logo

.


HONDURAS  Honduras / República de Honduras


Základní informace

Rozloha: 112 088 km2
Počet obyvatel: 9 198 240 (2019)
Hustota obyvatel: 81/km2
Úřední jazyk: španělština
Obyvatelstvo: 90% mestici, 7% Indiáni, 2% Afričané
Náboženství: 97% římští katolíci, 3% protestanté
Politický systém: prezident a vláda, jednokomorový parlament - 128 členů
Hlavní město: Tegucigalpa (1 127 000)
Největší města: San Pedro Sula (638 000), Choloma (223 000), La Ceiba (174 000)

TOP MÍSTA 

1. ISLAS DE LA BAHÍA

Útija 560flickr.com/photos/stokesrx/6129053958

                Islas de la Bahía neboli Ostrovy zálivu (Bay Islands) je skupina ostrovů v Honduraském zálivu, ve vzdálenosti 10 až 50 km od pevniny. Islas de la Bahía tvoří především tři největší ostrovy Roatán (125 km2), Guanaja (55 km2) a Útila (49 km2). Dále dvojice menších souostroví – Islas del Cisne (8 km2, Labutí ostrovy, jsou nejvíce vzdálené od pevniny, 150 km), Cayos Cochinos (2 km2, nejblíže pevnině, 10 km) a něco okolo 60 malých ostrůvků a skalisek (celková plocha ostrovů je 260 km2). Ostrovy jsou významná turistické destinace. Turisté sem přijíždějí nejen ze Střední Ameriky a Spojených států, ale také z Evropy. Nejznámější a největší je Roatán, hlavním centrem je město Coxen Hole. Roatán má protáhlý tvar (ostrov je přibližně 50 km a nejvíce 5 km široký), podél jižního pobřeží, od západu na východ, prochází hornaté nebo spíše kopcovité pásmo. Zbylá část ostrova je převážně rovinatá. Jižní pobřeží tvoří četné široké zátoky, severní pobřeží je naopak obtížně přístupné, podél pobřeží jsou korálové útesy. Vegetaci tvoří především borovice a palmy. Guanaja je ze tří hlavních ostrovů nejvíce hornatý a turisticky nejméně exponovaný. Cestovní ruch je více zaměřen na potápěče a samostatné cestovatele. Útila, nejmenší ze tří hlavních ostrovů má ideální podmínky pro potápění. Zaměřuje se na rekreační turistiku, je zde řada půjčoven a škol pro potápění.

 

2. NÁRODNÍ PARK JEANETTE KAWAS (PUNTA SAL)

Tela Honduras 560flickr.com/photos/kdcyyz/1659336981

Park se nachází na severozápadě Hondurasu, zaujímá oblast v okolí výběžku poloostrova Punta Sal, při pobřeží Karibského moře. Součástí parku jsou pláže na pobřeží Karibského moře, tropické lesy, mokřady, mangrovové lesy, laguny a řeky. Celá oblast má 782 km2 a vhodným výchozím bodem může být menší město Tela, které leží východně od parku.

 

3. SANTA ROSA DE COPÁN A GRACIAS

Gracias Honduras 2 560flickr.com/photos/benbeiske/4877176189

                Santa Rosa Copán a Gracias jsou menší města v hornaté části Hondurasu na západě země, v departementech Copán a Lempira. Santa Rosa de Copán má 45 000 obyvatel. Historické centrum města s dlážděnými uličkami a zástavbou domů částečně z 18. století je honduraskou národní památkou. Také město Gracias (25 000 obyvatel) má menší historickou část, navštěvované je opevnění San Cristobal. Gracias leží v podhůří nejvyšší hory Hondurasu Las Minas (2 865 m), která je součástí pohoří Celaque. V oblasti je největší mlžný les na honduraském území.

