logo

.


DÁNSKO  Dánsko / Danmark


Základní informace

Rozloha: 43 096 km²*
Počet obyvatel: 5 930 000 (2022)
Hustota obyvatel: 138/km²
Úřední jazyk: dánština
Obyvatelstvo: 90% Dánové, 10% ostatní (zejména Turci, Iráčané, Somálci, ...)
Náboženství: 87% evangeličtí luteráni
Politický systém: královna, vláda, jednokomorový parlament - 175 členů
Hlavní město: Kodaň (569 557)
Největší města: Aarhus (259 754), Odense (170 327), Aalborg (128 644)

*Faerské ostrovy (1 399 km2), Grónsko (2 166 088 km2)

TOP MÍSTA

1. KODAŇ

Copenhagen 4flickr.com/photos/thelastminute/8291422105

                Kodaň je hlavní a největší město Dánska. Leží v severovýchodní části ostrova Sjelland a částečně i na malém ostrově Amager. Má rozlohu 77 km 2 a žije zde 570 000 obyvatel. Město bylo založeno v polovině 13. století. Nejstarší, historická část města Middelalderyen leží naproti severozápadní části ostrova Amager, respektive jejímu poloostrovnímu výběžku, který dnes tvoří čtvrť Christianshavn. K nejvíce navštěvovaným místům či památkám v Kodani náleží čtvrť Nyhavn (tvoří ji měšťanské domy z konce 17. a počátku 18. století, vystavěné na nábřeží, podél kanálu), ulice a pěší zóna Amagertorv (s historickými domy ze 17. století, budovou radnice a několika kostely), rokokový zámek Amalienborg (z let 1750 až 1760), klasicistní Christiansborg nebo známá socha malé mořské víly. Kodaň je také charakteristická moderní zástavbou a architekturou a všudypřítomnou cyklodopravou.

 

2. SEVEROJUTSKÝ OSTROV A SKAGEN

Skagen 3 - 2vflickr.com/photos/burlap/37031347212

                Severojutský ostrov je s rozlohou 4 685 km2 druhým největším ostrovem Dánska. Leží severně od Jutského poloostrova a tvoří nejsevernější část Dánska. Od Jutského poloostrova je oddělen Limfjordem a skládá se ze tří tradičních okresů: Hanherred, Thy a Vendysyssel. Nicméně v Dánsku i ve světě je považován za součást Jutského poloostrova. Geograficky tomu tak také do února 1825 bylo. V té době Severní moře zaplavilo písečný násep Agger Tange a oddělilo tak Jutský poloostrov od Severojutského ostrova. Skagen je nejseverněji položené dánské město. Leží na poloostrově Skagen Odde, na severu Severojutského ostrova. Žije zde okolo 8 tisíc obyvatel. Město je známý rybářský přístav a oblíbený turistický cíl. Nejsevernější bod poloostrova Skagen Odde a celého Dánska Grenen, leží přibližně 3 kilometry severně od města. K dalším turistickým cílům na Severojutském ostrově náleží například maják Rubjerg Knot, pohybující se písečné duny Rabjerg Mile nebo na jihozápadě ležící pobřežní Národní park Thy.

 

3. GRÓNSKO

Greenland 41

flickr.com/photos/greenlandtravel/15000268097

                Grónsko je s rozlohou 2 166 086 km2 největším ostrovem světa. Leží východně od Kanadského arktického souostroví, mezi Atlantským oceánem a Severním ledovým oceánem. Nachází se mezi 59 a 83°severní šířky a 11 a 74°západní délky. Geograficky je Grónsko součástí Severní Ameriky. Politicky však náleží více k Evropě a je součástí Dánského království. V Grónsku žije 56,5 tisíc obyvatel a území má nejmenší hustotu osídlení na světě. Třetina obyvatel pak žije v hlavním a největším grónském městě Nuuk, na jihozápadě země. Grónsko je osídleno přibližně posledních 4 500 let. A první obyvatelé přišli na ostrov z dnešní Kanady. Tři čtvrtiny Grónska jsou pokryty ledem. Nejvyšším bodem je Gunnbjorn Fjeld (3 700 m) ve Watkinsonově pohoří, na jihovýchodě Grónska. Pobřežní části Grónska mají obvykle vyšší nadmořskou výšku, zatímco v rozsáhlé centrální části ostrova leží pevnina místy až 300 metrů pod hladinou moře. Většina obyvatel Grónska žije na jihozápadním pobřeží ostrova. V severovýchodní části ostrova, na rozloze 972 000 km2,  více jak třetině Grónska, se nachází největší světový národní park Severovýchodní Grónsko.

