logo

.


INDIE  Indie / Bhárat Ganarádžja


Základní informace

Rozloha: 3 287 263 km2*
Počet obyvatel: 1 270 000 000 (2016)
Hustota obyvatel: 376/km2
Úřední jazyk: hindština, angličtina
Obyvatelstvo: v Indii žije více jak 2 000 různých etnických skupin; dle jazyka lze Indii rozdělit na hlavní část (severní a střední Indii) - indoevropská jazyková skupina a jižní Indii - drávidská jazyková skupina (72% ku 25%); 41% hindština, 8% bengálština, 7% telugština, 7% maráthština, 6% tamilština, 5% urdština, 4,5% gudžaráština, 4% kannadština, 3% malajálamština atd.
Náboženství: 80% hinduisté, 13% muslimové, 2% křesťané, 2% sikhové
Politický systém: prezident, vláda, dvoukomorový parlament (Sansad); Lidové shromáždění - 545 členů a Státní rada - 245 členů
Hlavní město: Dillí (11 000 000)
Největší města: Bombaj (12 500 000), Bengalúru (8 500 000), Hajdarábád (6 800 000), Ahmadábád (5 600 000), Kalkata (5 150 000), Čennaj (4 700 000), Surat (4 500 000), Puné (4 000 000), Džajpur (3 100 000)

*z toho vodní plochy 314 070 km2

TOP MÍSTA

1. ÁGRA, UTTARPRADÉŠ

Taj Mahal 3 mflickr.com/photos/tausp/6829860670

Ágra je město v severní části Indie, ve státě Uttarpradéš. Leží na řece Jamuně, přibližně 200 kilometrů jihovýchodně od hlavního indického města Dillí. V širší metropolitní oblasti žije až 1 750 000 obyvatel. Ágra je jednou z nejvýznamnějších turistických destinací v Indii. Ve městě a blízkém okolí se nachází tři památky, které jsou součástí Světového dědictví UNESCO. Tádž Mahal je jedním ze symbolů Indie. Mramorová stavba se čtyřmi minarety byla dokončena v roce 1643, celý okolní komplex pak pravděpodobně v roce 1653. Tádž Mahal nechal postavit mughalský císař Šáhdžahán jako mauzoleum pro svou choť Mumtázmahal. Pevnost Ágra, druhá z památek Světového dědictví, leží dva a půl kilometru severozápadně od Tádž Mahalu. Základy pevnosti jsou z 11. st., současná stavba je z16. st. z období Mughalské říše. Stavba je z červeného pískovce, hradby jsou 2,5 km dlouhé. V interiérech pevnosti se nachází řada ukázkových paláců a staveb a dvě mešity. Třetí z památek Fatehpur Sikrí leží 36 km jihovýchodně od Ágry. Jedná se, o nově vystavěné město v jednotném architektonickém stylu z podnětu vládce Mughalské říše Akbara Velikého v druhé polovině 16. st. Město bylo opevněno 6 km dlouhou zdí s devíti městskými branami. Uvnitř města se dochovala řada paláců, chrámů a staveb. K dalším významným památkám v Ágře náleží například mauzoleum I’timad-Ud-Daulah z první poloviny 17. st. nebo hrobka Akbara Velikého, stavba z let 1605 až 13.

 

2. ZÁPADNÍ HIMÁLAJ

Himalayas India 5 mflickr.com/photos/aloshbennett/4951216953

                Západní Himálaje mají na území Indie délku okolo 800 km. Leží ve státech Uttarákhand, Himáčalpradéš a Džamú a Kašmír. Nachází se zde řada národních parků: Nanda Devi, Gangotri, Govind Pašu Vihal, Velký himálajský národní park, Údolí Pin, Hemis, Kishtwar a Dačigam. Nejvyšší horou v oblasti je Nanda Devi s 7 816 m.

