logo

.


NIZOZEMSKO  Nizozemsko / Nederland


Základní informace

Rozloha: 41 526 km²
Počet obyvatel: 17 750 000 (2023)
Hustota obyvatel: 424/km²
Úřední jazyk: nizozemština, fríština
Obyvatelstvo: 81% Nizozemci, 5% občané EU, 2% Indonésané, 2% Turci, 2% Maročané, 2% Surinamci ad. 
Náboženství: 51% bez vyznání, 25% římští katolíci, 15% protestanti, 6% muslimové
Politický systém: král, Rada ministrů (vláda), poslanecká sněmovna - 150 členů, senát - 75 členů
Hlavní město: Amsterdam (810 909)
Největší města: Rotterdam (618 000), Haag (508 600), Utrecht (328 600), Eindhoven (220 000)

TOP MÍSTA

1. AMSTERDAM

Amsterdam 2flickr.com/photos/22746515@N02/4871009963

                Amsterdam je největší a hlavní město Nizozemska. Leží na západě Nizozemska, v provincii Severní Holandsko, na řece Amstel, kanálu Ij a v zátoce Ijsselmeer. Amsterdam má rozlohu 219 km2 a žije zde okolo 800 000 obyvatel. Město je po staletí centrem světového obchodu, mezinárodním přístavem a důležitou „křižovatkou“. Amsterdam byl vystavěn na 90 ostrovech bažinaté mokřiny. Ostrovy bylo nutné před vodou chránit hrázemi, postupně byly tyto vyvýšené ostrovy propojeny tisícovkou mostů. Rozvoj města byl umožněn významem přístavu. Díky prosperující námořní plavbě a obchodu bohatli měšťané. Většinu památek v Amsterdamu tak tvoří bohaté měšťanské domy, obchodní burzy a velké sklady. K hlavním památkám náleží Oude Kerke (Starý kostel), jedna z nejstarších staveb ve městě z přelomu 13. a 14. století, klasicistní Královský palác z poloviny 17. století nebo budova Sheepvaarthuis, stavba podle Amsterdamské školy z let 1913 až 28.

 

2. UTRECHT

Utrecht 6Foto

                Utrecht je jedno z nejstarších nizozemských měst. Je vzdálené 40 kilometrů jihovýchodně od Amsterdamu a má okolo 300 000 obyvatel. Historické jádro města je obklopeno širokým vodním kanálem s pásmem zeleně na místě původních hradeb. Střed města leží na náměstí Domplein. Zde byly objeveny základy prapůvodní římské pevnosti Traiectum Rhenum z roku 48 našeho letopočtu. Na náměstí Domplein stojí 112 metrů vysoká zvonice Domtoren, dominanta města a nejvyšší zvonice v Nizozemsku.

 

3. ZÁPADOFRÍSKÉ OSTROVY

Waddeneilanden 2flickr.com/photos/slapers/20265092131

                Západofríské ostrovy se nachází na severu Nizozemska, přibližně 100 kilometrů severně od Amsterdamu. Rozprostírají se na pomezí Severního a wattového moře. Jde o ploché písečné ostrovy s širokými písečnými plážemi a dunami na straně k Severnímu moři. Větší ostrovy jsou obydlené, největší z ostrovů je Texel (161 km2). K dalším náleží Vlieland (36 km2), Terchelling (86 km2) nebo Ameland (59 km2). Celkem se jedná o 14 ostrovů. V oblasti se nachází dva národní parky a oblast wattového moře je součástí přírodního světového dědictví UNESCO.

 

4. HOGE VELUWE

Hoge Veluwe 560flickr.com/photos/kipsoep/10122056015

                Hoge Veluwe je druhý nejstarší národní park Nizozemska, založený v roce 1935. Nachází se v provincii Gelderland, nedaleko města Arhen. Park má rozlohu 55 km2. Tvoří ho především vřesoviště, písečné duny a lesy. Z fauny zde žijí jeleni, srnci, prasata divoká a mufloni.

 

5. EINDHOVEN

Eindhoven 4 flickr.com/photos/ikkoskinen/4281673655

                Eindhoven leží na jihu země. Je pátým největším městem Nizozemska a největším městem Severního Brabantska. Má rozlohu 89 km2 a žije zde 230 000 obyvatel. Město je významným průmyslovým a kulturním centrem. Bratři Philipsové zde založili první dílnu na výrobu žárovek, v roce 1928 zde byla založena továrna na výrobu motorových vozidel DAF. K hlavním turistickým cílům ve městě náleží neogotický kostel sv. Kateřiny z konce 19. století, muzeum moderního umění Van Abbemuseum nebo muzea firem Philips a DAF.