 

4. OBLAST ŘEKY RIO PLÁTANO

Mosquitia 560commons.wikimedia.org/wiki/File:North-coast-honduras.jpg

                Rio Plátano leží na východě území, ústí do Karibského moře, v oblasti rozsáhlých mokřadů La Mosquitia. Okolí řeky je součástí biosférické rezervace, která se v roce 2011 stala součástí Světového dědictví UNESCO. V povodí řeky rostou jak horské, tak nížinné tropické deštné lesy, je zde druhová pestrost rostlin a živočichů a žije zde okolo 2 000 obyvatel. Z rostlinných systémů na pobřeží převládají mangrovové porosty, mokřady a marše, v suchých místech rostou palmy a borovice, podél toků jsou galeriové lesy. Z živočichů zde žije okolo 40 druhů savců (především opice, dále puma americká, pekari, mazama) a více jak 350 druhů ptáků (kondor královský, harpyje pralesní).

 

5. NÁRODNÍ PARK PICO BONITO

Pico Bonito 560flickr.com/photos/heolzo/12122463094

                Národní park Pico Bonito leží na severu Hondurasu, jižně od města La Ceiba, při pobřeží Karibského moře. Park tvoří především pohoří Cordillera Nombre de Dois, s nejvyšším bodem 2 480 m. Pohoří odvodňuje několik řek, nejznámější je řeka Cangrejal. Park a pohoří a jsou oblíbené pro pěší turistiku, řeky pro rafting nebo jízdu na kajaku.

 

Zdroje: Eltringham, P., McNeil, J., Read, J., Stewart, I.: Střední Amerika. Rough Guide 2004., Wikipedia.org

Pozn.: Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution - No Derivse

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT 

                V Hondurasu jsou tři různé podnebné oblasti. Oblast Karibské nížiny má vlhké tropické podnebí s konstantními teplotami a srážkami v průběhu celého roku. Nížinná oblast Pacifiku má tropické podnebí s obdobím sucha (listopad až duben) a obdobím dešťů. Oblast vnitrozemské vysočiny má tropické vysokohorské podnebí rovněž s obdobím sucha (listopad až duben) a obdobím dešťů. Na pobřeží Karibského moře a Pacifiku jsou průměrné teploty 26 až 28°C a obvyklé denní teploty se pohybují v rozmezí 28 až 32°C. Ve vnitrozemí, v horských pánvích, jsou průměrné teploty okolo 20°C. Pobřeží Karibiku má roční úhrn srážek okolo 2 500 mm. Vnitrozemí a pobřežní oblast Pacifiku má roční srážky 1 000 až 2 000 mm. Při pobřeží Karibského moře se v letním období mohou vyskytovat hurikány.

                Průměrné teploty v „létě“ (červen až září) jsou v hlavním městě Hondurasu Tegucigalpa 22 až 23°C, průměrné „zimní“ teploty jsou 20°C. Období sucha je listopad až duben. Nejvyšší teploty bývají v dubnu a květnu, kdy přes den mohou překračovat až 40°C. La Ceiba ve východní části země na pobřeží Karibského moře má průměrné letní teploty 28°C, průměrné zimní 24°C. Nejvíce srážek spadne od října do února, nejméně v květnu, celkem 3 230 mm ročně.

Tegucigalpa - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

La Ceiba - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org

DEPARTEMENTY A REGIONY

                Honduras se administrativně skládá z 18 departementů. Z geografického a turistického hlediska se rozlišují tři hlavní regiony: Centrální vysočina (střední hornatá část Hondurasu, která tvoří většinu území státu), Karibská nížina a ostrovy v Karibském moři na severu země a Pacifická nížina na jihu.

Turismus, Honduras.travel (en, es)

Departement, rozloha km2, hlavní město

1 Islas de la Bahía, 236 km2, Roatán

2 Cortés, 3 923 km2, San Pedro Sula

3 Atlántida, 4 372 km2, La Ceiba

4 Colón, 8 249 km2, Trujillo

5 Gracias a Dios, 16 997 km2, Puerto Lempira

6 Copán, 3 242 km2, Santa Rosa de Copán

7 Santa Bárbara, 5 024 km2, Santa Bárbara

8 Yoro, 7 781 km2, Yoro

9 Olancho, 23 905 km2, Juticalpa

10 Ocotepeque, 1 630 km2, Ocotepeque

11 Lempira, 4 228 km2, Gracias

12 Intibucá, 3 123 km2, La Esperanza

13 Comayagua, 5 124 km2, 442 000, 76/km2, Comayagua

14 Francisco Morazán, 8 619 km2, Distrito Central

15 El Paraíso, 7 489 km2, Yuscarán

16 La Paz, 2 525 km2, 1La Paz

17 Valle, 1 665 km2, Nacaome

18 Choluteca, 4 360 km2, Choluteca

Departementy, hondurastravel.com (en)

Honduras regiony  kopie

Zdroje: Eltringham, P. a kol.: Střední Amerika. Rough Guides, 2005., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE 

Vstup. Občan ČR, držitel platného cestovního pasu, může za turistickým účelem vstoupit na území Hondurasu bez víza na dobu 3 měsíce.

