logo

.


MALTA  Malta / Repubblika ta'Malta


Základní informace

Rozloha: 316 km2
Počet obyvatel: 416 000 (2017)
Hustota obyvatel: 1 316/km2
Úřední jazyk: maltština, angličtina
Obyvatelstvo: 95% Malťané, 2% Britové, 3% ostatní
Náboženství: 98% katolíci
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorový parlament - 69 členů
Hlavní město: Valletta (7 000)
Největší města: Birkirkara (22 200), Qormi (16 850), Zabbar (15 000)

TOP MÍSTA 

1. VALLETTA

Valletta 560flickr.com/photos/andreaspreferite/10285644413

                Hlavní město Valletta leží v severovýchodní části hlavního ostrova Malta. Město má řadu památek, budov, paláců a kostelů z 16. století. Nejvíce je zastoupena barokní architektura, dále místy manýrismus, neoklasicismus i moderní architektura. K hlavním památkám náleží katedrála sv. Jana s malbami od Carravagia, Magisterský palác z let 1571-74 (v současné době maltský parlament a sídlo prezidenta), Národní muzeu umění (rokokový palác z druhé poloviny 17. st.), divadlo Manoel (stavba z roku 1731), Konferenční centrum (dříve nemocniční budovy vystavěné v 16. st. v renesančním stylu) a opevnění v hlavním přístavu. Od roku 1980 je historické centrum Valletty zapsané v seznamu Světového dědictví UNESCO.

 

2. MDINA

Mdina 2  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Malta_Mdina_BW_2011-10-05_12-41-38.JPG

                Mdina leží ve „vnitrozemí“, v západní části ostrova. Středověké město se rozkládá na kopci, je obklopené hradbami. Původně bylo hlavním maltským městem. Bývá nazýváno „tiché město“, má pouze něco okolo 300 obyvatel. V blízkosti Mdiny leží město Rabat (s 11 000 obyvateli), které tvoří jakési předměstí Mdiny. V centru Mdiny je katedrála sv. Pavla, k dalším významným stavbám náleží paláce Vilhena, Gatto Murina, Falzon, kaple sv. Agáty, sv. Mikuláše, Benediktinský klášter a Národní historické muzeum.

 

3. COMINO

Comino  2vflickr.com/photos/ben124/10112199305

                Comino, maltsky Kemmuna, je nejmenší ze tří ostrovů, leží mezi hlavním ostrovem Maltou a Gozem. Ostrov je víceméně neobydlený, slouží jako ptačí a přírodní rezervace. Vegetaci tvoří především křoviny, místy borovice a původní tamaryšky. Dominantu ostrova tvoří věž sv. Marie z roku 1416. K dalším několika stavbám na ostrově náleží opevnění z počátku 18. století, kaple, hotel a několik bungalovů.

 

Zdroje: Blasi, A.: Malta and Gozo. Lonely Planet. 1. české vyd. Svojtka 2016.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT

Malta má subtropické středomořské podnebí. Charakteristické jsou teplá až horká a suchá léta a velmi mírné a vlhké zimy. Podle některých studií má Malta jedno z nejvíce příjemných podnebí na světě. Letní teploty se pohybují okolo 30°C ve dne a 20°C v noci. V nejchladnějším měsíci lednu se teploty ve dne pohybují mezi 12 a 20°C a v noci mezi 7 a 12°C. Ročních srážek je okolo 600 mm. Nejvíce srážek spadne od listopadu do konce ledna.

Průměrné letní teploty v hlavním městě Vallettě jsou 24 až 26°C, průměrné zimní 12 až 14°C. Většina srážek spadne od října do února, celkem 550 mm za rok.

Valletta - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny)

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon, 2001., Wikipedia.org

OSTROVY

                Malta leží ve Středozemním moři, jižně od Itálie. Je vzdálená 80 km jižně od Sicílie, 280 km východně od Tuniska a 330 km severně od Libye. Malta se skládá ze tří „hlavních“ ostrovů (obydlených) a přibližně dvou desítek ostrůvků a skalisek, které jsou neobydlené.

Ostrov, rozloha km2, hlavní město, největší město

Malta, 246 km2, Valleta, Birkirkara

Gozo, 67 km2, Victoria

Comino, 3,5 km2

Malta ostrovy

Mapa

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

                Doklady. Cestovní pas nebo občanský průkaz.

                Měna. Euro, EUR

                Časové pásmo. UTC+1 (středoevropský čas), letní čas UTC+2

                Bezpečnost. Malta je relativně bezpečná pro cestování a bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Finance.cz

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

                Maltské ostrovy jsou tvořené vápencovou tabulí, která je zkrasovělá. Hlavní ostrov Malta je nejnižší na severovýchodě a směrem k jihozápadu se jeho terén zvedá. Nejvyšší bod Ta Dmejrek má 253 m. Západní a jižní pobřeží je skalnaté a obtížně přístupné. Naopak na severu a východě jsou četné zálivy a zátoky, které vytvářejí přírodní přístavy a umožňují dobrý přístup na ostrov.

                Ostrovy nemají žádné řeky, vegetaci tvoří především různé druhy keřů.

Malta fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie, díl 5., str. 627. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

Malta má v Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 3 kulturní památky.

Odkazy

Britannica, Malta (en)

CIA World Factbook, Malta (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Malta (cs)

Wikipedie, Malta (cs)

Dokumenty

Malta (ČT, 2008)

Malta (ČT, Objektiv, 2011 až 2015)

Mapa Středozemního moře

Středozemní moře mapa

Mapa je pod licencí CC

end faq

Share