 

3. DILLÍ

Red Fort Delhi mflickr.com/photos/jamess/1304374207

                Hlavní město Indie Dillí leží v severozápadní části Indie, na řece Jamuně, na západním okraji Ganžské nížiny. Dillí má rozlohu 1 483 km2 a žije zde okolo 16 miliónů obyvatel. Je největším indickým městem a druhým nejlidnatějším po Bombaji. Město bylo od roku 1206 sídlem sultanátu, od roku 1526 centrem Mughalské říše, od roku 1803 bylo pod Britskou nadvládou, v roce 1911 se stalo hlavním městem Britské Indie a od roku 1947 je hlavním městem samostatné Indie. Ve městě se nachází tři památky, které jsou součástí Světového dědictví UNESCO. V centru města se nachází Červená pevnost, sídlo mughalský císařů, stavba z roku 1648. V jižní části města, v Novém Dillí, leží Humajúnova hrobka. Mauzoleum druhého mughalského císaře Humjúna, stavba z let 1565 až 72. Na jižním předměstí Nového Dillí pak stojí minaret Kutub Minar, stavba z počátku 13. st. S výškou 73 metrů druhý nejvyšší minaret v Indii. K dalším hlavním památkám v Dillí náleží Velká mešita (Džama Mašdžid, stavba z let 1644 až 56), Lotosový chrám (stavba amerického architekta F. Sahby z roku 1986, jedna z nejnavštěvovanějších památek ve městě), zahrady Lodi s řadou staveb z 15. st., Akšardham (hinduistický chrámový komplex z roku 2005) a památník Indická brána („vítězný oblouk“, stavba z let 1921 až 31). V jižní části Dillí se rozkládá rozlehlé nové město Nové Dillí s řadou monumentálních vládních a správních budov.

 

4. ZÁPADNÍ GHÁT

Western Ghats mflickr.com/photos/navaneethkn/11597336545

                Západní Ghát, případně Západní Gháty, je pohoří na západě Indie. Rozkládá se ze severu k jihu, podél většiny západní části Indického poloostrova. Má délku přibližně 1 600 km s šířkou okolo 100 km. Leží ve státech Maháráštra, Goa, Karnátaka, Kérala a Tamilnádu. Nejvyšší horou pohoří je Anamudi s 2 695 m ležící v nejjižnější části pohoří. Průměrná nadmořská výška pohoří je 1 200 m. Západní svahy pohoří jsou příkré a místy prudce klesají k úzké pobřežní nížiny. Východně svahy naopak pozvolněji přechází v Dekánskou plošinu. Západní Gháty jsou mimořádné svou biologickou rozmanitostí. Roste zde 7 400 kvetoucích rostlin, více jak 1 800 druhů nekvetoucích rostlin, žije zde 140 druhů savců, přes 500 druhů ptáků a 290 druhů sladkovodních ryb. Z tohoto důvodu bylo celkem 23 oblastí (národních parků, přírodních rezervací) zapsáno do přírodního Světového dědictví UNESCO.

 

5. KAŠMÍRSKÉ ÚDOLÍ

Kashmir Valleycommons.wikimedia.org/wiki/File:Pahalgam_Valley.jpg

                Kašmírské údolí leží na severozápadě země, u hranic s Pákistánem, v indickém státě Džammú a Kašmír. Oblast má rozlohu 15 948 km2, šířku má okolo 135 km. Středem údolí protéká řeka Džihlam, která je hlavní řekou v oblasti. Hlavním městem údolí Kašmíru je Šrínagar. Kašmírské údolí představuje jedno z center horské turistiky v Indii. Ze severu a severovýchodu údolí uzavírá hlavní Himálajské pohoří, na jihu leží pohoří Pír Pandžál (součást nižšího Himálajského pohoří), na západě leží pohoří Karákoram. Průměrná nadmořská výška údolí je 1 850 m. K nejvyšším okolním horám náleží Machoi Peak (5 458 m) a Kolahoi Peak (5 425 m). V nižších polohách na jihu roste himálajský subtropický borovicový les, níže na severu rostou listnaté a smíšené lesy mírného pásma a výše subalpínské jehličnaté lesy. Nad hranicí lesy rostou keře a jsou zde alpínské louky, nejvyšší místa jsou skalnaté a pokryty ledem. V oblasti se nachází řada jezer, nejznámější je jezero Dal. Východně od Šrínagaru leží Národní park Dačigam.

