logo

.


IZRAEL  Izrael / Medinat Jisra'el


Základní informace

Rozloha: 20 770 km2
Počet obyvatel: 8 909 300 (2018)
Hustota obyvatel: 429/km2
Úřední jazyk: hebrejština, arabština
Obyvatelstvo: 75% Izraelci, 21% Arabové, 4% ostatní (Rumuni, Thajci, Číňané, Afričané ad.)
Náboženství: 75% judaisté, 17% muslimové, 2% křesťané, 1,5% Drúzové
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorový parlament (Knesset) - 120 členů
Hlavní město: Jeruzalém (796 200)
Největší města: Tel Aviv (404 500), Haifa (269 300)

TOP MÍSTA

1. JERUZALÉM

Jerusalem 2 mflickr.com/photos/dnwinterburn/8596593659

                Jeruzalém leží ve střední části Izraele, město má rozlohu 125 km2 a žije zde 850 000 obyvatel. Jeruzalém náleží k nejstarším městům na světě, jeho založení se odhaduje na dobu před 6 000 lety. Město je posvátným místem pro tři světová náboženská vyznání – judaismus, křesťanství a islám. Historické centrum Jeruzaléma tvoří Staré Město, od počátku 19. st. rozdělené na čtyři čtvrti – židovskou, křesťanskou, arménskou a muslimskou. Staré Město a jeho hradby jsou od roku 1981 součástí Světového dědictví UNESCO. K hlavním jeruzalémským památkám náleží křesťanský kostel Chrám Božího hrobu, chrám Skalní dóm, dále posvátné židovské místo Západní zeď (také Zeď nářků) a mešita al-Aksá.

 

2. GALILEA

Galilee 2 mflickr.com/photos/visitisrael/6971984483

                Galilea je historický region na severu Izraele. Rozkládá se od Jizreelského údolí na jihu k libanonským hranicím na severu a od údolí řeky Jordán (Jordánské údolí) na východě k pobřežním nížinám a Středozemnímu moři na západě. Oblast se tradičně rozděluje na Horní Galileu, Dolní Galileu a Západní Galileu. Region je hornatý, respektive se jedná převážně o vrchovinu s nadmořskou mezi 500 až 700 m. Nejvyšším bodem je hora Meron (1 208 m, nejvyšší hora Izraele), známá je hora Tabor (575 m). Oblast se vyznačuje zelenými vrchy, potoky a říčkami, vodopády, pestrobarevnými květinami, v severní části rostou místní druh jalovce a cedry libanonské. Region je také známý svou gastronomií. Galilea je rovněž místem života a působení Ježíše, leží zde město Nazaret, pozůstatky starověkých měst Megida a Chacor, Galilejské jezero.

 

3. AKKO A HAIFA

Acre Israel mflickr.com/photos/shalom_adamina/5503915952

                Akko (také Acre, Akre) je město na severu Izraele, na pobřeží Středozemního moře, v Haifském zálivu. Akko má okolo 50 000 obyvatel. Jedná se o jedno z nejstarších měst na světě, které je od svého založení (3 000 let před Kristem) kontinuálně obýváno. Staré Město Akka je zapsané v seznamu Světového dědictví UNESCO. K hlavním památkám náleží městské opevnění, citadela, budova Khan al-Umdan, mešita al-Džazzar, refektář Řádu johanitů a kostel sv. Jiří. Dvacet kilometrů jižně od Akka leží, rovněž na pobřeží Středozemního moře, město Haifa. Haifa je největší město severní části Izraele (celkově třetí největší izraelské město), má rozlohu 64 km2 a žije zde 300 000 obyvatel. Hlavním turistickým cílem ve městě je administrativní celek Světového centra bahaismu. Centrum leží na severním svahu hory Karmel a tvoří ho především svatyně Báb a okolní rozlehlé zahrady.

 

4. NEGEV

Negev desert mflickr.com/photos/oarranzli/7110840385

                Negev je poušť (a region) v jižní části Izraele. Zaujímá plochu okolo 13 000 km2. Oblast má tvar obráceného trojúhelníku, v jehož jižní části leží město Ejlat při pobřeží Rudého moře. Největším městem regionu je Beerševa s 200 000 obyvateli. Negev je skalnatá poušť, nejvyšším bodem je hora Ramon (1 035 m). Oblast je známá specifickými geologickými útvary, krátery, nazývanými machteš. Machteš je údolí, které je obklopené strmými skalními stěnami. Skalní stěny bývají různorodě zbarvené a v údolí roste odlišná vegetace než v okolním prostředí. Nejznámějším kráterem, machteš, je Ramon machteš, leží v centrální části pouště Negev.

