logo

.


TURKMENISTÁN  Turkmenistán / Türkmenistan


Základní informace

Rozloha: 488 100 km2
Počet obyvatel: 5 351 000 (2017)
Hustota obyvatel: 11/km2
Úřední jazyk: turkmenština (turkický jazyk)
Obyvatelstvo: 85% Turkmeni, 5% Uzbekové, 4% Rusové
Náboženství: 89% muslimové, 9% pravoslavní
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorové Národní shromáždění - 125 členů
Hlavní město: Ašgabat (727 700)
Největší města: Türkmenabat (234 800), Dasuguz (167 000)

TOP MÍSTA

1. KOPET DAG

Nisa Turkmenistancommons.wikimedia.org/wiki/File:Nisa-Overview-2015.JPG

                Kopet Dag je pohoří na jihu Turkmenistánu. Rozkládá se téměř podél celé hranice s Íránem, od pobřežních nížin Kaspického moře jihovýchodním směrem do vnitrozemí. Má délku okolo 650 km. Nejvyšší hora pohoří Hezármasdžed (3 117 m) leží ve střední části pohoří, na území Íránu. Nejvyšší bod na území Turkmenistánu má 2 940 m a nachází se jihozápadně od hlavního města Ašchabadu. Pohoří je bezlesé, pusté, s horskými plošinami a strmými roklemi. V podhůří rostou především ovocné stromy, keře a vinná réva. 18 km jihozápadně od Ašchabadu se nachází pozůstatky starověkého parthského města Nisa založeného ve 3. st. před K. Oblast je součástí Světového dědictví UNESCO. Jižně od Ašchabatu se v pohoří Kopet Dag nachází přírodní rezervace založená v roce 1976.

 

2. MERV

Merv 640commons.wikimedia.org/wiki/File:SultanSanjarMausoleum1.jpg

                Merv jsou pozůstatky rozlehlého oázového města na Hedvábné stezce. Archeologické naleziště s dochovanými stavbami, základy opevnění a městskými zdmi se nachází na jihovýchodě Turkmenistánu, přibližně 30 km severovýchodně od současného města Mary. Historie osídlení místa je stará 4 000 let. K hlavním památkám náleží pozůstatky městského opevnění Erk Gala ze 7. st. před n. l., pozůstatky městského centra z helénského období a pozůstatky středověkého města Sultan Gala z 11. st. V této části se také nachází nejlépe dochovaná stavba Mervu Mauzoleum sultána Sandžara.

 

3. HAZARSKÁ PŘÍRODNÍ REZERVACE

Caspic Sea Turkmenistan 640commons.wikimedia.org/wiki/File:TurkmenbashiSea.jpg

                Hazarská přírodní rezervace leží na západě Turkmenistánu na pobřeží Kaspického moře. Přírodní chráněná krajinná oblast byla založena v roce 1932 a má rozlohu 2 690 km2. Polovinu území zaujímají vody Kaspického moře. Tvoří ji tři části. Hazarský poloostrov (jižně od města Hazar), ostrov Ogurja Ada (Ogurčinskij, největší turkmenský ostrov) a přilehlé vody Kaspického moře a pobřežní oblast u města Esenguly. V oblastech roste více jak 650 druhů rostlin a hub, z živočichů se zde nachází především bezobratlí a desítky druhů obratlovců.

 

4. KARAKUM

Bereketli Garagum Nature Reserve 450commons.wikimedia.org/wiki/File:Karakum_Desert,_Turkmenistan.jpg

                Karakum je písečná poušť, rozkládá se východně od Kaspického moře a zabírá téměř 70% území Turkmenistánu, celkem 350 000 km2. V jižní části pouště se od roku 1954 staví jeden z největší zavlažovacích kanálů na světě (Karakumský průplav), má délku okolo 1 400 km. Na východě pouště, v blízkosti řeky Amudarji, se nachází nejstarší přírodní rezervace v Turkmenistánu založená v roce 1928. Tvoří je především písečné duny, místy 15 až 20 metrů vysoké, místy rostou pouštní keře saksaulu. Z fauny v oblasti žijí především ptáci.

