logo

.


VELKÁ BRITÁNIE  Velká Británie / United Kingdom of Great Britain  and Northern Ireland


Základní informace

Rozloha: 243 610 km²
Počet obyvatel: 67 791 000 (2022)
Hustota obyvatel: 271/km²
Úřední jazyk: angličtina
Obyvatelstvo: 87% Britové, 3% Afričané, 2,3% Indové, 2% britští míšenci, 1,9% Pákistánci, 1,4% Asiaté, 0,7% Bangladéšané, 0,7% Číňané
Náboženství: 59,5% křesťané, 4,5% muslimové, 1,5% hinduisté
Politický systém: královna, vláda, dvoukomorový parlament; Sněmovna lordů (House of Lords) - 780 členů a Dolní sněmovna (House of Commons) - 650 členů
Hlavní město: Londýn (8 308 369)
Největší města: Birmingham (1 085 400), Leeds (750 700), Glasgow (595 100), Manchester (502 900), Sheffield (551 800), Liverpool (466 400), Edinburgh (482 640), Bristol (432 500)

TOP MÍSTA

 1. LONDÝN

London architecture 3flickr.com/photos/johnnyshaw/31279228902

                Londýn je rozlohou 1 570 km2 a s počtem více jak 8 000 000 obyvatel největším městem Evropy. Je obchodním centrem Velké Británie a patří i k hlavním kulturním centrům Evropy. Podle údajů Tripadvisoru z roku 2014 je také druhým nejvíce navštěvovaným městem Evropy. Leží na řece Temži, 75 kilometrů vzdálený od Severního moře. Londýn se skládá z City of London a 32 městských částí (12 částí tvoří Vnitřní Londýn, 20 Vnější Londýn).  Nejvýznamnějšími londýnskými památkami jsou Westminsterský palác (nejstarší část z 11. století., hlavní stavba 1840 - 70), Westminsterské opatství (z 10. století), hrad Tower (z 11. století) a most Tower Bridge, Buckinghamský palác (sídlo panovníků), katedrála sv. Pavla (17. až 18. století). Ve městě je dále řada muzeí, nejslavnější je Britské muzeum, významné galerie (National Gallery, Tate Gallery), řada divadel, koncertní síně (Royal Festival Hall). Londýn je také známý svými parky. Nejslavnější je Hyde park (1,6 km2), další známé parky jsou Kensington Garden nebo Regent's Park.

 

 2. EDINBURGH

Edinburgh 560flickr.com/photos/ipohkia/3121510184

                Edinburgh se nachází na jihovýchodě Skotska, na pobřeží Severního moře. Historická část Edinburghu, Staré Město (Old Town), je zapsaná v seznamu kulturního světového dědictví UNESCO. Dominantou města je Edinburghský hrad. Vystavěný na vrchu nad městem, částečně na skále. Na jeho místě bylo opevnění již v 6. století. Od hradu vede nejznámější edinburghská, respektive i skotská ulice Royal Mile, kterou obklopují historické domy převážně ze 17. století. U jižní hranice Starého Města je rozsáhlý Holyrood Park. Z nejvyššího bodu Holyrood Parku (Arthur’s Seat) je krásný výhled na město, moře a okolí.

 

 3. CORNWALL

Cornwall 3flickr.com/photos/kennyfreeland/48748815416

                Cornwall je tradiční hrabství a region Velké Británie, který se nachází v jihozápadní části země. Tvoří nejzápadnější část ostrovní Velké Británie. Cornwall se nachází na Cornwallském poloostrově, ze severu a západu obklopený Keltským mořem, z jihu Lamanšským průlivem. Na východě na Cornwall navazuje hrabství Devon. Region má rozlohu 3 562 km2 a žije zde okolo 550 000 obyvatel. Hlavním administrativním centrem je malé město Truro. Pobřeží Cornwallu tvoří řada útesů s vyhlídkami a pěkné pláže. Ve vnitrozemí se nachází kopcovitá krajina s rozsáhlými vřesovišti a obilnými poli. Nejzápadnější výběžek Cornwallu se jmenuje Land’s End. Nejvyšší bod regionu má 420 metrů. Podnebí je mírné. Severní pobřeží je více větrné, s působivými skalními útesy, na mnoha místech i menšími písečnými plážemi. Jižní pobřeží je klidnější, chráněné před větry z Atlantiku. V Cornwallu najdeme i řadu památek. Z nejstarších období se dochovaly dolmeny a menhiry. V okolí města Penzance se nachází keltské kříže a pozůstatky obranných valů. Na několika místech jsou římské vykopávky. Ze zámků je nejvíce známý Antony House, z hradů Pendennis Castle, Amawes a Fowey. Středověký charakter mají města Newquay, Penzance, Saint Just a Fowey.

 

 4. BEN NEVIS

Ben Nevisflickr.com/photos/arg_flickr/33984508434

                Ben Nevis je s nadmořskou výškou 1 343 m nejvyšší horou Velké Británie. Nachází se ve středním Skotsku, v západní části Grampianského pohoří, v blízkosti mořského jezera Loch Linnhe. Hora je dostupná po historické turistické trase z menšího města Fort William. Vzdálenost na vrchol je necelých 7 mil. Do nadmořské výšky 500 až 600 metrů rostou v oblasti lesy, zejména borovice, břízy a jeřáby, výše jsou travnaté porosty, kapradiny a vřesoviště.

 

 5. JURSKÉ POBŘEŽÍ

jurassic Coast 560  2vflickr.com/photos/kyletaylor/9607566962

                Jurské pobřeží, anglicky Jurassic Coast, je pás pobřeží podél Lamanšského průlivu v délce 154 kilometrů v Jižní Anglii. Nachází se na území historických hrabství Devon a Dorset, mezi menšími městy Exmouth a Swanage. Pobřeží se skládá z triasových, jurských a křídových útesů, nejvyšším bodem je Golden Cap (191 m). Oblast zahrnuje 185 miliónů let geologické historie. Hlavními horninami útesů jsou červené pískovce, kvarcity, jíly, břidlice a místy křídy. Horniny jsou bohaté na fosílie. Přírodní prvky pobřeží zahrnují skalní oblouky, stěny a mořské zátoky. Celým pobřežím prochází pěší trasa South West Coast Path.

 

 6. BATH

Bath 560  2vflickr.com/photos/jaygalvin/8254460174

                Bath je po Londýnu druhým nejnavštěvovanějším městem Velké Británie. Nachází se na jihozápadě Velké Británie, v hrabství Somerset, 150 kilometrů západně od Londýna. Město je od starověku známé svými léčivými prameny. Nejprve zde byly keltské lázně, později římské lázně a i v současnosti je Bath známý jako britské lázeňské město. V 18. století se město těšilo velké oblibě bohatých vrstev, což způsobilo zásadní stavební rozmach. V dané době byla postavena řada honosných budov, lázeňské budovy, divadla, hotely. Mezi nejznámější bathské stavby náleží Royal Crescent (třicet řadových domů z druhé poloviny 18. století), Circus (městské domy v kruhu o délce 200 metrů) nebo most Pulteney Bridge. K historicky starším stavbám pak náleží chrám Bath Abbey založený v 7. století a Římské lázně. Bath má v současné době okolo tří stovek různých ubytovacích zařízení, jsou zde desítky restaurací, čtyři divadla, několik muzeí a galerií.

