logo

.


04852

 

Horská chata Traunsteinhaus, jezero Traunsee, pohoří Höllengebirge a v pozadí Dachstein z hory Traunstein

Za ALPSKÁ PŘEDHŮŘÍ zde označuji dvě horské skupiny Severních vápencových Alp: HORNORAKOUSKÉ a BAVORSKÉ PŘEDHŮŘÍ. Tyto horské skupiny bývají označovány jako PŘEDALPY, hory dosahují maximálních výšek ke 2 000 metrům a většina vrcholů nemá velehorský charakter. Hornorakouské předhůří se nachází na území spolkové země Horní Rakousko, jižně od Lince. Nejvyšší horou je Hoher Nock (1 963 m) v pohoří Sengsen. Bavorské předhůří leží z více než 90 % na území německé spolkové země Bavorsko, jižně od Mnichova. Nejvyšší horou je Krottenkopf (2 086 m).

 

TURISTICKÉ TRASY A VÝSTUPY V HORNORAKOUSKÉM A BAVORSKÉM PŘEDHŮŘÍ

KROTTENKOPF (2 086 m), BAVORSKÉ PŘEDHŮŘÍ

Výstup na nejvyšší vrchol Bavorského předhůří

Délka: 17 km; převýšení: 1 430 m; čas: 8 až 10 h

DSC07014Vrchol Krottenkopfu, vlevo v sedle chata Weilheimer Hütte

            Krottenkopf nebo Grosser Krottenkopf je s výškou 2 086 metrů nejvyšší horou Bavorského předhůří, respektive Bavorských Předalp. Leží na západě této horské skupiny, která se většinou své rozlohy rozkládá na území Bavorska (více než 90 %) a velmi malou částí také na území Tyrolska. Tato část Bavorského předhůří s nejvyššími vrcholy se také nazývá pohoří Ester (Estergebirge).

DSC07018Oberau z trasy

            Geologicky je Krottekopf tvořen především dolomitem ze svrchního triasu (220 miliónů let). Severozápadně pod vrcholem hory je umístěna horská chata Weilheimer Hütte (1 955 m). Krottenkopf je poměrně obtížně dostupný, nejkratší trasa na vrchol vede z Oberau (dle ukazatelů 5 hodin). Další výstupová trasa vede z bavorského rekreačního a sportovního střediska Garmisch-Partenkirchenu (5,5 h). (06/23) Foto.

 

TRAUNSTEIN, HORNORAKOUSKÉ PŘEDHŮŘÍ

Výstup na jednu z dominant Hornorakouského předhůří

Délka: 13,2 km; převýšení: 1 250 m; čas: 6 až 8 h

04827Horská chata Traunsteinhaus, jižní část jezera Traunsee, vpravo Höllengebirge a v pozadí Dachstein z výstupu na vrchol Traunsteinu

            Traunstein s nadmořskou výškou 1 691 metrů vystupuje nad jezerem Traunsee, česky Travenským jezerem, a je nejvyšší horou v okolí jezera. Leží na západě horské skupiny Hornorakouské předhůří, na jihu Horního Rakouska. Z vrcholu hory je výborný výhled na jezero Traunsee, město Gmunden a všechny okolní horské skupiny: tj. Höllengebirge, Hory Solné komory, Dachstein, Totes Gebirge, Hornorakouské předhůří a Alpské předhůří. Vrchol Traunsteinu tvoří zvlněná náhorní plošina se dvěma horskými chatami: Gmundner Hütte z roku 1907 a Traunsteinhaus z roku 1927 (přestavěna v roce 2014).

04858Severní část jezera Traunsee, město Gmunden a Alpské předhůří

            Oblast v okolí hory i s malým jezerem Laudachsee je od roku 1963 přírodní rezervací. Díky různorodé nadmořské výšce je oblast bohatá na vegetaci. Na západě a severu rostou především smrky, jedle a buky. Na nepřístupných místech se dochovaly tisy červené. Na sušších a skalnatých plochách rostou borovice a vřes. V údolích se vykytuje jasan ztepilý, jilm horský, javor klen a buk. Na některých místech ve skalách rostou orchideje a střevíčník pantoflíček. Na západní straně se daří teplomilným rostlinám jako je lípa velkolistá, kalina tušalaj či jeřáb muk. Na vrcholu, na hranici lesa, rostou smrky a borovice kleč. Geologicky je Traunstein tvořen převážně wettersteinským vápencem. Na vrchol hory vedou tři značené trasy. Tzv. normální cesta, nazývaná Mairalmsteig, je nejstarší trasou a vede z jihu. (06/22) Fotografie.

 

HOHER NOCK, HORNORAKOUSKÉ PŘEDHŮŘÍ

Výstup na nejvyšší horu Hornorakouského předhůří

Délka: 11,5 km; převýšení: 1 310 m; čas: 6 h

04654Výhled na východní část pohoří Totes Gebirge z jižní výstupové cesty

            Hoher Nock je s nadmořskou výškou 1 963 metrů nejvyšší horou pohoří Sengsen a celého Hornorakouského předhůří. Leží v jižní části Hornorakouského předhůří, na jihovýchodě spolkové země Horní Rakousko. Hoher Nock se také nachází v centru Národního parku Kakalpen založeného v roce 1997. Geologicky je tvořen především světlým wettersteinským vápencem, ve spodních vrstvách pak dolomitem.

04734Výhled z vrcholu

            Národní park Kalkalpen má rozlohu 209 km². Na území národního parku jsou rozsáhlé krasové oblasti a jsou zde také významné zásoby pitné vody. Čtyři pětiny parku si uchovali svůj přirozený, přírodě blízký ráz. Rostou zde především smíšené bučiny se smrkem a jedlí. V sušších oblastech rostou buky a borovice, v údolích a soutěskách hlavně javor klen. Celkem zde roste přes 1 500 druhů vyšších rostlin. V parku žije okolo 50 druhů savců, například kamzík, vydra, kočka divoká či rys.

04660Warscheneck z výstupové trasy

            Protáhlou horkou skupinu Hornorakouského předhůří rozděluje řeka Steyer na západní a východní část. Západní se rozkládá od jezera Traunsee a tvoří ji tři samostatné horské masivy: Traunstein (1 691 m), Kasberg (1 743 m) a Kremsmauer (1 604 m). Východní část se skládá ze dvou pohoří: Sengsen Gebirge (Hoher Nock, 1 963 m) a pohoří Reichraminger Hintergebirge (Grosser Grösstenberg, 1 724 m). (04,05/22) Foto.

 

GROSSER GRÖSSTENBERG (1 724 m), REICHRAMINGER HINTERGEBIRGES

Výstup na nejvyšší vrchol pohoří Reichraminger Hintergebirges

Délka: 17 km; převýšení: 530 m; čas: 6 h

DSC06781Výhled na východní část pohoří Reichraminger Hintergebirges a na N8rodní park Kalkalpen

Grosser Grösstenberg je nejvyšší horou pohoří Reichraminger Hintergebirges. To tvoří jihovýchodní část Hornorakouského předhůří. Hora leží na území Národního parku Kalkalpen. Grösstenberg spolu s druhým nižším vrcholem Kleiner Grösstenbergem (1 720 m) vystupují nad jinak zalesněnými vrcholy pohoří Reichraminger Hintergebirges. Obě vrcholové části jsou z většiny pokryty rozsáhlými porosty borovice kleče. Z hory je panoramatický výhled na celý národní park, na západě je vidět Hoher Nock (nejvyšší hora Hornorakouského předhůří) a na jih je pěkný výhled na Haller Mauern, část Ennstalských Alp. (05/23) Foto.

Share