Doklady. Ke vstupu do Hondurasu je vyžadován pas s platností nejméně 6 měsíců.

Měna. Lempira, HNL. 1 honduraská lempira = 1 Kč (2019), aktuální kurz. V Hondurasu prakticky není používána jiná volně směnitelná měna než americké dolary, směna jiných valut je problematická.

Časové pásmo. UTC-6 (tj. o 7 hodin méně než je středoevropský čas)

Bezpečnost. Honduras patří mezi země s vysokou mírou obecné kriminality. Na celém území země se doporučuje dbát zvýšené bezpečnosti, zejména v městských oblastech - Tegucigalpa a San Pedro Sula. Zvýšená kriminalita je způsobena poměrně velkým počtem ilegálně držených zbraní. Kriminalitu zhoršuje působení organizovaných pouličních skupin, které páchají trestnou činnost.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

            Střední a nejrozsáhlejší část území Hondurasu zaujímají vysoká horská pásma Středoamerických Kordiller. Horská pásma dosahují výšek 2 000 až 2 500 m a uzavírají četné mezihorské kotliny. Nejvyšší horou je Cerro de las Minas, 2 865 m. Délka pobřeží Tichého oceánu je na území Hondurasu pouze 80 kilometrů. Tvoří ho nížina při zálivu Golfo de Fonseca. Naopak pobřeží Karibského moře má délku 650 km. Tvoří ho úzké roviny a nížiny zejména podél řek. K největším honduraským řekám náleží Patuca, Ulúa, Aguán (ústí do Karibského moře) a Choluteca (ústí do Tichého oceánu). Na jihovýchodě země se rozkládá rozsáhlá nížina a bažinatá oblast La Mosquitia. V Karibském moři náleží k Hondurasu několik ostrovů, největší jsou Islas de la Bahia (250 km2, hlavní ostrov Roatán) a Islas del Cisne (3 km2).

                V centrální části země, ve vyšších polohách rostou, dubové a borové lesy, na návětrných stranách hor horské mlžné lesy, v suchých horských pánvích jsou křovinné savany. Na pobřeží Karibského moře rostou tropické deštné lesy, v nížině Mosquitia roste vegetace močálů.

Honduras fyzická mapa  kopie

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 3. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000. S. 564.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí Creative Commons

Světové dědictví

Honduras má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 2 kulturní a přírodní památky.

Národní parky 

Národní park, rozloha km2, departement

Capiro Calentura, 62 km², Colón

Celaque, 266 km², Lempira

Cerro Azul de Copán,155 km², Copán

Cerro Azul Meámbar, 304 km², Comayagua, Cortés

Cusuco, 234 km², Cortés, Santa Barbara, 1959

Jeanette Kawas, 782 km², Atlantida

La Muralla, 210 km², Olancho

La Tigra, 238 km² Francisco Morazán

Montaña de Comayagua, 185 km², Comayagua

Montaña Santa Bárbara, 121 km², Santa Barbara

Montaña de Yoro, 155 km², Yoro

Montecristo Trifinio, 54 km², Ocotepeque

Patuca, 3 756 km², Olancho

Pico Bonito, 564 km², Atlantida

Pico Pijol, 122 km², Yoro

Punta Izopo, 112 km², Atlantida

Sierra de Agalta, 208 km², Olancho

Zdroje: Wikipedia.org 

Odkazy

Britannica, Honduras (en)

CIA World Factbook, Honduras (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Honduras (cs)

Wikipedie, Honduras (cs)

Statistický úřad, ine.gob.hn (es)

Dokumenty

Atlantida (ČT, 2009)

Honduras (ČT, 2004)

Roatán (ČT, 2013)

end faq

Share