 

4. BORNHOLM

Bornholm 3flickr.com/photos/94775779@N02/36708604703

                Bornholm je osmý největší ostrov v Baltském moři. Leží přibližně 130 kilometrů východně od východního pobřeží Dánska. Z ostrova je blíže do Švédska, Německa i Polska. Bornholm je známý a navštěvovaný pro svoji rozmanitou krajinu, písečné pláže, les v centrální části ostrova nebo skály a útesy v severozápadní části. Má rozlohu 590 km2, hlavním centrem je přístavní město Ronne.

 

5. KRONBORG

Kronborg 2flickr.com/photos/84554176@N00/4162658836

                Kronborg je renesanční zámek a opevnění v severní části dánského ostrova Sjaelland. Leží přibližně 50 kilometrů severně od Kodaně u menšího města Helsigor. Zámek byl vystavěn v letech 1574 – 84. V roce 1629 vyhořel, ale v následujících deseti letech byl znovu vystavěn. Zámek proslavil William Shakespeare, když sem umístil děj svého Hamleta.

 

6. SONDERVIG A PLÁŽE STŘEDNÍHO JUTSKA

Denmark beach 2flickr.com/photos/magnetismus/6221569948

                Sondervig ve středo-západní části Jutského poloostrova je považována za nejhezčí pláž v Dánsku. Široká pláž s bílým pískem obklopená písečnými dunami a s na jihu ležícím Rinngkobing fjordem je známá a navštěvovaná od 19. století. K dalším oblíbeným plážím na pobřeží Severního moře, ve střední části Jutského poloostrova náleží například Blavand,  Nymindegab Strand nebo Henne Strand ležící jižně od Sondervigu.

 

7. AALBORG

Aalborg 2  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Aalborg_NyTorv_2004_ubt.jpeg

                Aalborg je čtvrté největší dánské město a třetí nejlidnatější. Leží v severní části Jutského poloostrova. Aalborg byl založen v 8. století. Ve středověku byl důležitý přístav, později důležité dánské průmyslové centrum. V dnešní době se postupně stává důležitým centrem v oblasti vývoje technologií v průmyslu. Památkami je Aalborg známý především pro své hrázděné domy (postavené bohatými obchodníky), dále je zde katedrála ze 14. století a hrad Aalborg, královská rezidence z roku 1550.

 

8. MON

Mon 3  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Møns_Klint_5.jpg

                Mon je desátý největší dánský ostrov. Leží na jihovýchodě Dánska, jihovýchodně od ostrova Sjealand. Mon má rozlohu 218 km2 a žije zde přes 9 tisíc obyvatel. Mon je oblíbeným turistickým cílem. Je známý svými křídovými útesy, písečnými plážemi, venkovskou krajinou a přístavním rybářským městem Stege. Monské útesy se nachází na východním pobřeží ostrova. Mají délku okolo šesti kilometrů a dosahují výšky okolo 120 metrů. Nejvyšší útes má 143 metrů a náleží k nejvyšším bodům v Dánsku. Oblast je přírodní rezervací a jsou zde turistické stezky.

 

9. KATEDRÁLA V ROSKILDE

Roskildeflickr.com/photos/33200530@N04/28855826282

                Roskilde leží 30 kilometrů západně od hlavního města Kodaně. Žije zde 50 tisíc obyvatel. Roskilde náleží k nejstarším městům v Dánsku. Bylo jedním z center Vikingů a v 11. až 15. století bylo sídelním městem dánských králů. Luteránská gotická katedrála v Roskilde byla vystavěna ve 12. a 13. století. Vedle gotiky má katedrála i románské prvky a pozdější renesanční a neoklasické. Má délku 86 metrů a největší výšku 76 metrů. Od roku 1995 je součástí kulturního světového dědictví UNESCO.

 

10. NÁRODNÍ PARK THY

Thy National Parkcommons.wikimedia.org/wiki/File:Beach_North_Of_Nr_Vorupør_2017-04-14_7151.jpg

                Národní park Thy leží na severozápadě Dánska, Jutska, respektive na jihozápadě Severojutského poloostrova. Rozkládá se podél pobřeží Severního moře v délce 55 kilometrů. Šířka parku se pohybuje okolo 5 kilometrů. Krajinu parku tvoří pobřeží písečné duny, místy porostlé vřesem a travinami, dále louky, plantáže, částečně i rybníky, jezírka a mokřady. V oblasti rostou jehličnaté stromy.

