jihozápadu na severovýchod a má délku okolo 15 km a šířku okolo 5 km. Leží severně od vrcholu Mont Blancu, z jižní strany leží horský masiv Mont Blancu, ze severní horská skupina Giffre. Geologicky je tvořen metamorfovanými horninami, zejména rulami. (09/23) Foto.

Share