logo

.


DCS05796Half Dome (2 695 m) a Yosemitské údolí z turistické trasy Panorama Trail

            YOSEMITSKÝ NÁRODNÍ PARK se nachází v centrální části pohoří Sierra Nevada, na východě Kalifornie a je jedním z hlavních turistických cílů ve Spojených státech amerických. Je také považován za jednu z hlavních a nejvýznamnějších památek Spojených států. Národní park byl založen v roce 1890 a má rozlohu 3 029 km2. Leží západně od hlavního hřbetu Sierry Nevady. Ve střední části parku leží nejvíce navštěvovaná oblast glaciální údolí Yosemite Valley. Středem údolí, které má délku 12 kilometrů a šířku necelé 2 kilometry, protéká řeka Merced. V Yosemitském údolí se také nachází nejvíce obdivované turistické cíle národního parku. K těm hlavním náleží: žulové masivy Hal Dome (2 695 m) a El Capitan (2 308 m) a Yosemitský vodopád (tři části, celková délka 739 m, hlavní vodopád 436 m), nejvyšší vodopád ve Spojených státech. K dalším cílům náleží vodopády Nevada Fall (výška 181 m), Vernal Fall (97 m) a Brideveil Falls (188 m) a méně známé žulové klenby Basket Dome, Mount Broderick a Sentinel Dome. K hlavním cílům mimo Yosemitské údolí náleží především oblast Tuolumne Meadows, rozlehlá subalpínská louka, v jejíž okolí se nachází řada jezer, pohoří Cathedral Range i žulové dómy (například Lembert Dome, 2 880 m) a oblast Mariposa Grove, jediné místo v Yosemitském národním parku, kde rostou nejobjemnější stromy na světě sekvojovci obrovští. Mapa

 

TURISTICKÉ TRASY A TOP MÍSTA V YOSEMITSKÉM NÁRODNÍM PARKU

FOUR MILE A PANORAMA TRAIL

Yosemite Valley – Glacier Point (2 200 m) – Nevada Fall – Vernall Fall – Happy Isles Bridge

délka: 21,2 km; převýšení: 975 m; čas: 8 h

DSC05690Half Dome a Yosemitské údolí z Glacier Pointu (2 199 m)

            Patrně nejhezčí celodenní turistická trasa v Yosemitském národním parku. Začíná v Yosemitském údolí, v nadmořské výšce 1 225 metrů. Výchozím místem je Four Mile Trailhead, jihovýchodně od Sentinel Beach.

DSC05672Závěrečná část Four Mile Trail před Glacier Pointem, vlevo Yosemitské údolí a North Dome (2 300 m)

            Následuje prudké stoupání s převýšením 975 metrů a délkou 7,7 km na Glacier Point. Z vrcholu Glacier Point se naskytne jeden z nejlepších výhledů na Yosemitské údolí, žulové masivy Half Dome, North Dome, Liberty Cap a vodopády Nevada Fall a Vernal Fall.

DSC05701Half Dome a okolí z Panorama Trail

            Na Glacier Pointu začíná turistická trasa Panorama Trail. Panorama Trail směřuje nejprve jižně až jihovýchodně do údolí říčky Illilouette Creek. V žulové pánvi Illilouette mění směr a stoupá severovýchodně, vzhůru směrem k vodopádu Nevada Fall.

DSC05720Hory Liberty Cap (vpravo) a Mount Broderick a vodopád Nevada Fall z John Muir Trail

Před Nevada Fall se Panorama Trail napojuje na John Muir Trail, kde je výhled na žulové klenby Mount Broderick (2 041 m) a Liberty Cap (2 160 m ) a následně se napojuje na Mist Trail. Trasa vede kolem obou známých vodopádů na řece Merced: Nevada Fall s výškou 181 metrů a Vernal Fall s výškou 97 metrů.

DSC05729Vernal Fall z Mist Trail

Kolem vodopádů po Mist Trail se pak schází dolů, zpět do Yosemitského údolí. (08/18), více fotografií.

 

SENTINEL DOME A TAFT POINT

Výstup na Sentinel Dome a turistická trasa k vyhlídce Taft Point

délka: 8 km; převýšení: 125 m; čas: 2 až 3 h

DSC07712Výhled ze Sentinel Domu východním směrem, na Half Dome, Yosemitské údolí nebo Nevada Fall

         Výchozím místem trasy je parkoviště Sentinel Dome and Taft Point Trailhead na silnici Glacier Point Road. Výstup na žulový dóm Sentinel Dome (2 476 m) má délku pouze 1,4 km a převýšení 125 metrů. Výhled je skvělý. Z vrcholu je vidět Half Dome a Yosemitské údolí, dále Nevada Falls a výtečně Yosemitský vodopád. Ze západní strany lze vidět horu El Capitan. Ve výhledu směrem na východ až na jih lze vidět všechny nejvyšší a zásadní hory na území Yosemitského národního parku. To jsou: nejvyšší hora Yosemitského národního parku Mount Lyell (3 999 m), jedna z dominant výhledu Mount Clark (3 513 m) nebo jedna z bližších hor Mt. Starr King (2 772 m).