 

 7. LAKE DISTRICT

Lake District 4flickr.com/photos/fkacraig/35016724733

                Lake District, Jezerní oblast, je hornatý region na severozápadě Anglie, v hrabství Cumbria. Oblast je známá jezery, horami a lesy. Lake District je jeden z velmi oblíbených turistických cílů v Británii. V části oblasti byl v roce 1951 zřízen jeden z prvních britských národních parků. Nově je Lake District součástí světového dědictví UNESCO. Nejvyšší hora Lake Districtu Scafell Pike (978 m) je nejvyšší horou Anglie. Vegetaci v oblasti tvoří vřes, kapradiny, rašeliniště. V nižších polohách rostou na strmých svazích hor a vrchů listnaté opadavé lesy. Převažují duby. V Lake Districtu se nachází přes třicet hlavních jezer a desítky dalších menších jezer zahrnující například karová jezera. K největším jezerům náleží Windermere (14,7 km2, největší jezero v Anglii), Derwent Water (5,4 km2) nebo Bassenthwaite Lake (5,3 km2).

 

 8. YORK

York architecture 2flickr.com/photos/atoach/26664483373

                York je historické město na řece Ouse, na severu Anglie. Leží 20 kilometrů severovýchodně od Leedsu a 60 kilometrů západně od pobřeží Severního moře. Žije zde okolo 200 000 obyvatel. Město má dlouhou historii, bylo založeno v 1. století našeho letopočtu. Historické centrum města je obklopeno středověkými městskými hradbami v celkové délce okolo 4 kilometrů. Jedná se o nejzachovalejší městské hradby v Anglii. Nejvýznamnější yorkskou památkou je metropolitní katedrála sv. Petra postavená v letech 1220 až 1472. K dalším hlavním památkám náleží kostel archanděla Michaela se sklomalbami ze 13. – 16. století, kostel Holy Trinity, středověké domy, radnice se zasedací síní z 15. století nebo městské brány (mezi nimiž vyniká Monk Bar). Ve městě se také nachází řada muzeí a galerií. 

 

9. STONEHENGE

Stonehenge 2flickr.com/photos/jaxalude/7891964960

                Stonehenge je prehistorická kultovní kamenná stavba z mladší doby kamenné a starší doby bronzové. Podle archeologů byla postavena mezi 3 až 2 tisíci lety před naším letopočtem. Skládá se ze dvou kruhů stojících kamenů. Každý z kamenů má výšku 4 metry, šířku více jak 2 metry a váží okolo 25 tun. Vždy dva kameny jsou vodorovně spojeny ležícím kamenem. Uprostřed kruhu se nachází stejně spojených deset kamenů uspořádaných do tvaru podkovy. Stonehenge se nachází severně od města Salisbury, v hrabství Wiltshire, přibližně 130 kilometrů jihozápadně od Londýna. Postavení Stonehenge předpokládalo znalosti astronomie. Pozorováním bylo zjištěno, že koncové trilitony (dva kameny spojené vodorovně ležícím kamenem) centrální podkovy mají souvislost se západem slunce při zimní slunovratu a naopak východem slunce při letním slunovratu. Z okolních nálezů se předpokládá, že místo bylo využíváno více v zimě než v letních měsících.

 

10. OXFORD

Oxford architectureflickr.com/photos/tejvan/20086012273

                Oxford je historické univerzitní město ve středo-jižní části Anglie. Oxfordská univerzita založená v roce 1096 je nejstarší univerzitou v anglicky mluvících zemích. Oxford leží 90 kilometrů severozápadně od Londýna, na řece Temži. První zmínky o městě jsou z počátku 10. století. Historické budovy v Oxfordu jsou považována za ukázku klasické anglosaské architektury. Řadu památek tvoří samotné univerzitní budovy. Známá je například kruhovitá neoklasicistní Radcliffe Camera z první poloviny 18. století, jedna z budov slavné Bodleyovy knihovny. V Oxfordu najdeme stovky historických památek, mezi nimiž jsou rozlehlé parky. Střed města se nachází na křižovatce ulic High Street, Queen Street a Saint Aldates Street. Zde a v okolí se nachází věž Carfax Tower ze 13. století, budova radnice s městským muzeem a největší a nejmalebnější oxfordská kolej Christ Church College založená v roce 1525.

 

11. DURHAM

Durham 560flickr.com/photos/allan_harris/4645342082

                Město Durham se nachází na severovýchodě Anglie, přibližně v půli cesty mezi Newcastlem a Middlesbrough. Leží na řece Wear, necelých 20 kilometrů od pobřeží Severního moře. Durham je menší město. Má rozlohu 32 km2 a žije zde okolo 50 000 obyvatel. Bývá považován za jedno z nejkrásnějších měst v Anglii, s mnoha památkami. Založeno bylo v 10. století. Normanská katedrála v Durhamu byla ve středověku centrem křesťanských poutníků. Hlavní památky Durhamu - raně gotická katedrála založená roku 1093 a Durhamský hrad založený 1072 jsou od roku 1986 součástí kulturního světového dědictví UNESCO.

 

12. BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

British Virgin Islandsflickr.com/photos/bvi4092/12693468275

                Britské Panenské ostrovy jsou souostroví v Karibském moři, ležící 100 kilometrů východně od Portorika. Tvoří nejzápadněji položenou část Malých Antil a náleží mezi tzv. Závětrné ostrovy. Na západě na Britské Panenské ostrovy navazují Americké Panenské ostrovy. Britské Panenské ostrovy tvoří tři až čtyři hlavní ostrovy: Tortola, Virgin Gorda, Anegada a Jostin Van Dyke a okolo 50 menších. Celková rozloha ostrovů je 153 km2 a hlavním městem je Road Town na Tortole. Tortola je s rozlohou 56 km2 největším ostrovem a žije zde okolo 25 tisíc obyvatel. Ostrovy mají tropické deštné podnebí a teploty v průběhu roku zůstávají poměrně vyrovnané. Maximální denní teploty v létě dosahují 32°C, v noci pak 24°C. maximální denní teploty v zimě dosahují 29°C, v noci pak 21°C. Sezóna hurikánů začíná v červnu a končí v listopadu.