 

Zdroje: Bain, C.: Dánsko. Lonely Planet. 1. české vyd. 2015.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC AttributionCC Attribution-No DerivseCC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT

            Malé rozdílu v terénu, blízkost moře a vliv Severoatlantského proudu (teplý oceánský proud) způsobují, že Dánsko má vyrovnané přímořské podnebí s mírně teplým létem (průměrné letní teploty 16 – 18 °C, stejné jako v ČR) a mírnou zimou s nedostatkem sněhu i mrazů (průměrné teploty kolem 0 °C). Převládají západní větry, roční srážky na západě území dosahují kolem 800 mm, na východě o polovinu méně 400 mm. Srážky jsou vcelku rovnoměrně rozložené po celý rok.

                Průměrné letní teploty v dánském hlavním městě jsou 15 až 16°C, denní teploty se pohybují okolo 20°C. Průměrné zimní jsou 0 až 2°C. Průměrné letní teploty v Aalborgu, ležícím v severní části země, jsou 14 až 16°C a průměrné zimní 0 až 1°C.

Kodaň - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Aalborg - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001., Wikipedia.org

REGIONY

                Dánsko se administrativně dělí na pět regionů. Z hlediska turismu náleží k hlavním destinacím hlavní město Kodaň a největší ostrov Sjaeland, Jutský poloostrov a Severojutský ostrov, druhý největší ostrov Fyn a ostrov Bornholm.

Turistické regiony, VisitDenmark (en)

Název regionu (dánský název), rozloha km2, největší město

Severní Jutsko, (Nordjylland), 7 907 km2, Aalborg

Střední Jutsko, (Midtjylland), 13 096 km2, Aarhus

Jižní Dánsko (Syddanmark), 12 132 km2, Odense

Sjaelland (Sjælland), 7 269 km2, Roskilde

Region hlavního města (Hovedstaden), 2 568 km2, Kodaň

Dánsko regiony 1

Mapa je pod licencí CC 

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE

                Vstup. Při pobytu do 3 měsíců není přihlašovací povinnost. Při pobytu delším než 3 měsíce je nutná registrace na příslušném úřadě státní správy. Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomními součástmi Dánského království, nejsou však součástí EU a Schengenského prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů cestovat bez víza s platným pasem (cestovat pouze na občanský průkaz se nedoporučuje).

                Doklady. Cestovní pas nebo občanský průkaz.

                Měna. Dánská koruna, DKK. 1 dánská koruna = 3,50 Kč (2019), aktuální kurz

                Časové pásmo. UTC+1 (středoevropský čas)

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, cnb.cz

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

           Dánsko leží na Jutském poloostrově a na dalších více jak 400 ostrovech a ostrůvcích. Největšími ostrovy jsou Sjaelland (má rozlohu 7 031 km2, je zde hlavní město Dánska Kodaň), Severojutský ostrov (4 685 km2) a Fyn (3 100 km2, leží zde druhé největší město Odense). Menší velké ostrovy jsou Lolland (1 243 km2), Falster (482 km2) a Bornholm (589 km2). K větším ostrovům pak ještě náleží Langeland (284 km2), Als (321 km2), Mon (218 km2), Laeso (101 km2), Samso (112 km2), Aero (88 km2) nebo Tasinge (70 km2). Dánsko je rovinatá země, nejvyšší bod Dánska měří pouze 170 metrů. Na rovná pobřeží lemované písečnými plážemi navazuje směrem do vnitrozemí mírně zvlněná krajina. Rozkládají se zde lesy, bažiny a vřesoviště. Kromě pevninské hranice s Německem, je Dánsko ze všech stran obklopeno mořem – Severním a Baltským. Díky své členitosti má Dánsko 7 300 km pobřeží.

Zalesněno je jen 10% území, především druhotně vypěstovanými jehličnany. Pouze na východě Jutska lze najít původní typické lesy z buků, dubů a jilmů.

Dánsko fyzická mapa

Zdroje: Atlas světa. Marco Polo, 2005., Wikipedia.org

Mapa

Světové dědictví

           Dánsko má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 10 kulturních a přírodních památek.

Národní parky

Název parku, rozloha km2, založení

Mols Bjerge, 180 km2, 2009

Thy, 244 km2, 2008

Wadden Sea, 1 466 km2, 2010

Severovýchodní Grónsko, 972 000 km2, 1974

Zdroje: Danmarksnationalparker.dk

Odkazy

Britannica, Denmark (en

CIA World Factbook, Denmark (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Dánsko (cs)

Wikipedie, Dánsko (cs)

Dánský statistický úřad, Statistics Denmark

Dokumenty

Kodaň (ČT, 2017)

Západní Grónsko (ČT, 2017)

end faq

Share