 

6. KÉRALA

Kerala India mflickr.com/photos/nifortescue/19106240420

                Kérala je indický stát na jihozápadě země, má rozlohu 38 860 km2. Kérala má úzký, protáhlý tvar, ze západu je ohraničená Lakadivským mořem, z východu pohořím Západní Ghát. Délka pobřeží je 590 km, zatímco nejmenší šířka území je 11 km a největší 121 km. Úzká pobřežní nížina se východně mění v kopcovitou krajinu, která dále na východ přechází v horský terén s chladnějším podnebím. Pobřežní oblast je poměrně plochá, písečné pláže jsou přerušovány ústím řady řek. V Kérale je 44 větších řek, celá oblast je známá řadou přírodních kanálů, brakických vod, estuárů a jezer. Největším jezerem je Vembanad, má rozlohu 2 033 km2. Rozlehlé pohoří Západní Gháty dosahují na území Kéraly nejvyšších výšek. Průměrná výška pohoří ve státě je 1 500 m, nejvyšší vrcholy dosahují ke 2 500 m a nejvyšší hora Anamudi má 2 695 m. Přibližně čtvrtina země je pokryta lesy. Rostou zde tropické stálezelené lesy, suché opadavé lesy, horské subtropické lesy, ve vyšších polohách i lesy mírného pásma. Podnebí v oblasti je vlhké a přímořské tropické. Teploty jsou po celý rok vyrovnané, průměrně 27°C. Období dešťů je v létě a částečně i na podzim. V Kérale jsou dva národní parky a dalších dvanáct přírodních rezervací. Z fauny zde žije okolo sto druhů savců, například slon indický, tygr indický nebo leopard. Největší město ve státě je přístavní Kóčín s 600 000 obyvateli.

 

7. HAMPI A PATTADAKKAL, KARNATAKA

Hampicommons.wikimedia.org/wiki/File:Hampi_virupaksha_temple.jpg

                Hampi je obec na jihu Indie, ve státě Karnátaka. V okolí obce se nachází pozůstatky města Vidžajanagár z období Vidžajanagárské říše. Odhaduje se, že na přelomu 15. a 16. st. mělo město okolo půl miliónu obyvatel. Do dnešní doby se zachovala řada chrámových staveb, částečně i některé civilní budovy či vojenské objekty. K hlavním památkám náleží hinduistické chrámy: chrám Virupakša, Krišnův chrám, chrám Vitalla ad. Přibližně 130 km severozápadně od Hampi se nachází další významné historické místo Pattadakal. Dochovala se zde řada chrámů z 6. až 8. st., z období vlády královské dynastie Čalukja (ovládaly jižní a střední části Indie v průběhu 6. až 12. st.). Pattadakal byl jejich hlavním sídlem. Chrámy jsou vystavěné v různých indických architektonických stylech, některé jsou v drávidském stylu. K hlavním památkám náleží chrámy Džaín, Virupakša, Sangamešvara, Mallikardžuna, Kašivišvanátha nebo Papanátha. Obě původní historická města, Hampi, respektive Vidžajanagár a Pattadakal, jsou součástí Světového dědictví UNESCO.

 

8. GOA

Goa India mflickr.com/photos/helloguille/3971179603

                Goa je nejmenší indický stát, má rozlohu pouze 3 702 km2, leží na jihozápadě Indie. Ze západu je Goa ohraničena Arabským mořem, z východu pohořím Západní Ghát, které zde dosahuje výšek okolo 1 000 m, nejvyšší hora má 1 167 m. Goa je historicky známá jako portugalská kolonie (po více než 450 let, v letech 1510 až 1961). V Goe se nachází památka Světového dědictví UNESCO. Tvoří ji kostely a kláštery ve městě Velha Goa (Stará Goa). Nejznámějším chrámem je bazilika do Bom Jesus dokončená v roce 1605, kde jsou uchovávány ostatky sv. Františka Xaverského. Dále je Goa oblíbeným turistickým cílem pro své pláže. Hlavním městem státu je přístavní Pandží, největším městem je Vasco de Gama (žije zde okolo 100 000 obyvatel), dalším historicky významným městem s řadou portugalských koloniálních staveb je druhé největší město Margao.