 

13. LIVERPOOL

Liverpool 2vflickr.com/photos/shadowgate/2594408987

                Liverpool leží na severozápadě Anglie, na pravém břehu zátoky řeky Mercey, v blízkosti ústí do Irského moře. Liverpool je pátým největším městem Velké Británie. Na rozloze 112 km2 žije necelých půl miliónu obyvatel. Město zažilo svůj největší rozvoj na přelomu 18. a 19. století v období průmyslové revoluce. Liverpool byl jedním z hlavních obchodních přístavů Velké Británie. Převáželo se zde především uhlí a bavlna. V 19. století byl také hlavním přístavem pro přepravu Britů a Irů do Severní Ameriky. V přístavní obchodní oblasti leží také jedny z hlavních památek ve městě. Pier Head nebo Albert Docks jsou od roku 2004 součástí kulturního světového dědictví UNESCO. Hlavní památkou mimo přístav je anglikánská gotická liverpoolská katedrála. Stavba z let 1903 až 1978 je největší katedrálou v Británii. K tradici města náleží také hudba. Liverpool je domovem nejstaršího britského orchestru Královské liverpoolské filharmonie a je rodištěm skupiny Beatles a dalších hudebních skupin. Je také domovem fotbalových klubů FC Liverpool a Everton.

 

14. PEAK DISTRICT

Peak District 3flickr.com/photos/duncanh1/36295879513

                Peak District je historicky první národní park ve Velké Británii, založený v roce 1951. Nachází se ve střední části Anglie, v oblasti jinak velmi obydlené – města Manchester, Shefield, Leeds, Derby. Park tvoří především louky, říčky, potoky, jasanový les. Severní část se nazývá Dark Peak, tvoří ji pískovcová plošina. Jižní část se nazývá White Peak, a je tvořena několika vápencovými plošinami.

 

15. CANTERBURY

Canterbury 2flickr.com/photos/xiquinho/24244607122

                Canterbury je město na jihovýchodě Anglie, v hrabství Kent, na řece Stour. Žije zde okolo 55 tisíc obyvatel. V Canterbury se nachází jedny z hlavních sakrálních památek ve Velké Británii. Canterburská katedrála je jedna z nejstarších a nejslavnějších křesťanských staveb v Anglii. Arcibiskup z Canterbury, je hlavní představený, primas, anglikánské církve. Katedrála byla založena v roce 1070 a je postavena v románsko-gotickém stylu. Stavba a změny probíhaly až do poloviny 19. století. Délka katedrály je 160 metrů, největší šířka v chóru je 47 metrů, výška věží je 72 metrů. Katedrála je významným cílem poutníků a město náleží k nejvíce navštěvovaným ve Velké Británii. K dalším významným canterburským sakrálním památkám náleží kostel sv. Martina založený v 6. století, nejstarší kostel v Anglii a nejstarší kostel v anglicky mluvících zemích. Třetí slavnou sakrální stavbou v Canterbury je opatství sv. Augustina, rovněž z konce 6. století, zrušené v době anglické reformace a následně upravené pro vzdělávání a částečně zachované jako historická památka.

 

16. HADRIÁNŮV VAL

Hadrians Wallcommons.wikimedia.org/wiki/File:Milecastle_39_on_Hadrian%27s_Wall.jpg

                Hadriánův val, anglicky Hadrian’s Wall, je obranný a hraniční val, respektive zeď, na severu Anglie. Rozkládá se ze západu od zálivu Solway Firth v Irském moři na východ k ústí řeky Tyne do Severního moře. Val byl postaven za vlády římského císaře Hadriána v letech 122 až 128. Měl chránit římskou provincii Britannia od severně položených území, dnešního Skotska, které obývali Piktové. Kamenná zeď má délku 120 kilometrů a výšku 4,5 metru. Součástí zdi bylo původně také 17 pevností a řada strážních věží. Velká část původní zdi se dochovala a jedná se o jednu z největších římských památek na světě. Hadriánův val se nachází mezi městy Solway a Tyne a podél zdi vede turistická stezka Hadran‘s Wall Path.

 

17. HRAD WINDSORWindsor Castle

commons.wikimedia.org/wiki/File:Windsor_Castle_at_Sunset_-_Nov_2006.jpg

                Hrad Windsor je královská rezidence ve Windsoru, v hrabství Berkshire, 35 kilometrů západně od centra Londýna. Pozdně gotický hrad z 11. století je sídlem britské královské rodiny. Byl založený Vilémem Dobyvatelem a od vlády Jindřicha I., tj. od počátku 12. století, je využíván jako sídlo britských panovníků, což z něj historicky dělá jeden z nejdéle kontinuálně obývaných hradů v Evropě. V interiéru hradu se nachází kaple sv. Jiří z 15. století, která je považovaná za nejcennější dílo anglické gotiky. Hrad se rozkládá na ploše 5,3 hektaru a jsou v něm kombinovány prvky opevnění, paláce a téměř až malého města. Je obklopený rozlehlým parkem a zahradami. Vystaven na řece Temži zaujímá strategické místo v blízkosti hlavního města.

 

18. TROSSACHS A LOCH LOMOND

Trossachsflickr.com/photos/neillwphoto/28267717581

                Trossachs je oblast úzkých údolí, vrchů a jezer ve středo-jižní části Skotska. Zalesněné vrchy a jezera jsou typickou ukázkou místní krajiny, skotské vysočiny. Původními lesy jsou opadavé lesy. Největšími jezery jsou Loch Katrine (13 km2), Loch Achray a Loch Venachar, nejvyššími vrchy Ben Ledi (879 m) a Stob a Choin (865 m). Z fauny zde žijí jeleni, srnci, veverky nebo kuny. Z ptactva jestřáb lesní, tetřev hlušec nebo tetřívek obecný. Loch Lomond západně navazuje na Trossachs. S rozlohou 71 km2, je Loch Lomond, největším jezerem ve Skotsku a Velké Británii. Leží přibližně 30 kilometrů severozápadně od Glasgow a 85 kilometrů západně od Edinburghu. Má protáhlý tvar, největší délka jezera je 36 km, šířka se pohybuje mezi 1 až 8 kilometry. Maximální hloubka je 190 metrů. Na východním břehu vystupuje jedna z dominantních hor v okolí Ben Lomond (974 m). Jezero a větší část Trossachs, jsou od roku 2002 součástí jednoho ze dvou skotských národních parků, Národního parku Loch Lomond a Trossachs. 

 

19. HRADY V HRABSTVÍ GWYNNED

Gwyned Caernarfon Castleflickr.com/photos/68112440@N07/48899752612

                Gwynned je hrabství na východě Velké Británie, v severozápadní části Walesu. Čtyři hrady: Beaumaris, Harlech, Caernarfon a Conwy jsou významnou ukázkou středověkých opevnění a vojenské architektury přelomu 13. a 14. století za vlády anglického krále Edwarda I. Beaumaris a Harlech jsou typickou ukázkou hradů z 13. století s dvojitým opevněním. U Caernarfonu a Conwy lze současně obdivovat zachovaná historická centra středověkých měst. Hrady prošly minimální obnovou a dochovaly se takřka v původním stavu. Je se zde možné tak setkat s charakteristickými prvky středověkého stavitelství. Najdeme zde: barbakany, padací mosty, opevněné brány, reduty, sklepení, věže či kurtiny.