 

6. DELFT

Delft 3flickr.com/photos/wfvanvalkenburg/32701297582

                Delft je starobylé město se zachovalým historickým jádrem, s vodními kanály, úzkými ulicemi a domy vystavěnými v 16. až 18. století. Delft se nachází na jihozápadě Nizozemska, v provincii Jižní Holandsko, přibližně 10 kilometrů od pobřeží Severního moře. Centrem Delftu je Markt, jedno z největších a nejstarších náměstí v Nizozemsku. K hlavním památkám náleží gotický Starý a Nový kostel (první založený ve 13. století, druhý vystavěný ve 14. až 15. století), renesanční budova radnice z první poloviny 17. století, Východní brána z roku 1400 (jediná z dochovaných bran městského opevnění) nebo centrum slavného malíře Jana Vermeera.

 

7. DOMBURG

Domburg  2vflickr.com/photos/charliedave/3742556591

                Domburg je malé město ležící na pobřeží Severního moře v nejjižněji položené nizozemské provincii Zeeland. Domburg je populární prázdninové letovisko již od druhé poloviny 18. století. Široké pláže, písečné duny a okolní krajina inspirovaly i některé umělce, například Pieta Mondriana.

 

8. HAARLEM

Haarlem  2vflickr.com/photos/anafreitas/5570788169

                Haarlem leží na severozápadě Nizozemska, na řece Spaarne, 7 kilometrů od pobřeží a 20 kilometrů západně od Amsterdamu. Haarlem je v úrodné rovině, kde se pěstují květiny. Město je tak výchozím místem do okolních květinových polí. Haarlem byl založený v 8. až 9. století a je hlavním městem provincie Severní Holandsko. 

 

Zdroje: Indra, B.: Nizozemsko. Freytag a Berndt. 3. české vyd. 2016.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC AttributionCC Attribution-No DerivseCC 3.0

PODNEBÍ, KDY VYRAZIT 

            Podnebí Nizozemska je mírné oceánské. Typická jsou chladnější léta (průměrné teploty v červenci jsou 17°C) a mírné zimy (průměrné teploty v lednu jsou 1 až 3°C). Srážky jsou rozložené rovnoměrně po celý rok a ročně dosahují celkem 800 mm. Převládá západní vítr od Atlantiku.

                V Amsterdamu se letní průměrné teploty pohybují okolo 17,5°C, tzn. denní teploty bývají okolo 22 až 26°C. Zimní průměrné teploty jsou 3,5°C, přes den bývá nad 0°C, 5 až 8°C, v noci teploty mohou klesat mírně pod 0°C.

Amsterdam - průměrné teploty, srážky (mm), sluneční svit (hodiny) (en)

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001., Wikipedia.org

PROVINCIE A ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ

                Nizozemsko se skládá z 12 provincií. Součástí Nizozemska jsou také tři ostrovy v Karibském moři: Bonaire, Svatý Eustach a Saba. K Nizozemskému království pak náleží ještě ostrovy: Aruba, Curacao a Svatý Martin.

Provincie, Wikipedie (cs)

Provincie, rozloha km2, hlavní město, největší město

Drenthe, 2 641 km2, Assen

Flevoland, 1 417 km2, Lelystad, Almere

Frísko (Friesland), 3 341 km2, Leeuwarden

Gelderland, 4 971 km2, Arnhem, Nijmegen

Groningen, 2 333 km2, Groningen

Jižní Holandsko (Zuid-Holland), 2 814 km2, Den Haag, Rotterdam

Limburg, 2 150 km2, Maastricht

Overijssel, 3 325 km2, Zwolle, Enschede

Severní Brabantsko (Noord-Brabant), 4 916 km2, Den Bosch, Eindhoven

Severní Holandsko (Noord-Holland), 2 671 km2, Haarlem, Amsterdam

Utrecht, 1 385 km2, 1 Utrecht

Zeeland, 1 787 km2, Middelburg

Nizozemsko provincie

Zámořské obvody (součást Nizozemska)

Bonaire, 288 km2, Kralendijk

Saba, 13 km2, The Bottom

Svatý Eustach (Sint Eustatius), 21 km2, Oranjestad

Zámořská území (součást Nizozemského království)

Aruba, 179 km2, Oranjestad

Curacao, 444 km2, Wilemstad

Svatý Martin (Sint Maarten), 34 km2, Philipsburg

Zdroje: Nizozemsko. Olympia Praha, 2000., Wikipedia.org (Provinces of the Netherlands)

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, PRAKTICKÉ INFORMACE 

Vstup. Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU. Občané ČR mohou pobývat na území Nizozemska bez registrace pobytu max. 3 měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné se přihlásit na příslušném místním úřadu (gemeente).

