logo

.


Berchtesgadenské AlpyVe středu fotografie obec Berchtesgaden, vlevo masiv Hoher Göll, vpravo Watzmann a v pozadí nejvyšší vrchol Hochkönig

            BERCHTESGADENSKÉ ALPY jsou horská skupina Severních vápencových Alp. Leží ve střední části Severních vápencových Alp, na území Bavorska a Salcburska. Pohoří má délku okolo 45 kilometrů a šířku okolo 35 kilometrů. Ze západu tvoří jeho hranici řeka Saalach, z jihu a východu Salzach. Nejvyšším vrcholem je Hochkönig (2 941 m), který se nachází v jižní části pohoří, v Rakousku. Berchtesgadenské Alpy se skládají z devíti menších horských skupin: na severu je to Untersberg (1 972 m), na severozápadě Lattengebirge (1 738 m), na západě Reiter Alm (Stadelhorn, 2 286 m), v centrální části leží Hochkaltergebirge (Hochkalter, 2 607 m) a druhá nejvyšší skupina: masiv Watzmann (Watzmann-Mittelspitze, 2 713 m), na východě leží Göllstock (Hoher Göll, 2 522 m) a Hagengebirge (2 363 m) a na jihu Steinnernes Meer (Selbhorn, 2 655 m) a nejvyšší část Hochköniggebirge (2 941 m). Pokud jde o geologické složení pohoří, zejména na jihu převládá tzv. raumsauský dolomit. V ostatních částech pohoří je tato hornina překryta až tisíc metrů silnou vrstvou dachsteinského vápence. Tento vápenec je bohatý na schránky mušlí, které pravděpodobně pocházejí z tropického mělkého moře. Centrální část Berchtesgadenských Alp na německém území je chráněna od roku 1910 jako přírodní rezervace a od roku 1978 jako národní park. Na rakouské straně je od roku 1983 přibližně 240 km² pohoří přírodní rezervací. Od roku 1997 patří tato rezervace mezi chráněné oblasti EU.

 

TURISTICKÉ TRASY A VÝSTUPY V BERCHTESGADENSKÝCH ALPÁCH

HOCHKÖNIG

Výstup na nejvyšší horu Berchtesgadenských Alp

Délka: 19,6 km; převýšení: 1 580 m; čas: 8 až 10 h 05491Vrchol Hochkönigu s horskou chatou Matrashaus z východní výstupové trasy

            Hochkönig je s nadmořskou výškou 2 941 metrů nejvyšším vrcholem Berchtesgadenských Alp. Leží v jižní části pohoří, v Salcbursku, na území Rakouska. S prominencí 2 181 metrů je třetím nejprominentnějším vrcholem v Rakouských Alpách a šestým v celých Alpách. Hora je převážně tvořena ramsauským dolomitem, ve vrcholové části převládají dachsteinské vápence. Severozápadně pod vrcholem se nachází ledovec Übergossene Alm.

05398Pohoří Tennen a východní turistická trasa na Hochkönig

Na vrcholu hory stojí horská chata Matrashaus. První horská chata zde byla postavena v roce 1865, současná je z roku 1985. Na Hochkönig vedou čtyři výstupové trasy, ze všech světových stran. Tzv. normální cesta vychází od hotelu Arthurhaus přes horskou chatou Mitterfeldalm. (08/22) Fotografie.

 

SALCBURSKÝ A BERCHTESGADENSKÝ HOCHTHRON

Trasa v horské skupině Untersberg, s výstupy na dva nejvyšší vrcholy

Délka tam i zpět: 10,6 km; čas: 5 až 6 h

DSC07821Výhled z Berchtesgadenského Hochtronu na údolí řeky Salzach a v pozadí Dachstein

            Horský masiv Untersberg tvoří nejsevernější část Berchtesgadenských Alp. Leží na území německého Bavorska a rakouského Salcburska. V rakouské části vystupuje jižně nad Salcburkem vrchol Salzburger Hochtron (1 853 m). Nejvyšším vrcholem této přibližně 70 km² velké skupiny je pak na jihu, v Bavorsku ležící Berchtesgadenský Hochtron (1 972 m). Oba vrcholy propojuje 4,5 kilometrů dlouhá turistická trasa.

DSC07831Výhled z vrcholu Salcburský Hochtron na sever, na Alpské předhůří, vpravo západní část města Salcburk

            V Untersbergu se nachází četné jeskyně, celkem je jich známo více než čtyři sta. Nachází se zde také nejdelší a nejhlubší jeskyně na území Německa objevená teprve v roce 1996. Horský masiv je převážně tvořen vápencem. Spodní vrstvy jsou z ramsauského dolomitem, horní vrstvy z dachsteinského vápence. V severní části pohoří se těží mramor. Celá bavorská část Untersbergu je biosférická rezervace. Na rakouské straně pohoří je větší část masivu rovněž přírodní rezervace. (09/23) Fotografie.

 

SCHNEIBSTEIN

Výstup na horu nad jezerem Königsee v Berchtesgadenském národním parku

Délka: 14 km; převýšení: 1 150 m; čas: 7 h

DSC06959Horská chata Carl-von-Stahl-Haus, vlevo pak část hory Hoher Göll - při sestupu z vrcholu Schneibsteinu

            Schneibstein (2 275 m) je hora ve středovýchodní části Berchtesgadenských Alp, na státní hranici Německa a Rakouska. Nachází se nad jezerem Königsee, na východní hranici německého Berchtesgadenského národního parku. Z vrcholu Schneibsteinu je výhled na impozantní horský masiv Watzman (2 713 m), třetí nejvyšší horu Německa a dále rozhled po celých Berchtesgadenských Alpách, včetně nejvyššího vrcholu Hochkönigu (2 941 m). Schneibstein je součástí menší horské skupiny Hagengebirge, která zaujímá celou východní stranu jezera Königsee. Hora je tvořena převážně dachsteinským vápencem. (06/23) Foto.

Share