 

20. SNOWDON

Snowdoncommons.wikimedia.org/wiki/File:Snowdon_massif.jpg

                Snowdon je s nadmořskou výškou 1 085 m nejvyšší hora Walesu. Je také nejvyšší horou Britských ostrovů mimo Skotskou vysočinu. Nachází se na severozápadě Walesu. Oblast je od roku 1951 součástí Národního parku Snowdonia. Vrchol hory je velmi oblíbeným turistickým cílem. Každý rok ji navštíví více než půl miliónů turistů. Hora vznikla působením vulkánů ve starších prvohorách. Nachází se zde vzácná flora a fauna.

 

21. NORMANSKÉ OSTROVY

Mont Orgueilflickr.com/photos/dazzy1960/31137544168

                Normanské ostrovy, anglicky Channel Islands, jsou souostroví v Lamanšském průlivu, v blízkosti pobřeží Francie. Normanské ostrovy, s rozlohou celkem 198 km2, tvoří dva hlavní ostrovy: Jersey (118 km2) a Guernsey (65 km2), tři menší: Alderney (8 km2), Sark (5 km2) a Herm (2 km2) a několik menších ostrůvků a skalisek. Žije zde 170 tisíc obyvatel. Normanské ostrovy jsou politicky od počátku 13. století dependencí britské koruny a nejsou součástí Velké Británie. Ostrovy mají mírné podnebí, bez mrazů. Ekonomickými zdroji obyvatel jsou především pěstování ovoce, zeleniny, rybolov a turistický ruch. K hlavním turistickým cílům na ostrovech náleží: hrad Elizabeth Castle z 16. století v největším městě na ostrově Jersey Saint Helier, středověký hrad Cornet z 13. století ve městě St. Peter Port, na východě Guernsey, středověký hrad Mont Orgueil na východě Jersey, dům Hauteville House, ve kterém žil v letech 1856 až 70 francouzský spisovatel Vicotr Hugo nebo pláže Portelet na Jersey, Grand Greve na ostrově Sark či Shell na Hermu.

 

22. ST DAVIDS A POBŘEŽÍ PEMBROKESHIRE

St Davids Wales 5flickr.com/photos/newdawn_images/28422593518

                St Davids je město na jihozápadě Velké Británie, v jihozápadní části Walesu, na západě hrabství Pembrokeshire. St Davids je s 1 850 obyvateli, považováno za nejmenší město ve Velké Británii. Hlavní dominantu města tvoří románsko-gotická katedrála sv. Davida z 12. až poloviny 13. století. Stavba má délku 90 metrů a výšku 35 metrů. Geograficky a turisticky je pak významné umístění města na pobřeží Svatojiřského průlivu, který spojuje Keltské a Irské moře. Respektive ve střední části Národního parku Pembrokeshire Coast, jednoho z britských národních parků založeného v roce 1952. Národní park tvoří pás pobřeží ve tvaru půlkruhu, od obce Aberteifi na severu, k obci Saundersfoot na jihu. Součástí oblasti jsou skalnaté útesy, písečné pláže, lesnaté estuáry a pobřežní kopcovitá krajina. Dále také několik ostrovů a na okrajích parku mokřady a lesy. Pobřeží na mnoha místech tvoří skalní brány, oblouky, skalní pilíře a jeskyně. Nachází se zde řada místně známých písečných pláží. Celé oblasti dominuje na západě záliv St. Bride’s Bay. Celým pobřežím národního parku prochází pěší turistická trasa v délce 300 kilometrů.

 

23. NEWQUAY, CORNWALL

Newquay Englandflickr.com/photos/giuseppemilo/14041116006

                Newquay je přímořské letovisko a rybářský přístav na jihozápadě Anglie, v severní části hrabství Cornwall. Město je obklopeno ze západu a severu Keltským mořem, z jihu ústím řeky Gannel se slanými maršemi a ze severovýchodu údolím Porth Valley. Obec je od počátku 20. století vyhledávaným turistickým letoviskem. Na devět kilometrů dlouhém pobřeží se nachází řada pláží. Největší a nejvíce známou je Fistral Beach. Newquay je považováno za hlavní město surfování ve Velké Británii. Nachází se zde řada obchodů, půjčoven a výroben surfovacích prken. Ve městě se také nachází řada hotelů, penzionů a možností ubytování. V letní sezóně vzroste počet obyvatel 25 až 30 tisíc na 100 tisíc. Newquay má přímořské podnebí s chladnějšími léty a mírnými zimami.

 

24. RANNOCH MOOR

Rannoch Moorflickr.com/photos/22691568@N04/31625468482

                Rannoch Moor je vřesoviště a rašeliniště ve středo-jižní části pohoří Grampiany. Rozkládá se západně od jezera Loch Rannoch a jihovýchodně od nejvyšší hory Velké Británie Ben Nevise. Oblast má rozlohu okolo 300 až 400 km2. Vyznačuje se místy bažinatou krajinou, jezery a kopci porostlými vřesem. Roste zde jen nižší vegetace, výjimku tvoří místy rostoucí borovice kaledonské. Krajina je neobydlená a obtížně dostupná. Jedinou možností dostat se do střední části Rannoch Moor je využít železnice. V okolí železniční stanice Rannoch Station vede několik málo turistických tras. Nejvyšší horou oblasti je na severovýchodě ležící Ben Alder (1 148 m).

 

25. CAMBRIDGE

Cambridge Kings Collegeflickr.com/photos/silvia-m/18999464470

                Cambridge je univerzitní město na řece Cam, přibližně 80 kilometrů severně od Londýna. Žije zde okolo 125 tisíc obyvatel, včetně 25 tisíc studentů místních univerzit. Město bylo důležitým obchodním centrem již v dobách Římanů a Vikingů. Na přelomu 11. a 12. století zde začaly vznikat klášterní školy, které se později staly základem škol univerzitních. Nejstarší kolejí je Peterhouse založená v roce 1284. V 16. století na cambridgské univerzitě vyučovali přední vědci středověké Evropy, například Erasmus Rotterdamský.  Cambridgi dominují historické univerzitní stavby s řadou univerzitních kostelů a kaplí. Cambridgská univerzita založená v roce 1209 je považovaná za jednu ze světově nejproslulejších. K nejznámějším univerzitním stavbám náleží gotická kaple King’s College z konce 15. století nebo St. John’s College z 16. století. Centrem historického města je Market HIll s kostelem Panny Marie, St Mary’s The Great, postaveným na přelomu 15. a 16. století. Hlavní třídou města je King’s Parade.

 

26. SKYE

Skye Scotland 2flickr.com/photos/97627531@N07/34782379922

                Skye je největší a nejseverněji položený ostrov Vnitřních Hebrid. S rozlohou 1 656 km2 je také druhým největším ostrovem Velké Británie. Žije zde okolo 10 tisíc obyvatel. Centrální část ostrova je hornatá, rozkládá se zde pohoří Cuillin, nejvyšší vrchol Sgúrr Alasdair (992 m). Horské štíty a strmé svahy hor vytváří jedno z nejvíce dramaticky působících pohoří v Británii. Pobřeží Skye je velmi členité, s řadou poloostrovů a zálivů. Velká část ostrova je bažinatá, pokrytá vřesovcovitými rostlinami. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel je turismus, zemědělství, rybolov a lesnictví. Největším městem je na východním pobřeží ležící Portree s 4,5 tisícem obyvatel.

