logo

.


BELIZE  Belize / Belize


Základní informace

Rozloha: 22 966 km2
Počet obyvatel: 408 490 (2019)
Hustota obyvatel: 18/km2
Úřední jazyk: angličtina
Obyvatelstvo: 50% mestici, 21% kreolové, 10% Mayové, 5% Garifunové, 3,5% Němci, 2% Indové
Náboženství: 40% římští katolíci, 32% protestanté, 16% bez vyznání, 10% jiné náboženství
Politický systém: královna (Společenské království), vláda, dvoukomorový parlament; poslanecká sněmovna - 31 členů a senát - 12 členů
Hlavní město: Belmopan (14 600)
Největší města: Belize City (68 000), San Ignacio (18 000), San Pedro (14 400)

TOP MÍSTA 

1. BARRIER REEF BELIZE

Great Blue Hole Belize 560flickr.com/photos/pheterson/12185395796

Korálový útes Belize je součástí Mezoamerického korálového útesu, druhého největšího korálového útesu na světě a největšího v severních zeměpisných šířkách. Rozkládá se v délce více jak 1 000 km podél pobřeží Yucatánského poloostrova a Honduraského zálivu. Od severovýchodního výběžku Yucatánského poloostrova, kde leží ostrov Contoy, až po Islas de la Bahía v Hondurasu (podél pobřeží Mexika, Belize, Guatemaly a Hondurasu). Korálový útes Belize se rozkládá podél pobřeží Belize v délce 300 km, na severu je vzdálenost od pobřeží několik stovek metrů, na jihu 40 km. Je domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Skládá se z více než sta různých druhů korálů a žije zde více než 500 různých druhů ryb a stovky bezobratlých živočichů. Jedním z nejvíce unikátních a navštěvovaných míst je Great Blue Hole, která je součástí útesu Lighthouse. Prohlubeň obklopená pevninou má průměr 300 m a hloubku 124 m.

 

2. PLACENCIA

Barrier Reef Belize 2 560flickr.com/photos/chuck_taylor/3383849559

                Placencia je menší město a oblíbené letovisko na jihovýchodě Belize. Leží na jižním konci Poloostrova Placencia, který má délku okolo 20 km a šířku místy jen pár stovek metrů. Východní část pobřeží tvoří především pláže s bílým pískem a místy rostou mangrovníky. Obec Placencia má okolo 700 stálých obyvatel.

 

3. CARACOL

Caracol Belize 560flickr.com/photos/pmorgan67/2396063121

                Caracol je archeologické naleziště mayské kultury. Leží na západě Belize, v distriktu Cuyo, v blízkosti hranic s Guatemalou. Starověké osídlení se rozkládalo na ploše 200 km2, s hustotou okolo 260 staveb na 1 km2. Odhaduje se, že zde mohlo žít až 100 000 obyvatel, což dělá z Carocolu jedno z největších mayských starověkých měst. Největší rozvoj města byl patrně v období 500 až 600 našeho letopočtu. V Belize jsou i další naleziště mayských staveb. K nejvíce navštěvovaným náleží Xunantunich (severně od Caracolu, v blízkosti města San Jose Succotz), Lamanai (leží na severu země, na řece New River, přibližně 70 km severozápadně od Belize City) nebo Altun Ha (blízkosti hlavního města).

 

4. CAYE CAULKER

Caye Caulker 560flickr.com/photos/8632225@N08/2069098560

                Caye Caulker je vápencový korálový ostrov, leží na severovýchodě země v Karibském moři (severovýchodně od Belize City), přibližně 20 km od pobřeží. Je velmi oblíbeným turistickým cílem, centrum tvoří malé město Caye Caulker Village. Ostrov má délku okolo 8 km a šířku méně než 1,5 km, pobřeží tvoří pláže s bílým pískem. Nejobvyklejší způsob dopravy na ostrově je chůze, jízdní kolo nebo golfové vozíky. Do hlavního města Belize City trvá cesta lodními taxi 45 až 50 minut.

 

5. COCKSCOMB BASIN

Cockscomb Basin 560flickr.com/photos/ambertq/2955021149

                Cockscomb Basin je přírodní rezervace v okrese Stann Creek na jihu země. Oblast leží na východních svazích Mayského pohoří, ve vnitrozemí. Nachází se zde nejvyšší vrchol Belize Victoria Peak (1 122 m). Rezervace byla mimo jiné zřízena také k ochraně zde žijícího jaguára. Hlavním porostem v oblasti je tropický vlhký les (tvořený především mahagonem a cedrem), dále jsou zde borové lesy a lužní houštiny. Charakteristické jsou také místní horské potoky s vodopády a tůněmi.