 

9. VELKÝ HIMÁLAJSKÝ NÁRODNÍ PARK, HIMÁČALPRADÉŠ

Himalayas Himachal Prasesh mflickr.com/photos/vikash_prasad/6011524222

                Velký Himálajský národní park leží v západní části indických Himálají, ve státě Himáčalpradéš. Park byl založen v roce 1984 a má rozlohu 1 171 km2. Je rovněž součástí přírodního Světového dědictví UNESCO. Oblast leží v nadmořské výšce 1 500 m až - některé vrcholy hor mají přes 6 000 m. Díky velkému rozdílu v nadmořské výšce se zde vyskytuje velmi různorodá flora a fauna. Roste zde až 25 různých druhů lesa. Nejvyšší vrcholky hor jsou zaledněné, tající sníh je pak zdrojem pro místní řeky. Níže se nachází alpínské louky, k hranici lesa rostou zejména jalovce, níže rostou smrky a borovice, v údolích pak především jírovce. Na každý typ flory se váže určitá fauna. Bylo napočítáno okolo 375 druhů, z toho 31 savců. Žijí zde například nahur modrý (divoká koza), levhart sněžný, medvěd plavý nebo tahr himálajský.

 

10. BOMBAJ, MAHÁRÁŠTRA

Mumbai India mflickr.com/photos/vilavelosa/15481068564

                Bombaj leží na západě Indie, na pobřeží Arabského moře, ve státě Maháraštra. Bombaj je nejlidnatějším indickým městem a ve své aglomeraci jedním z nejlidnatějších měst na světě. Město má rozlohu 603 km2 a žije zde okolo 12,5 miliónů obyvatel. V aglomeraci žije více než 18 miliónů obyvatel. Bombaj původně ležela na sedmi ostrovech, ale na základě projektu z konce 18. st. bylo město v první polovině 19. st propojeno s pevninou v jeden poloostrov. Většina města má nadmořskou výšku 10 až 15 m. Bombaj je nejbohatším městem v Indii, je hlavním finančním centrem země (sídlí zde řada finančních institucí), obchodním a průmyslovým centrem. Je také známá jako centrum filmového průmyslu v Indii. Stavbám ve městě dominuje současná architektura a britská koloniální architektura. Nejznámější stavby jsou postaveny v novogotickém slohu, který vychází z více evropských zemí. Hlavní památkou je nádraží Čhapratiho Šivádžího (dříve Victoria), stavba z konce 19. st., která je zapsaná v kulturním Světovém dědictví UNESCO. K dalším turistickým cílům náleží Brána Indie (stavba z první poloviny 20. st.), místní trhy a bazary, městské pláže Juhu a Marine Drive a také Národní park Sandžaj (leží na severním předměstí Bombaje, má rozlohu 104 km2).

 