 

27. LOCH NESS

Loch Ness 3flickr.com/photos/reggaethecat/17461559704

                Loch Ness (56 km2) je druhé největší skotské jezero. Nachází se na severu Skotska, v oblasti Skotské vysočiny, přibližně 40 kilometrů jihozápadně od města Inverness. Loch Ness leží v tektonické propadlině Great Glen v nadmořské výšce 16 metrů. Jezero má největší délku 36 km, největší šířku ale pouze 2,7 km. Nejhlubší místo jezera má 227 metrů. Díky své hloubce je Loch Ness objemem vody největším jezerem na Britských ostrovech. 

 

28. BRECON BEACONS

Brecon Beacons 1flickr.com/photos/cathedraljack/31800604698

                Brecon Beacons je pohoří na jihu Walesu, necelých 50 kilometrů severozápadně od města Cardiffu. Nejvyšší horou pohoří je Pen Y Fan (886 m). Brecon Beacons tvoří šest hlavních vrcholů s dlouhými, protáhlými hřebeny. Hlavní horninou pohoří je červený pískovec z období siluru a devonu. V oblasti se nachází četná vřesoviště, pastviny a jehličnaté a listnaté lesíky. Od roku 1957 je 1 344 km2 pohoří a okolí součástí jednoho ze tří velšských národních parků Brecon Beacons. Hlavními aktivitami na území národního parku jsou turistika, cyklistika a jízda na koni. Jedna z cyklistických tras propojuje Brecon Beacons s Cardiffem. V roce 2005 pak byla zpřístupněna turistická trasa v délce 160 kilometrů, které prochází celým pohořím ze západu na východ.

 

29. KATEDRÁLA VE WELLSU, SOMERSET

Wells Cathedral Englandflickr.com/photos/billy_wilson/49149404486

                Wells je historické menší město s 12 tisíci obyvateli na jihozápadě Velké Británie, v hrabství Somerset. Hlavní dominantu města tvoří gotická katedrála sv. Ondřeje vystavěná od konce 12. do poloviny 15. století. Stavba má délku 127 metrů a věže mají výšku 55 metrů. Průčelí s 360 sochami z první poloviny 13. století je ukázkou anglické rané gotiky. V interiéru katedrály je orloj z roku 1392 s pohyblivými figurami rytířů. Sklomalby v oknech pocházejí rovněž ze 14. století. Kapitulní síň křížové chodby z přelomu 13. a 14. století, která přiléhá ke katedrále, je považovaná za nejhezčí v Anglii.

 

30. EILEAN DONAN CASTLE

Eilen Donan Castleflickr.com/photos/modesrodriguez/29588373493

                Eilean Donan, v překladu do češtiny Donnánův ostrov, je ostrůvek na severozápadě Skotska, v oblasti Severozápadní vysočiny, v místech, kde se fjord Loch Alsh větví, ve fjordy Loch Duich a Loch Long. Ostrovu dominuje fotograficky a filmově známý hrad Eilean Donan Castle. Hrad byl založen ve 13. století, na počátku 18. století byl silně poškozen palbou z lodí vládního vojska a v průběhu let 1919 až 1932 byl zrekonstruován do současné podoby. Současná podoba vychází z původního půdorysu a stavby hradu, v detailech se však od předchozí stavby odlišuje.

 

31. STRATFORD-UPON-AVON

Startford-Upon-Avonflickr.com/photos/billy_wilson/49470710102

                Stratford-upon-Avon je město s 30 tisíci obyvateli ve střední Anglii, v hrabství Warwickshire. Leží na řece Avon a je vzdálené okolo 150 kilometrů severozápadně od Londýna. Stratford je známý jako místo narození jednoho z nejznámějších světových básníků a dramatiků Williama Shakespeara. Nejvíce navštěvovaným místem ve Strafordu je Shakespearův rodný dům, který si uchoval podobu anglického měšťanského domu ze 17. století. V domě jsou uložena Shakespearova díla, včetně prvního vydání jeho her z roku 1623. Jedním z nejhezčích domů ve městě je Harvard House z roku 1696. V tomto domě žila matka Johna Harvarda, který odešel do Ameriky a založil zde slavnou kolej, která byla později přejmenována na Harvardovu univerzitu. Dalšími turistickými cíli ve městě jsou radnice z druhé poloviny 18. století, kaple Guild Chapel z konce 15. století nebo Shakespearovo divadlo z konce 19. století.

 

32. CAIRNGORMS

Cairgormsflickr.com/photos/garye1981/32585668503

                Cairgorms je pohoří ve střední části Skotska, na východě Skotské vysočiny. Tvoří východní část nejvyššího pohoří Velké Británie Grampiany. Nejvyšší horou horského pásma je druhá nejvyšší hora Británie Ben Macdhui (1 309 m). Cairgorms se skládají z několika náhorních plošin s nadmořskou výškou 1 000 až 1 200 metrů. Z nich pak vystupují zaoblené, zerodované horské vrcholy, které dosahují k výšce okolo 1 300 metrů. Okraje náhorních plošin tvoří strmé, žulové skalní útesy. V okolních údolích a soutěskách rostou borovicové lesy. Hlavními řekami v oblasti jsou Spey a Dee. Údolní faunu tvoří veverky, kuny lesní nebo tetřev hlušec, na náhorních plošinách žije hlavně zajíc bělák. Oblast je oblíbená pro pěší turistiku, horolezectví i lyžování.

 

33. LLANDUDNO

Llandudnoflickr.com/photos/jonathangill/47414148901

                Llandudno je přímořské letovisko na pobřeží Irského moře na severu Walesu. Město s přibližně 20 tisíci obyvateli leží v severní části poloostrova Creuddyn, okolo 80 kilometrů jihozápadně od Liverpoolu. Llandudno je považováno za největší a nejvíce známé velšské letovisko a to již od druhé poloviny 19. století. Centrum města leží v zálivu Llandudno Bay, kde se nachází téměř tři kilometry dlouhá písečná pláž. Severně od centra města vybíhá do moře 700 metrů dlouhé molo Llandudno Pier postavené v roce 1878. V západně části města, v estuáru řeky Conwy, se nachází druhá největší místní pláž West Shore. Jednu z dominant panoramatu města pak tvoří vápencový útes Great Orme (207 m).

 

34. CHESTER, CHESTERSHIRE

Chester Englandflickr.com/photos/velo_denz/49116836857

                Chester je město s 80 tisíci obyvateli, v hrabství Chestershire, na východě Anglie. Chester leží na řece Dee, 15 kilometrů jižně od Liverpoolu a je jedním z nejzachovalejších historických měst Anglie. Město bylo založeno Římany v roce 79 a bylo jedním z největších vojenských táborů tehdejší římské Británie. Současné základy města pochází z 10. století. Nejvýznamnější památkou Chesteru jsou 3,5 kilometru dlouhé městské hradby s věžemi a branami. Dochovala se i část římského opevnění se základy věží, hlavní část ale tvoří středověké hradby z červeného pískovce. Významná je věž Phoenix Tower z poloviny 17. století a brány North Towert a Water Tower ze 14. století. K dalším hlavním památkám v Chesteru náleží původní hrázděné domy (některé byly postaveny později, ve viktoriánském období), románsko-gotická katedrála z 12. až 15. století, hrad nad řekou Dee, novogotická radnice z druhé poloviny 19. století (zapsaná v seznamu významných památek Anglie) a zbytky římského amfiteátru z roku 100.