DSC07717Yosemitský vodopád ze Sentinel Dome

            Ze Sentinel Domu se krátce sestoupí severovýchodním směrem a napojí se na trasu Pohono Trail, která vede od Glacier Pointu až k vyhlídce Tunnel View na počátku Yosemitského údolí. Úsek k vyhlídce Taft Point má necelé 4 km. V průběhu cesty je řada vyhlídek na Yosemitské údolí a především na Yosemitský vodopád.

DSC07734El Capitan a Yosemitské údolí z výhledu Taft Point

            Taft Point je strmá žulová skála s výhledem do Yosemitského údolí a na známou horu El Capitan (2 308 m). (08/19) Další fotografie.

 

MOUNT DANA, SIERRA NEVADA

Výstup na horu Mount Dana (3 982 m) v Yosemitském národním parku

délka: 8,4 km tam a zpět; převýšení: 950 m; čas: 5 až 6 h

DSC07806Výhled z vrcholu hory na sever, ve střední části Tioga Pass a Tioga Lake, výše Mt. Connes (3 840 m) a Saddlebag Lake

            Mount Dana je s výškou 3 982 metrů druhá nejvyšší hora Yosemitského národního parku, nejvyšší je Mount Lyell (3 999 m). Mount Dana leží na východní hranici národního parku, východně od průsmyku Tioga Pass (3 031 m).

DSC07810Výhled z vrcholu směrem na jih, na vrcholy hor Sierra Nevada, nejblíže hřbet hory Mount Gibbs (3 895 m)

            Výchozím místem výstupu je parkoviště u vjezdu, respektive výjezdu z národního parku na silnici č. 120. Trasa není značená. Vede východně od parkoviště kolem několika menších jezer přes louku. Nejsnažší výstup je po severozápadním svahu. Cesta je znatelná, místy se ale může výše ztrácet pod sněhovými poli.

DSC07779Pohled z trasy směrem na západ, do Yosemitského národního parku

            Z vrcholu je výhled 360° na okolní vrcholy pohoří Sierra Nevada, které leží severně, západně a jižně. Severovýchodně je vidět rozlehlé jezero Mono Lake a východně údolí Mono Valley a řada dalších údolí a menších pohoří, oblast, která již náleží k Velké pánvi a dále na východ do státu Nevada.

DSC07833Vrchol Mount Dana z průsmyku Tioga Pass

            Největšími jezery v okolí hory Mount Dana v rámci pohoří Sierra Nevada jsou Tioga Lake a Saddlebag Lake, leží severně. (08/19), další foto.

 

LEMBERT DOME

Výstup na Lembert Dome (2 880 m) v oblasti Tuolumne Meadow

Délka: 6,2 (4,5) km; převýšení: 300 m; čas: 2 h

DSC05773Výhled z Lembert dómu směrem na západ, do národního parku; vlevo vrchol hory Cathedral Peak (3 327 m)

            Lemberrt Dome je žulový dóm v oblasti Tuolumne Meadow, na východě Yosemitského národního parku. Skála vystupuje 245 metrů nad okolní terén a poskytuje výhled na okolní část národního parku. Jižně se rozkládá pohoří Cathedral Range a za ním nejvyšší vrchol Yosemitského národního parku Mount Lyell (3 999 m). Západně leží horské vrcholy Tuluomne Peak (3 305 m) a Mount Hoffman (3 307 m) a jezero Tenay Lake, východně leží průsmyk Tioga Pass a druhá nejvyšší hora parku Mount Dana (3 978 m) a severně Mount Conness (3 837 m) a okolní jezera. Lembert Dome leží východně od Tuolumne River a tvoří východní konec rozlehlé alpínské louky Tuolumne Meadow. Trasa začíná na parkovišti Lembert Dome Picnic Area u silnice č. 120, za můstkem přes říčku Tuolumne River a vede severně po západním úpatí vrchu. V severní části lze zajít k horskému jezírku Dog Lake. Následně obejít dóm a vystoupit na vrchol z přístupné, východní strany. Vrátit se lze jižně a dojít na výchozí místo západně podél silnice.

DSC05765Tuolumne Meadow na konci srpna

            Tuolumne Meadow je největší subalpínská louka pohoří Sierra Nevada. Leží 25 kilometrů (po silnici necelých 90 km) severovýchodně od Yosemitského údolí. Nachází se v nadmořské výšce 2 620 metrů a má délku okolo 4 kilometrů. V severní a východní části protéká řeka Tuolumne River s jihovýchodními přítoky Lyell Fork a Dana Fork. V okolí se nachází strmé i zaoblené vrcholky hor, řada horských jezer a bohatá alpínská flora. (08/18)

Share