11. NÁRODNÍ PARKY KAZIRANGA A NAMERI, ÁSÁM

Kaziranga Np 640commons.wikimedia.org/wiki/File:Assam_042_yfb_edit.jpg

                Oba národní parky se nachází na severovýchodě Indie, ve státě Ásám, v těsné blízkosti, respektive na březích řeky Brahmaputry. Jsou od sebe vzdáleny přibližně 40 kilometrů. Národní park Kaziranga leží na levém břehu řeky Brahmaputry, v oblasti subtropického pásma, v nadmořské výšce 40 až 80 metrů. Park tvoří vlhké tropické a subtropické listnaté lesy, savany, místy marše a mokřady. Kaziranga je nejstarší ze 105 indických národních parků. Má rozlohu 430 km2 a byl založený v letech 1905 až 1908. K hlavním unikátům parku náleží především fauna. Hlavně ohrožený nosorožec indický a dále tygr indický. Z dalších 35 druhů savců, zde žijí například slon indický, buvol indický, jelen basaringa, gaur nebo sambar indický (jelenovitý přežvýkavec). Národní park Nameri leží na pravém břehu řeky Brahmaputry, v podhůří Himálají. Nadmořská výška je 80 až 1 500 m. Park má rozlohu 200 km2 a byl založený v roce 1978. Floru tvoří subtropické stálezelené lesy, bambusové háje, mokřady a lužní lesy. Parkem protéká přítok Brahmaputry řeka Kameng. Faunu tvoří především sloni indičtí, dále tygři indičtí, levharti obláčkoví nebo kočky bengálské.

 

12. KHADŽURÁHO, MAHJAPRADÉŠ

Khadjuraho 640commons.wikimedia.org/wiki/File:Khajuraho_Dulhadeo_2010.jpg

                V těsné blízkosti menšího indického města Khadžuráho (má 20 000 obyvatel) se nachází dvě desítky hinduistických a džinistických chrámů více než tisíc let starých. Chrámy jsou součástí kulturního Světového dědictví UNESCO a jsou mimo jiné známé, že část soch na reliéfech představuje sexuální témata a erotické pozice. Do současné doby se dochovalo 20 chrámů na ploše 6 kilometrů čtverečních. Ve 12. století zde, dle dochovaných pramenů, bývalo 85 chrámů na ploše přibližně 20 km2. Chrámy byly vystavěné v letech 950 až 1050. Největší z chrámů hinduistický Kandaríja Mahadeva má výšku 31 metrů (délku 30 a šířku 20 m) a byl postavený okolo roku 1030.

 

13. KANČENDŽENGA, SIKKIM

Kangchenjunga 640commons.wikimedia.org/wiki/File:Kangchenjunga_from_Thangshing.jpg

                Kančendženga (8 586 m) je třetí nejvyšší hora světa a nejvyšší hora Indie. Leží ve státě Sikkim, ve Východní Himálaji, na hranicích s Nepálem. Leží nejvýchodněji ze všech osmitisícovek. Do roku 1852 byla považovaná za nejvyšší horu světa, od roku 1856 je jí oficiálně Mount Everest. Kančandžengu tvoří pět hlavních vrcholů, tři jsou na společné hranice s Nepálem, dva leží v Nepálu. Okolí hory na indickém území (1 784 km2) je součástí Národního parku Kančendženga. V nejvyšších polohách je řada ledovců, největší je 26 km dlouhý Zemu. Níže se nachází alpínské louky, keře, roste zde řada léčivých a využívaných rostlin. V pásmu lesa rostou listnaté a smíšené lesy mírného pásma, například duby, javory, břízy, vrby a jedle.

 

14. PEVNOSTI AMBER, KUMBHALGARH A DŽAISALMÉR, RÁDŽASTÁN

Amber Fort 640commons.wikimedia.org/wiki/File:Amber-fort.jpg

                Pevnosti se nachází ve státě Rádžastán, na severozápadě Indie. Pevnost Amber leží na východě Rádžastánu, 13 km severovýchodně od centra Džajpuru. Pevnost Kumbhalgarh leží na jihu státu, přibližně 85 km severně od Udajpuru. Pevnost Džaisalmér leží na západě Rádžastánu, ve městě Džaisalmér. Od roku 2013 jsou opevnění součástí kulturního Světového dědictví UNESCO. Pevnost Amber byla vystavěná na konci 16. st. z červeného pískovce a mramoru na vrchu, v blízkosti obce Amer. Skládá se z řady paláců, leží ve čtyřech úrovních, pod palácem se nachází vodní nádrž a zahrady. V blízkosti leží jezero Man Sagar. Pevnost Kumbhalgarh je postavená na vrchu v pohoří Aravalli, v nadmořské výšce 1 100 m. Je opevněná masivními hradbami, které mají místy šířku až 15 m. Do pevnosti je možný vstup sedmi branami. V interiérech opevnění se nachází řada hinduistických a džinistických chrámů. Pevnost byla postavena v 15. st. a v 19. st. byla rozšířena. Pevnost Džaisalmér leží v centru města, respektive na vrchu nad městem. Pochází z poloviny 12. st. Masivní hradby ze žlutého pískovce korespondují s okolní krajinou Thárské pouště. Opevnění má délku 460 m a šířku 230 m. Uvnitř se nachází královský palác Rádž Mahál a chrám Laxminath. Vstup je čtyřmi opevněnými branami.