 

35. BRIGHTON

Brighton England 2flickr.com/photos/fran001/48512612707

                Brighton je letovisko na pobřeží Lamanšského průlivu, na jihu Velké Británie, přibližně 80 kilometrů jižně od Londýna. Leží v hrabství East Sussex. Na místě původní rybářské vesnice vzniklo v polovině 18. století přímořské lázeňské město. Od počátku 19. století se zde rozvíjí cestovní ruch, po propojení železnicí s Londýnem v roce 1841 se Brighton stává oblíbeným turistickým cílem. Hlavní památkou je Královský pavilon. Jedná se o exotickou stavbu z let 1815 až 1822 od architekta J. Nashe, v indo-saracénském stylu. Stavba se vyznačuje řadou kupolí a věží. Jednou z dalších hlavních atrakcí Brightonu je Brighton Palace Pier, molo, přímořská promenáda vybíhající do moře s řadou staveb, restaurací a barů. K dalším turistickým cílům ve městě náleží rybářské domky v přístavu, lázeňské objekty na nábřeží, novogotický kostel sv. Petra nebo nejstarší budova ve městě, kostel sv. Mikuláše z 11. století.

 

36. BERMUDY

Bermudaflickr.com/photos/nathanmac87/8021932583

                Bermudy jsou souostroví v Atlantickém oceánu. Jsou britským zámořským územím. Nachází se přibližně 1 100 kilometrů od pobřeží Severní Ameriky, od Severní Karolíny. Bermudy tvoří sedm hlavních ostrovů a dalších 150 až 180 malých ostrůvků či skalisek. Celková rozloha souostroví je 53 km2 a žije zde okolo 65 000 obyvatel. Souostroví je rovinaté, tvořené vápencem, nejvyšší bod má pouze 79 metrů. Je obklopeno korálovými útesy a leží mimo oblast hurikánů. Bermudy mají subtropické podnebí, roční průměrná teplota je 22°C. Hlavní města St. George bylo založeno na počátku 17. století a s několika dochovanými pevnostmi je považováno za ukázku rané britské koloniální architektury z období osidlování Severní Ameriky.

 

37. RYE, EAST SUSSEX

Rye England 3flickr.com/photos/kotomi-jewelry/25543992248

                Rye je menší historické město na jihovýchodě Anglie, v hrabství Východní Sussex. Leží v těsné blízkosti pobřeží Lamanšského průlivu, na soutoku tří řek: Rother, Tillingham a Brade. Žije zde okolo 5 tisíc obyvatel. Ve středověku bylo téměř celé město obklopeno mořem a bylo významným anglickým přístavem. Současné Rye si uchovalo kouzlo středověkého města a je jednou z oblíbených turistických destinací Jihovýchodní Anglie. K hlavním turistickým cílům ve městě náleží: původem normanský kostel Panny Marie (St. Mary’s Church) z 12. století, věžní hodiny z roku 1560 jsou považovány za nejstarší v zemi; Ypres Tower, čtvercová stavba s třemi půlkruhovými nárožními věžemi z 13. století byla původně pevností, dnes je zde muzeum; Landgate, poslední dochovaná městská brána původem z 13. století; Mermaid Street, jedna z hlavních ulic; Lamb House, v domě žil na počátku 20. století spisovatel Henry James.

 

38. SOUTHWOLD, SUFFOLK

Southwold England 1flickr.com/photos/8929612@N04/3855891733

                Southwold je malé město s tisícem obyvatel na východě Anglie, v hrabství Suffolk. Leží na pobřeží Severního moře, severně od ústí řeky Blyth. Je vzdálené 45 kilometrů jihovýchodně od Norwiche a 160 kilometrů severovýchodně od Londýna. Southwold je velmi oblíbeným letoviskem a odhaduje se, že až polovinu nemovitostí ve městě využívají vlastníci pouze pro víkendové bydlení. K hlavním památkám ve městě náleží maják Southwold lighthouse z roku 1890 stojící přímo v centru města, kostel St. Edmund’s Church z 15. století, místní pivovar Adnans brewery založený na počátku 19. století, 250 metrů dlouhé molo Southwold Pier z roku 1900 nebo místní muzeum.

 

39. KATEDRÁLA V LINCOLNU, LINCOLNSHIRE

Lincoln Cathedral 2flickr.com/photos/10857883@N05/42954686955

                Lincoln je město ve středo-východní Anglii, v hrabství Lincolnshire, 100 kilometrů jihovýchodně od Leedsu. Hlavní dominantu města tvoří lincolnská katedrála, charakteristická ukázka anglické gotické architektury. Katedrála má délku 147 metrů, výšku předních věží 65 metrů a výšku střední věže 83 metrů. Střední věž měla původně výšku 160 metrů, než byla v roce 1548 stržena při bouři. S výškou 160 metrů pak byla katedrála v Lincolnu, v průběhu 14. století, až do poloviny 15. století, nejvyšší budovou světa. Stavba katedrály začala v normanském stylu v roce 1074. Původní stavbu však poškodilo zemětřesení a požár, proto se v roce 1185 začalo se stavbou nové katedrály, ta byla dokončena v roce 1311. Jednou z nejkrásnějších částí katedrály je západní průčelí s románskými portály a několika řadami soch. V interiéru jsou působivé vitráže z 13. až 14. století a andělský chór ze 13. století. Nedaleko katedrály je umístěn lincolnský hrad původem z 11. století. Další zajímavou památkou ve městě je Newport Arch, jediná dochovaná římská brána v Anglii z 2. století.

 

40. PLÁŽE POLOOSTROVA HARRIS

Harris Beachflickr.com/photos/fs999/14027845318

                Lewis a Harris je s rozlohou 2 179 km2 největším ostrovem souostroví Vnější Hebridy a největším ostrovem Velké Británie. Poloostrov Harris tvoří jižní, více hornatou část, ostrova Lewis a Harris. V severní části Harrise leží nejvyšší hora Vnějších Hebrid Clsham (799 m). Na západním pobřeží jižní části poloostrova Harris se pak nachází písečné pláže s bílým pískem, jedny z nejkrásnějších písečných pláží v Británii. Nejvyhlášenějšími jsou pláže Luskentyre Beach a Scarista Beach.