 

Zdroje: Eltringham, P., McNeil, J., Read, J., Stewart, I.: Střední Amerika. Rough Guide 2004., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution - No Derivse

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT 

                Belize má vlhké a horké podnebí s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploty se liší podle nadmořské výšky a vzdálenosti od pobřeží. Na pobřeží Karibského moře je průměrná teplota v červenci 27°C a průměrná teplota v lednu 24°C. Teploty ve vnitrozemí jsou vyšší. Roční srážkový průměr se pohybuje od 1 350 mm na severu a západě země až po 4 000 mm na jihu. Belize má období sucha a období dešťů. Období dešťů trvá přibližně od června do konce října. V tomto období se také vyskytují hurikány. Na jihu země je období sucha kratší.

                Průměrné letní teploty (červenec až září) v Belize City jsou 28°C, průměrné zimní jsou 23°C. Období dešťů je od června do října. Nejsušší měsíce jsou únor až duben. Belmopan ve vnitrozemí má průměrné letní teploty 27°C a průměrné zimní 23°C. Období dešťů trvá od června do ledna.

Belize City - průměrné teploty, srážky (mm)

Belmopan - průměrné teploty, srážky (mm)

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org 

REGIONY

                Administrativně se Belize skládá z 6 distriktů.

Turismus, travelbelize.org (en)

Distrikty, rozloha km2, hlavní město

Belize, 4 204 km2, Belize City

Cayo, 5 338 km2, San Ignacio

Corozal, 1 860 km2, Corozal Town

Orange Walk, 4 737 km2, Orange Walk Town

Stann Creek, 2 176 km2, Dangriga

Toledo, 4 649 km2, Punta Gorda

Belize regiony

Zdroje: Eltringham, P. a kol.: Střední Amerika. Rough Guides, 2005., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE 

Vstup. Občané ČR mohou vstoupit na území Belize bez víza a pobývat na něm po dobu 30 dnů, pokud se nejedná o výdělečnou činnost či studijní pobyt. O prodloužení pobytu nad 30 dnů lze požádat příslušné imigrační úřady přímo v Belize.

Doklady. Při vstupu do Belize je vyžadován cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců, zpáteční letenka nebo prokázání se prostředky na zpáteční cestu.

Měna. Dolar, BZD. 1 belizský dolat = 11,9 Kč (2019), aktuální kurz. V Belize prakticky není používána jiná volně směnitelná měna než americké dolary, směna jiných valut je problematická.

Bezpečnost. Belize patří mezi země s poměrně vysokou mírou obecné kriminality, často spojenou s obchodem s drogami. Největší opatrnost je třeba věnovat v hlavním městě Belmopanu a také na hranicích s Guatemalou, kde je evidováno nejvíce krádeží a přepadení. Pláže v Belize mohou být nebezpečné. Vyznačují se zejména silnými proudy, které mohou neopatrného plavce odnést hluboko do moře. Doporučujeme věnovat koupání v moři zvýšenou pozornost.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

            Na severu se rozkládá plochá, částečně močálovitá pobřežní nížina, která zasahuje až 75 km do vnitrozemí. Na severozápadě zasahuje z poloostrova Yucatán na území Belize vápencová pahorkatina. Na jihu leží pohoří Maya Mountains, výběžek Středoamerických Kordiller, s nejvyšším bodem Victoria Peak (1 122 m). Podél pobřeží s řadou lagun leží korálové útesy a řada ostrovů. Korálové útesy podél pobřeží Belize mají celkovou délku 300 km a jsou součástí Mezoamerického bariérového útesu, druhého největšího korálového útesu na světě.

                Zalesněná je přibližně polovina území Belize. Rostou zde stále zelené a částečně opadavé tropické listnaté lesy, na sušších místech rostou jehličnaté lesy. Vápencová pahorkatina na severozápadě země je pokrytá palmami, u lagun při pobřeží rostou mangrove.

Belize fyzická mapa 1  kopie

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 1. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000. S. 488.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

Belize má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsanou 1 přírodní památku.

Národní parky a rezervace 

                Belize má 17 národních parků, 5 přírodních památek (k nim náleží například známá kruhová prohlubeň v Karibském moři Great Blue Hole nebo nejvyšší hora Belize Victoria Peak), dále 7 přírodních rezervací (k nim náleží nejznámější Cockscomb Basin), 16 lesních rezervací, 8 mořských rezervací a 16 oblastí s archeologickými památkami (Carocal, Lamanai ad.).

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Belize (en)

CIA World Factbook, Belize (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Belize (cs)

Wikipedie, Belize (cs)

Statistický úřad, sib.org.bz (en)

Dokumenty

Belize (ČT, 2007)

Belize (ČT, 2004)

end faq

Share