 

15. AMRITSAR, PANDŽÁB

Golden Temple Amritsar mflickr.com/photos/79166193@N07/14776084928

                Amritsar leží na severozápadě Indie, v indickém státě Pańdžáb. Město leží v blízkosti hranice s Pákistánem, 50 km západně leží velké pákistánské město Láhaur (v provincii Paňdžáb). Amritsar byl založený v roce 1577, dnes má okolo 1 130 000 obyvatel. Amritsar je známý jako náboženské a kulturní centrum sikhů. Ve středu města leží hlavní památka, pro sikhi posvátný Zlatý chrám (Harimandir Sáhib). Samotný Zlatý chrám stojí ve středu čtvercové vodní nádrže, která je obklopená rozlehlými palácovými stavbami. Stavba byla dokončená v roce 1604, později rekonstruovaná a upravovaná. K dalším významným památkám ve městě náleží hinduistický chrám Durgiana z konce 16. st., pevnost Gobidar z počátku 18. st. nebo zahrada s památníkem Jallianwala Bagh.

 

16. KALKATA, ZÁPADNÍ BENGÁLSKO

Kolkata mflickr.com/photos/46477783@N04/9601054256

                Kalkata leží na východě Indie, na řece Hugli (která je jedním z ramen delty řeky Gangy). Ač je Kalkata od pobřeží Bengálského zálivu vzdálena přibližně 140 km, je jedním z nejdůležitějších přístavních měst v Asii. Kalkata je hlavním městem indického státu Západní Bengálsko a je považovaná za hlavní centrum obchodu, kultury a vzdělání ve Východní Indii. Je třetím největším a nejlidnatějším městem Indie. Má rozlohu 205 km2 a žije zde 4,5 miliónu obyvatel. V celé metropolitní oblasti pak žije více jak 14 miliónů obyvatel. Kalkata byla založená až v roce 1690. K hlavním památkám náleží palácová stavba z mramoru Victoria Memorial (vystavěná v letech 1906 až 1921, nyní slouží jako muzeum), pevnost Fort William z konce 18. st., Indické muzeum (nejstarší muzeum v zemi), neogotická katedrála sv. Pavla (založená v polovině 19. st.), hinduistický chrám Dakšinešvar Kálí (rovněž z poloviny 19. st.) a 705 metrů dlouhý Howrah Bridge dokončený v roce 1942.

 

Zdroje: Abram, D., Edwards, N., Ford, M., Jacobs, D.: Indie, sever. Rough Guides, česky Jota 2010.; Abram, D., Edwards, N., Ford, M., Jacobs, D.: Indie, jih. Rough Guides, česky Jota 2009.; Universum, všeobecná encyklopedie. Díly 1. - 10., Odeon Praha 2000 - 2002.; ; Whc.unesco.org; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution - No Derivse a CC 3.0 Unported

STÁTY A TERITORIA

                Indii tvoří 29 států a 7 teritorií. Toto členění je platné od roku 1956 a bylo vytvořeno na základě používaných jazyků v jednotlivých regionech.