 

Zdroje: Brummell, P.: Turkmenistan. Bradt Travel Guide 2006.; Universum, všeobecná encyklopedie. Díly 1 - 10. Odeon Praha 2002.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencí CC 3.0 Unported

REGIONY

                Turkmenistán je administrativně rozdělen na 5 provincií a jedno hlavní město.

Turismus, tourism.gov.tm

Provincie, rozloha km2, hlavní město

Ahalská oblast (1), 97 160 km2, Anau

Ašchabat*, 470 km2

Balkanská oblast (2), 139 270 km2, Balkanabat

Dašoguzská oblast (3), 73 430 km2, Dašoguz

Lebapská oblast (4), 93 730 km2, Türkmenabat

Maryjská oblast (5), 87 150 km2, Mary

*město

 Turkmenistán provincie

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

            Vstup. Na občany České republiky se vztahuje vízová povinnost. Vzhledem k tomu, že v České republice není Turkmenistán zastoupen, podává se žádost o vízum obvykle na Velvyslanectví Turkmenistánu v Berlíně nebo ve Vídni. Žádost o vízum lze ovšem podat na kterémkoli zastupitelském úřadě Turkmenistánu. V případě tranzitu přes zemi, je nutné zažádat o tranzitní vízum vydávané na 3 dny.

Doklady. Cestovní doklad musí být platný nejméně šest měsíců po skončení plánované cesty a musí být opatřen turkmenským vízem. Do všech příhraničních oblastí vč. pobřeží Kaspického moře, národních parků a některých dalších oblastí (např. oblast Dašoguz) je vstup možný jen na zvláštní povolení zaznamenané přímo ve vízu. Dále je třeba mít u sebe druhou část migrační karty, kterou dostanete při příjezdu.

Měna. Nový manat, TMT. 1 nový manat = 6,8 Kč (2019), aktuální kurz

Časové pásmo. UTC+5 (o 4 hodiny více než je středoevropský čas)

Bezpečnost. Turkmenistán je sám o sobě stabilní země a místní úřady navíc vzhledem ke špatné bezpečnostní situaci v jiných státech regionu (především v sousedním Afghánistánu) zavedly velmi přísná bezpečnostní opatření. Přesto ale nelze vyloučit pronikání extremistických skupin z Afghánistánu na turkmenské území. Z tohoto důvodu doporučujeme zvýšenou opatrnost. Je také třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření proti kriminalitě (krádeže apod.), i když tato je v Turkmenistánu na poměrně nízké úrovni.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY

                 90% území Turkmenistánu tvoří pouště a stepi. Více jak dvě třetiny území leží v Turanské nížině, přibližně 100 až 200 metrů nad mořem. Západní hranici Turkmenistánu tvoří pobřeží Kaspického moře. V severní části se rozkládá záliv Kara – Bogaz – Gol, východně za ním leží Balchanská vrchovina (Malý a Velký Balchan, nejvyšší bod 1 880 m). Na jižní hranici s Íránem leží pohoří Kopet Dag (nejvyšší vrchol na území Turkmenistánu má 2 940 m). Střed země zaujímá poušť Karakum. Východ země je hornatější. Na severovýchod zasahuje z Uzbekistánu Hissarské pohoří a na hranici leží nejvyšší vrchol Turkmenistánu Ajrybaba, 3 139 m.

                Turkmenistán má omezenou říční síť, nejvýznamnější řeky jsou Amudarja, Murghab a Tejen. Vegetace je převážně pouštního charakteru, v horských oblastech rostou listnaté lesy s převahou ořešáku, v údolích řek jsou lužní lesy.

Turkmenistán fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000.; Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

Turkmenistán má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 3 kulturní a přírodní památky.

Odkazy

Britannica, Turkmenistan (en)

CIA World Factbook, Turkmenistan (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Turkmenistán (cs)

Wikipedie, Turkmenistán (cs)

end faq

Share