 

5. JAFFA

Jaffa Israel 2 mflickr.com/photos/israelphotogallery/14978216939

                Jaffa je historické přístavní město, od roku 1949 je součástí města Tel Aviv. Jaffa náleží k nejstarším městům na světě. Nachází se zde řada památek, muzeí a galerií. K hlavním náleží Hodinové náměstí s Hodinovou věží, Muzeum starožitností, Libyjská synagoga, řecký pravoslavný klášter Archanděla Michaela, římsko-katolický kostel sv. Petra nebo luteránský kostel Immanuel.

 

Zdroje: Wilson, S.: Izrael. Rough Guides, Jota 2009.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution - No Derivse a CC 3.0 Unported

REGIONY

                Izrael se administrativně skládá z šesti distriktů (krajů).

Turismus, info.goisrael.com (en)

Kraje, rozloha km2, hlavní město

Centrální (1), 1 293 km2, Ramla

Haifský (2), 864 km2, Haifa

Jeruzalémský (3), 652 km2, Jeruzalém

Jižní (4), 12 000 km2, Beerševa

Severní (5), 4 470 km2, 1 Nazaret

Telavivský (6), 176 km2, Tel Aviv

Gaza (C)

Golanské výšiny (A)

Západní břeh Jordánu (B)

Izrael kraje

 Mapa není pod žádnou licencí

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE 

                Vstup. Vízum se nevyžaduje, pakliže pobyt nepřesáhne tři měsíce a je nevýdělečné povahy.

                Doklady. Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael. Razítka některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země.

                Měna. Šekel, ILS. 1 šekel = 6 Kč (2018), aktuální kurz

                Bezpečnost. S ohledem na současnou blízkovýchodní situaci a probíhající izraelsko-palestinský konflikt nelze bezpečnostní situaci v Izraeli a na Palestinských autonomních územích předem spolehlivě předvídat. Doporučuje se proto dbát po celou dobu pobytu opatrnosti, dodržovat základní bezpečnostní pravidla a před cestou a během pobytu sledovat aktuální situaci v médiích. Nedoporučuje se cestovat do Pásma Gazy a být opatrný i při cestách do blízkosti hranic s Gazou. Nedoporučuje se také cestovat na Západní břeh s výjimkou Jericha, Betléma a oblasti Mrtvého moře.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

                 Podél pobřeží Středozemního moře leží asi 40 kilometrů široký nížinný pás, který tvoří centrum osídlení země. Na nížinu východně navazuje rozsáhlá náhorní plošina, která se rozprostírá od severní hornaté Galilee (nejvyšší bod Har Meron, 1 208 m) až po jižní Negevskou vysočinu (Har Ramon, 1 035 m). Plošinou prochází ze západu na východ dvě hlavní údolí. Pod Galilejskou hornatinou, na severu země, je to nížina Jeesrel, ve střední části země pak sníženina Beeršev. Na východě země tvoří hranici s Jordánskem příkopová propadlina řeky Jordánu. V její severní části leží Galilejské jezero (212 metrů pod mořem). Ve střední části leží Mrtvé moře (400 metrů pod mořem, je nejníže položené místo na Zemi).

                V oblasti na pobřeží roste středomořská flóra – korkové duby, olivovníky, vavříny. Části této vegetace se rovněž daří v severní části náhorní plošiny. Jih, který zaujímá Negevská poušť, je bez vegetace.

Izrael fyzická mapa  kopie

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000.; Wikipedia.org

Pozn.: Mapa není pod žádnou licencí

Světové dědictví

Izrael má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 10 kulturních a přírodních památek.

Odkazy

Britannica, Israel (en)

CIA World Factbook, Israel (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Izrael (cs)

Wikipedie, Izrael (cs)

Statistický úřad, CBS (en)

Dokumenty

Golanské výšiny (ČT, 2008)

Izrael (ČT, 1999)

Jeruzalém (ČT, 2008)

Jižní Izrael (ČT, 2007)

Severní Izrael (ČT, 2011)

end faq

Share