Turismus, indiatouristoffice.org (en)

Stát (hindsky), rozloha km2, hlavní město, největší město

Severní Indie

Džammú a Kašmír (Jammú or Kashmír), 222 236 km2, Šrínagar, Džammú

Harijána (Haryáná), 44 212 km2, Čandígarh, Faridabad

Himáčalpradéš (Himáchal Pradesh), 55 673 km2, Šimla

Paňdžáb (Pamjáb), 50 362 km2, Čandígarh, Ludhiana

Rádžasthán (Rájasthán), 342 269 km2, Džajpur

Střední Indie

Čhattísgarh (Čhattísgarh), 135 194 km2, Rájpur

Madhjapradéš (Madhya Pradesh), 308 252 km2, Bhópál, Indore

Uttarakhand (Uttarákhamd), 53 566 km2, Déhrádún

Uttarpradéš (Uttar Pradesh), 243 286 km2, Lakhnaú, Kanpur

Severovýchod

Arunáčalpradéš (Arunáchal Pradesh), 83 743 km2, Itánagar

Ásám (Asam), 78 550 km2, Dispur, Guwahati

Manipur (Manipur), 22 347 km2, Imphál

Méghálaj,(Meghálay) 22 720 km2, Šilaung

Mizórám (Mizorám), 21 081 km2, Áizal

Nágáland (Nágálaemd), 16 579 km2, Kóhíma, Dimapur

Sikkim (Sikkim), 7 096 km2, Gangtok

Tripura (Tripurá), 10 492 km2, Agartala

Východní Indie

Bihár (Bihár), 99 200 km2, Patna

Džárkhand (Jhárkhand), 74 677 km2, Ránčí, Džamshedpur

Urísa (Urísá), 155 820 km2, Bhuvanéšvar

Západní Bengálsko (Paschim Bamgál), 88 752 km2, Kalkata

Západní Indie

Góa (Gowá), 3 702 km2, Panadží

Gudžarát (Gujrát), 196 024 km2, Gándhínagar, Ahmadábád

Maháráštra (Maháráshtra), 307 713 km2, Bombaj

Jižní Indie

Ándhrapradéš (Ámdhra Pradesh), 160 205 km2, Hajdarábád, Visakhapatnam

Karnátaka (Karnátak), 191 791 km2, Bengalúru

Kérala (Keral), 38 863 km2, Thiruvananthapuram, Kochi

Tamilnádu (Tamil Nádu), 130 058 km2, Čennaj

Telangána (Telangána), 114 840 km2, Hajdarábád

Teritorium, rozloha km2, hlavní město

Andamanské a Nikobarské ostrovy (Amdamán or Nikobár dvíp samúh), 8 249 km2, Port Blair

Čandígarh (Čamdígarh), 114 km2, Chandigarh

Dádra a Nagar Havélí (Dádra or Nágar Havelí), 487 km2, Silvassa

Daman a Diú (Daman or Dív), 102 km2, Daman

Dillí, 1 484 km2, Nové Dillí

Lakadivy (laksadvíp), 32 km2, Kavaratti

Puttuččéri (Puttuchcherí), 492 km2, Pondicherry

Indie státy 540

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE 

                Vstup. Všichni občané ČR potřebují ke vstupu do Indie, k tranzitu a k vycestování z Indie platné indické vízum. Od roku 2002 mohou občané ČR požádat o indická víza pouze na Velvyslanectví Indické republiky v Praze. Vyřízení žádosti trvá přibližně týden.

                Doklady. Ke vstupu do Indie je potřeba cestovní pas ČR opatřený platným indickým vízem. Časová platnost cestovního pasu by měla být alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do Indie.

                Měna. Rupie, INR. 100 rupií = 30 Kč (2018)

                Prodejní doba. Začíná okolo 9:00 – 10:00 a v mnohých obchodech končí až okolo 20:00. Den volna se často liší podle jednotlivých čtvrtí nebo nákupních středisek a trhů.