Doklady. Cestovního doklad nebo průkaz totožnosti (občanský průkaz).

Měna. Euro, EUR

Prodejní doba. Obchodní domy a obchody s průmyslovým a dalším zbožím jsou otevřeny většinou od 9.00 (10.00) do 18.00 hod. Výjimku tvoří pondělí, kdy velká část nizozemských obchodů otevírá později, většinou v 11.00 hod. (v některých případech až ve 13.00 hod.). Naopak v tzv. “nákupní dny” (což jsou např. v Haagu čtvrtek a v Rotterdamu pátek) je ve večerních hodinách otevřeno až do 21.00 hod. Obchody s potravinami a supermarkety (např. řetězce Albert Heijn, C1000 a další) mají v pracovní dny otevřeno od 8.00 hod. do 20.00 hod. (někdy i do 22.00). V sobotu je většina obchodů otevřena do 17.00 až 18.00 hod a zejména v centru větších měst jsou některé obchody otevřeny i v neděli.

Časové pásmo. UTC+1 (středoevropský čas)

Bezpečnost. Nizozemsko je považováno za bezpečnou zemi. Lze však doporučit zvýšenou opatrnost při ochraně osobních věcí, cestovních dokladů a finančních prostředků, zejména v místech se zvýšenou koncentrací turistů (nádraží, letiště, obchodní domy, turisticky atraktivní místa).

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz 

GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ POMĚRY 

                Nizozemsko tvoří převážně ploché, nížinné území. Více než čtvrtina země leží pod hladinou moře (např. Rotterdam, - 6 m). Většinu pobřežních oblastí tvoří až 60 metrů vysoký pás písečných přesypů, který pokračuje na Západofríských ostrovech tzv. wattovým mořem (oblast pevniny, která je přílivem zaplavovaná). Na jihu jsou pobřežní „hráze“ přerušeny ústím řek Rýna, Maasy a Šeldy. Delta, kterou tyto řeky vytvářejí, byla v průběhu dvacátého století uzavřena hrázemi a propustmi. Podobně byla, v oblasti zálivu Zuiderzee na severozápadě, vystavěna 30 km dlouhá hráz, která tím vytvořila jezero Ijsselmeer. Ve vysušených oblastech, tzv. poldrech a v místech naplavenin řek, tzv. marších, vznikly úrodné hospodářské oblasti. Zvláště na jihu, na poldry a marše, navazují písčité plochy s vřesovišti a rašeliništi (v nadmořské výšce okolo 100 m). Nejvýše položené území Nizozemska leží na jihovýchodě, pahorkatina s nejvyšším nizozemským bodem, 321 metrů.

                Původní přírodní vegetace téměř zanikla. Původní krajinu lze nalézt v některých místech wattového moře, na písečných přesypech a v mokřadech. Zalesněno je pouze 8% území, nejvíce charakteristické jsou borovicové lesy.

Nizozemsko fyzická mapa

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie, díl 6., str. 458. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa je pod licencí CC

Světové dědictví

           Nizozemsko má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 10 kulturních a přírodních památek.

Národní parky

                V Nizozemsku se nachází 20 národních parků.

Národní parky, Nationaalpark.nl (en, nl)

Národní parky, Wikipedia (en)

Nizozemsko NP

Mapa je pod licencí CC

Odkazy

Britannica, Netherlands (en)

CIA World Factbook, Netherlands (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Nizozemsko (cs)

Wikipedie, Nizozemsko (cs)

Statistický úřad, CBS (en)

Dokumenty

Groene Hart (ČT, 2018)

Nizozemsko (ČT, 2001)

Nizozemsko (ČT, Objektiv, 2008 až 2018)

Severní a Jižní Holandsko (ČT, 2010)

Západofríské ostrovy (ČT, 2018)

end faq

Share