 

Zdroje: Andrew, R.- Brown, J.- Humphreys, R.- Lee, P., Reid, D.- Whitfield,P.: The Rough Guide to Britain. 6. vyd. Rough Guides, New York 2006. 1222 s.; Sopuch, J.: Velká Británie. 1. vyd. Olympia, Praha. 184 s.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencí Creative Commons a CC4.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT

                Podnebí Velké Británie je výrazně oceánské, ovlivněné Golfským proudem. Léta jsou chladná, průměrné teploty se pohybují od 12°C do 17°C. Zimy jsou mírné, průměrné teploty 4 až 6°C, s velkou oblačností a deštěm. Směrem na sever je podnebí drsnější. S výjimkou vysočiny téměř nemrzne a nesněží. Roční průměrné srážky kolísají od 500 mm na jihovýchodě Anglie až po 5 000 mm v některých oblastech skotské vysočiny. Vysoká vlhkost vzduchu způsobuje silné mlhy.

                Průměrné teploty v létě v Londýně jsou 16 až 19°C. Přes den se teploty většinou pohybují v rozmezí 20 až 30°C. Průměrné zimní teploty jsou 5 až 6°C. V hlavním skotském městě Edinburghu jsou průměrné letní teploty 17 až 19°C, přes den se obvykle pohybují okolo 22°C. Průměrné zimní teploty jsou 7 až 8°C a většinou neklesají pod 0°C.

Londýn - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Edinburgh - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001., Wikipedia.org

ZEMĚ, REGIONY, HRABSTVÍ, ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ 

                Velká Británie se skládá ze tří současných i historických zemí: Anglie, Skotska a Walesu. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se skládá z Velké Británie a provincie Severní Irsko (Název Velká Británie a Spojené království Velké Británie a Severního Irska bývá v českém jazyce považován za synonymum), administrativní členění.

Anglie (England), 130 395 km2, Londýn

Skotsko (Scotland), 78 387 km2, Edinburgh

Wales (Wales), 20 779 km2, Cardiff

Severní Irsko (Northern Ireland), 13 843 km2, Belfast

ANGLIE

                Anglii historicky tvoří 48 hrabství a hlavní město Londýn. Jednotlivá hrabství mají svůj původ ve středověku.

Region, hrabství, rozloha km2, největší města

Severovýchodní Anglie

County Durham, 2 721 km2, Durham

Northumberland, 5 013 km2

Tyne and Wear, 538 km2, Newcastle, Sunderland

Yorkshire, 11 903 km2, Bradford, Leeds, Middlesbrought, Sheffield, York

Severozápadní Anglie

Cheshire, 2 343 km2, Chester

Cumbria, 6 768 km2

Lancashire, 3 079 km2, Blackpool, Preston

Manchester, 1 276 km2

Merseyside, 645 km2, Liverpool

Střední Anglie

Derbyshire, 2 625 km2, Derby

Herefordshire, 2 180 km2

Leicestershire, 2 156 km2, Leicester

Lincolnshire, 6 959 km2

Northamptonshire, 2 364 km2, Northampton

Nottinghamshire, 2 160 km2, Nottingham

Rutland, 382 km2

Shropshire, 3 487 km2

Staffordshire, 2 713 km2, Stoke

Warwickshire, 1 975 km2, Warwick

West Midlands, 902 km2, Birmingham, Coventry

Worcestershire, 1 741 km2

Východní Anglie

Bedfordshire, 1 235 km2, Bedford, Luton

Cambridgeshire, 3 389 km2, Cambridge

Essex, 3 465 km2

Hertfordshire, 1 643 km2

Londýn, 1 569 km2

Norfolk, 5 372 km, Norwich

Suffolk, 3 798 km2, Ipswich

Jihovýchodní Anglie

Berkshire, 1 262 km2, Reading

Buckinghamshire, 1 874 km2

East Sussex, 1 792 km2, Brighton

Hampshire, 3 769 km2, Porthsmouth, Southampton

Isle of Wight, 384 km2

Kent, 3 736 km2, Canterbury, Dover

Oxfordshire, 2 605 km2, Oxford

Surrey, 1 663 km2

West Sussex, 1 991 km2

Jihozápadní Anglie

Bristol, 110 km2

Cornwall, 3 562 km2

Devon, 6 707 km2, Exeter, Plymouth

Dorset, 2 653 km2

Gloucestershire, 3 150 km2

Somerset, 4 171 km2, Bath

Wilthshire, 3 485 km2

SKOTSKO

                Současné Skotsko se skládá z 32 správních území. Tyto správní území mají svůj historický původ ve 34 hrabstvích. První skotská hrabství, tzv. burgh, vznikly ve 12. století.

Kraj, rozloha km2

Aberdeen a Aberdeenshire, 6 369 km2

Angus, 2 181 km2

Argyll a Bute, 6 908 km2

Ayrshire, 3 368 km2

Clackmannanshire, 159 km2

Dumfries and Galloway, 6 426 km2

Dundee, 60 km2

Dunbartonshire, 334 km2

Edinburgh, 264 km2

Falkirk, 297 km2

Fife, 1 325 km2

Glasgow, 175 km2

Highland, 25 657 km2

Inverclyde, 161 km2

Lanarkshire, 2 277 km2

Lothian, 1 720 km2

Moray, 2 237 km2

Orkneje, 990 km2

Perth a Kinross, 5 285 km2

Renfrewshire, 262 km2

Scottish Borders, 4 731 km2

Shetlandy, 1 466 km2

Stirling, 2 186 km2

Vnější Hebridy, 3 058 km2

WALES

Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Isle of Anglesey, Merthyr Tydfil, Monmouthshire, Neath Port Talbot, Newport, Pembrokeshire, Powys, Rhondda Cynon Taf, Swansea, Torfaen, Vale of Glamorgan, Wrexham

Seznam regionů Walesu, Wikipedia

SEVERNÍ IRSKO

Seznam regionů Severního Irska, Wikipedia

 Velká Británie reg

KORUNNÍ ZÁVISLÁ ÚZEMÍ

                Normanské ostrovy a ostrov Man nejsou součástí Velké Británie. Jsou tzv. „pod ochranou“ Velké Británie.

Guernsey, 78 km2, St. Peter Port

Jersey, 118 km2, Saint Helier

Ostrov Man, 572 km2, Douglas

ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ

                Zámořská území nejsou součástí Velké Británie, ale právně a politicky jsou pod svrchovaností Velké Británie. Jedná se o pozůstatky původních britských kolonií.

Akrotiri a Dhekelia (Kypr), 254 km2, Episkopi

Anguilla (Karibik), 91 km2, Valley

Bermudy (Severní Amerika), 54 km2, Hamilton

Britské antarktické území (Antarktida), 1 709 400 km2, Rothera

Britské indickooceánské území (Indický oceán), 60 km2, Diego Garcia

Britské Panenské ostrovy (Karibik), 151 km2, Road Town

Falklandy (Jižní Amerika), 12 173 km2, Stanley

Gibraltar (Iberský poloostrov), 6,5 km2, Gibraltar

Jižní Georgie a J. Sandwichovy ostrovy (Jižní Amerika), 3 903 km2, King Edward P.