                Časové pásmo. UTC+5h30m (tj. o 4,5 hodiny více než v ČR)

                Bezpečnost. Indie je pro Evropany relativně bezpečná země. Větším problémem je narůstající pouliční kriminalita a kapesní krádeže. K největšímu počtu okradení turistů dochází v levných hotelích, ve vlacích a při pouliční směně valut. V některých místech Indie (zejména Kašmír, severovýchodní státy a velká města před volbami) je zvýšené nebezpečí teroristických útoků. Obecně se doporučuje vyšší ostražitost v místech větších shromáždění lidí - jako jsou tržiště, vlaková nádraží, demonstrace, okolí mešit, vládních budov apod. Nebezpečná situace je v oblasti Kašmíru, v indickém svazovém státě Džammú a Kašmír. Každoročně zde dochází k případům postřelení a dokonce i zastřelení turistů. Jedinou stabilní oblastí ve státě Džammú a Kašmír je oblast kolem Ladakhu (Lehu) a Zanskar. Sporadické násilné incidenty etnických povstaleckých skupin, včetně výbuchů bomb v autobusech a vlacích, jsou hlášeny z indických svazových států Ásám, Manipur, Nagaland, Tripura a Meghalája. Od konce roku 2012 roste v Indii rapidně počet nahlášených případů znásilnění, které v několika případech postihlo i turistky z Evropy.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

                 Centrální a jižní část Indie zaujímá Dekánská plošina, která se mírně svažuje k východu. Na obou okrajích plošiny vystupují pobřežní pohoří, u západního pobřeží Západní Ghát, u východního Východní Ghát. Nejvyšším bodem Ghátu je na jihozápadě ležící Ánamuti, 2 695 m. Západní Ghát tvoří ucelené horské pásmo svažující se prudce k Arabskému moři, zatímco Východní Ghát je složen z jednotlivých horských skupin, které jsou od Bengálského zálivu oddělené širším pásmem nížin. Většina velkých indických řek pak ústí do Bengálského zálivu na východním pobřeží Indie. V severozápadní části země, v oblasti Kašmíru (Západní Himálaj), vystupují nejvyšší horstva Indie. Nejvyšší horou je K2 (8 611 m) na území nárokovaném současně Indií i Pákistánem. Západ Indie tvoří nejprve vrchovina Pandžábu a následně na jih Velká indická poušť (Thár). Území na severu mezi Dekanskou plošinou a střední Himalájí je tvořena rozsáhlou nížinou řek Gangy a Brahmaputry. Na severovýchod země zasahuje východní Himálaj (nejvyšší vrchol 7 089 m), směrem k jihu pak pokračují okrajová pásma myanmarských pohoří. Součástí území Indie jsou také Andamanské a Nikobarské ostrovy ležící téměř 1 400 kilometrů jihovýchodně od Indie v Bengálském zálivu.

                Díky velikosti země je indická flóra velmi různorodá. Najdeme zde alpínskou vegetaci v oblastech Himálaje i tropické deštné lesy (Ásám, Západní Ghát). Na jižních svazích Himálaje se nachází monzunové lesy, stejně tak ve Východním Ghátu. Pro sušší oblasti Dekánské plošiny jsou charakteristické akácie, na řadě míst na pobřeží roste mangrovník.

Indie fyzická mapa 1

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2000., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

Indie má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 36 kulturních a přírodních památek. V počtu památek světového dědictví je na sedmém místě na světě.

Odkazy

Britannica, India (en)

CIA World Factbook, India (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Indie (cs)

Wikipedie, Indie (cs)

Dokumenty

Bombaj (ČT, 2006)

Dillí (ČT, 2020)

Goa (ČT, 2007)

Himálaj (ČT, 2015)

Indie (ČT, Objektiv, 2008 až 2017)

Kašmír a Ladakh (ČT, 2001),

Kérala (ČT, 2011)

Kutchi (Gujarát) (ČT, 2015),

Ladakh (ČT, 2006)

Mys Komorin (ČT, 2011)

Paňdžáb (ČT, 2017)

Rádžastán (ČT, 2015)

Střední Indie (ČT, 2002)

Váránasí (ČT, 2011)

Západní Bengálsko (ČT, 2006)

Západní Bengálsko (ČT, 2003)

end faq

Share