logo

.


LITVA  Litva / Lietuvos Respublika


Základní informace

Rozloha: 65 301 km2
Počet obyvatel: 3 100 000 (2018)
Hustota obyvatel: 47,5/km2
Úřední jazyk: litevština
Obyvatelstvo: 84% Litevci, 6,5% Poláci, 6% Rusové, 1% Bělorusové, 0,5% Ukrajinci
Náboženství: 77% římští katolíci, 4% pravoslavní
Politický systém: prezident, vláda, parlament (Seimas) - 141 členů
Hlavní město: Vilnius (526 356)
Největší města: Kaunas (307 000), Klaipeda (159 000), Šiauliai (108 000)

TOP MÍSTA 

1. VILNIUS

Vilnius 2 560flickr.com/photos/johnas/635449818  

                Vilnius je hlavní město Litvy, leží na řece Neris, ve vnitrozemí, v jihovýchodní části země (blízko hranic s Běloruskem). Je turistickým, hospodářským a dopravním centrem země, je to druhé největší město v Pobaltských zemích. Bylo založené v 10. st. a od roku 1323 bylo hlavním městem Velkoknížectví Litvy. Historická část Starého města je známá svoji zachovanou architekturou z různých období, proto byla v roce 1994 zapsaná na seznam Světového dědictví UNESCO. Nachází se zde dvě katedrály, gotické kostely, renesanční a klasicistní stavby. K hlavním vilniuským památkám náleží kostel sv. Mikuláše (z roku 1387), Velkovévodský palác (z 16. až 17. st.), římskokatolická katedrála (z roku 1783), Prezidentský palác (založen ve 14. st., současná stavba z 1834), městská brána (z počátku 16. st.), Gediminasův hrad, barokní kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Anny ad.

 

2. KURŠSKÁ KOSA

Curonian Spit 3 560commons.wikimedia.org/wiki/File:Baltic_sea,_beach_and_dunes.jpg

                Kuršská kosa leží na jihozápadě Litvy na pobřeží Baltského moře. Jedná se o 98 km dlouhý a 0,4 až 3,8 km široký písečný poloostrov oddělující Baltské moře od Kurškého zálivu. Písečné přesypy jsou místy až 60 metrů vysoké, částečně porostlé vegetací – travinami, keři, lesními porosty (především borovicí, dále olšemi, duby, jilmy). Část území je součástí národního parku. Na poloostrově leží několik obcí, největší je Nida (oblíbené letovisko). V severní části poloostrova jsou pláže. Jižní část je součástí Ruska, Kaliningradské oblasti.

 

3. TRAKAI

Trakai 2vflickr.com/photos/martijnmunneke/4110292774  

                Trakai je litevské historické město, do 14. st. bylo hlavním městem Litevského knížectví. Trakai leží v jihovýchodní části země, 30 km jihozápadně od Vilniusu, má okolo 5 000 obyvatel. Město je obklopeno několika jezery (celkem se jich v regionu nachází 200), nejvýznamnější památkou je hrad Trakai (leží na ostrově) ze 14. st.

 

Zdroje: Bain, C.: Estonsko, Lotyšsko, Litva. Lonely Planet. 3. české vyd. Svojtka 2015.; Bousfield, J: Pobaltské státy. Rough Guides. 2. české vyd. Jota 2009.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT 

            Litva má mírné vlhké podnebí. Na západě území ovlivňuje podnebí oceánský vliv, který zmenšuje rozdíly v teplotách mezi létem a zimou, na východě území působí více kontinentální vlivy. Na pobřeží jsou průměrné letní teploty 16°C a průměrné zimní -3 až -2°C. Ve vnitrozemí jsou průměrné letní teploty 17°C a průměrné zimní -6°C. V létě přes den bývá obvykle okolo 20°C, přes noc okolo 14°C. Roční srážky jsou 625 mm, s převahou v letních měsících.

                V hlavním městě Vilniusu, který leží na východě země, ve vnitrozemí, jsou průměrné letní teploty 16 až 17°C a průměrné zimní -6 až -3°C. Srážek je nejvíce v létě. V Klaipedě na pobřeží Baltského moře jsou průměrné letní teploty 14 až 17°C a průměrné zimní -3 až 0°C. Srážek je nejvíce na podzim.

Vilnius - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Klaipeda - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org 

REGIONY

                Litva se z historického, kulturního a etnického hlediska skládá z pěti regionů. Admonistrativně se skládá z 9 měst a 110 obcí.

Turismus, Lithuania.travel (en, de, pl, ...)

Region, název (význam), (umístění), rozloha km2, hlavní město (největší město)

Žemaitija (Nížina nebo Dolní země), (severozápad), 21 000 km2, Telšiai

Aukšatiija (Vysočina nebo Horní země), (severovýchod), Panevežys

Dzukija (Země písní), (jihovýchod), Alytus (Vilnius)

Suvalkija, (jihozápad), Marajimpolé (Kaunas)

Mažoi Lietuva (Malá Litva), (Kaliningradská oblast), 11 400 km2, Klaipeda

Litva- historické regiony

Mapa

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

            Vstup. K turistickému pobytu do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje.

Doklady. Cestovní pas nebo občanský průkaz.

Měna. Litevský litas, LTL. 1 litas = 7,50 Kč (2019), aktuální kurz (V Litvě řada bank mění české koruny).

Bezpečnost. V Litvě dochází k častým krádežím osobních automobilů.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

                Litevské území tvoří především nížiny a rozsáhlé roviny, nejvíce při pobřeží Baltského moře. Pole a louky zabírají více než polovinu rozlohy země. Průměrná nadmořská výška je 100 metrů. Litva má řadu řek, jezer, je zde mnoho mokřadů a rašelinišť. Nejvyšší bod země, Juozapines (294 m), leží na jihovýchodě, na hranicích s Běloruskem. Právě na východě a také severozápadě (Žemajtijská vysočina) je krajina nejvíce zvlněná a pahorkatá (tvořená morénovými valy).

                Litva má celkem 30 000 řek a menších říčních toků. Největší řekou je Němen (937 km), dále Neris (510 km), Venta (345 km). V Litvě je asi 3 000 jezer, nejvíce v jižní a východní části země. Zalesněno je přibližně 30% území, nejvíce zde rostou borovice, smrky a břízy (nejvíce lesů je na jihozápadě).

Litva fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie, díl 5., str. 478. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

           Litva má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 4 kulturní a přírodní památky.

Národní parky 

                V Litvě se nachází 5 národních parků.

Národní parky Litvy, visitlithuania.net (en)

Seznam národních parků, Wikipedia.org (en, ...)

Odkazy

Britannica, Lithuania (en)

CIA World Factbook, Lithuania (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Litva (cs)

Wikipedie, Litva (cs)

Dokumenty

Litva (ČT, 2008)

Litva (ČT, Objektiv, 2008 až 2016)

Jih Litvy (ČT, 2016)

end faq

Share