Kajmanské ostrovy (Karibik), 264 km2, George Town

Montserrat (Karibik), 102 km2, Brades

Pitcairnovy ostrovy (Oceánie), 47 km2, Adamstown

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha (Atlantický oceán) 413 km2, Jamestown

Turks a Caicos (Karibik), 616 km2, Cockburn Town

KRÁLOVSKÉ SPOLEČENSTVÍ

                Anglicky Commonwealth realm, je společenství států, jejímž nejvyšším představitelem, hlavou státu, je britský panovník, král nebo královna. K těmto států náleží: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Šalomounovy ostrovy, Tuvalu, Velká Británie.

SPOLEČENSTVÍ NÁRODŮ

                Commonwealth of Nations nebo zkráceně The Commonwealth je sdružení států, většina z nich byla dříve britskou kolonií, jejímž hlavním představitelem (tohoto sdružení) je britský panovník. Členy Commonwealthu je 53 států: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunej, Dominika, Fidži, Gambie, Ghana, Grenada, Guyana, Indie, Jamajka, Jižní Afrika, Kamerun, Kanada, Keňa, Kiribati, Kypr, Lesotho, Malajsie, Malawi, Maledivy, Malta, Mauricius, Mosambik, Namibie, Nauru, Nigérie, Nový Zéland, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Svazijsko, Šalomounovy ostrovy, Tanzanie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Velká Británie, Zambie.

 

Zdroje: Velká Británie. Olympia Praha. 1. vyd. 2002; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

 VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE 

Vstup. Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU.

Doklady. Cestovního doklad nebo průkaz totožnosti (občanský průkaz).

Měna. Libra, GBP. 1 libra = 28,50 Kč (2019), aktuální kurz

Prodejní doba. Obchody, supermarkety, restaurace bývají otevřeny dlouho do nočních hodin (některé až 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v neděli pak od 12:00 do 18:00 hod. Menší obchody mívají otevřeno po neomezenou dobu i v neděli.

Svátky. New Year's Day (1. ledna), Good Friday a Easter Monday (březen, duben), Early May Bank Holiday (květen), Spring Bank Holiday (květen), Summer Bank Holiday (srpen), Christmas Day (25. prosince), Boxing Day (26. prosince)

Časové pásmo. UTC (GMT), letní čas UTC+1

Bezpečnost. Doporučuje se dbát zvýšené opatrnosti zejména během pobytu ve větších městech. Velká Británie má všeobecně nízkou úroveň zločinnosti. Ve zvýšené míře se však kriminalita vyskytuje zejména v Londýně. Jedná se především o kapesní krádeže a přepadení. Doporučuje se neprocházet se v Londýně na odlehlých místech a parcích po setmění.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

                Británie je oddělena od evropského kontinentu Severním mořem, respektive Lamanšským průlivem. Nejužší vzdálenost (Doverská úžina) je 33 kilometrů. Jižní část Velké Británie, tj. střední a východní část Anglie, tvoří nížina, z níž místy, zejména v okolí hlavního města, vystupují nízké pahorky (Cotswold Hills západně a North a South Downs na jihu). Jihozápad Anglie, oblast Cornwallu a Devonu, tvoří Britská vysočina (Dartmoor, High Willhays, 621 m). Na západě, ve Walesu, se rozkládá Kambrické pohoří (Cambrian Mountains), s nejvyšším vrcholem Snowdon (1 085 m). Sever Anglie vyplňuje 430 km dlouhé (ze severu k jihu) pásmo vrchoviny Peniny (nejvyšší bod, 893 m). Na severozápadě ještě leží Kumbrické pohoří s jezerní oblastí (Lake District). Střední Skotsko tvoří nejvyšší pohoří Velké Británie Grampianské hory (Ben Nevis, 1 343 m). Sever Skotska má rovněž hornatý charakter (Severozápadní vysočina), zatímco jih a jihovýchod má několik nížinných oblastí. V oblasti Grampian a Severozápadní vysočiny vyhloubily ledovce sníženy, ve kterých se nachází jezera. K největším náleží: Loch Ness (57 km2, nejvyšší hloubka 230 m), Loch Lomond (71 km2, 190 m), Loch Morar (27 km2, 310 m) nebo Loch Awe (39 km2, 94 m). Součástí Skotska jsou také skupiny ostrovů – Orkneje, Shetlandy a Hebridy. Celkem se, zvláště na severu a západě Skotska, nachází okolo 800 ostrovů.

                K největším řekám ve Velké Británii patří Severn, Temže, Trent, ve Skotsku Tay. Původní rozlehlé listnaté a smíšené lesy byly vykáceny, dnes tak na velkých plochách země převládá vegetace slatin, rašelin a vřesovišť. Další část země tvoří louky, pastviny a pole (prostoupené řadami stromů). Díky zalesňování pokrývají nyní lesy okolo 10% území.

Velká Británie fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

           Velká Británie má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 32 kulturních a přírodních památek. V počtu památek světového dědictví je na osmém místě na světě.

Národní parky

                Ve Velké Británii se nachází 15 národních parků. Deset jich leží v Anglii, tři ve Walesu a dva ve Skotsku. Celková rozloha národních parků ve Velké Británii je 22 660 km2, což je 9,3% rozlohy země. Největším národním parkem ve Velké Británii je Caingorms National Park s rozlohou 4 528 km2. V Anglii je největší Lake District (2 292 km2).

Národní parky ve Velké Británii, National Parks UK

ANGLIE A WALES

Název parku, rozloha km2, založení

Peak District (1), 1 438 km2, 1951

Lake District (2), 2 292 km2, 1951

Snowdonia* (3), 2 142 km2, 1951

Dartmoor (4), 956 km2, 1951

Pembrokeshire Coast* (Pobřeží Pembrokeshire) (5), 620 km2, 1952

North York Moors (6), 1 436 km2, 1952

Yorkshire Dales (Yorkshirská údolí) (7), 1 769 km2, 1954

Exmoor (8), 694 km2, 1954

Northumberland (9), 1 049 km2, 1956

Brecon Beakons (Brekonské strážní věže) (10), 1 351 km2, 1957

The Broads (11), 303 km2, 1989

New Forest (12), 580 km2, 2005

South Downs (13), 1 641 km2, 2009

SKOTSKO

Loch Lomond and The Trossachs, 1 865 km2, 2002

Cairngorms, 4 528 km2, 2003

Odkazy

Britannica, United Kingdom (en)

CIA World Factbook, United Kingdom (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Velká Británie (cs)

Wikipedie, Velká Británie (cs)

Národní statistický úřad, ONS (en)

Dokumenty

Anglie (ČT, 2003)

Britain's Treasure Islands

Cornwall (ČT, 2014)

Edinburgh (ČT, 2016)

Fair Isle (ČT, 2010)

Jersey (ČT, 2006)

Londýn – East End (ČT, 2012)

Man (ČT, 2010)

Manchester a Liverpool (ČT, 2017)

Orkneje (ČT, 2008)

Severní Irsko (ČT, 2017)

Shetlandy (ČT, 2010)

Skotská vysočina (ČT, 2008)

Skotsko (ČT, 2001)

Somerset (ČT, 2017)

Velká Británie (ČT, Objektiv, 2008 až 2017)

Východní Anglie (ČT, 2015)

Wales (ČT, 2009)

Yorkshire (ČT, 2013)

end faq

Share