logo

.


BENIN  Benin / Bénin


Základní informace

Rozloha: 112 622 km2
Počet obyvatel: 11 340 000 (2018)
Hustota obyvatel: 101/km2
Úřední jazyk: francouzština (úřední), fongbé, jorubština ad.
Obyvatelstvo: 39% Fonové, 15% Adžarové, 12% Jorubové, 9% Baribaové, 7% Fulbové ad.
Náboženství: 27% katolíci, 24% muslimové, 17% lidové, domorodé náboženství, 10% protestanté
Politický systém: prezident, jednokomorový parlament - 83 členů
Hlavní město: Porto-Novo (265 000)
Největší města: Cotonou (780 000)

TOP MÍSTA

1. NÁRODNÍ PARKY PENDJARI A W

Pendjari NP 3flickr.com/photos/pepeciseaux/5606466872  

                Národní parky Pendjari a W jsou jediné dva národní parky v Beninu. Leží na severu země. Pendjari leží na severovýchodě, u hranice s Burkinou Faso. V Burkině Faso na tento park navazuje Národní park Arli. Oblast je pojmenovaná podle řeky Pendjari. Východní hranici parku tvoří vrchovina Atakora s nejvyššími body pod 600 metrů. Vegetaci parku tvoří savany a galeriové lesy. Park je výjimečný přítomností typické západoafrické fauny. Z velkých savců zde žijí sloni afričtí, lvi západoafričtí, hroší obojživelní, buvoli afričtí, řada druhů antilop, levharti afričtí nebo hyeny skvrnité. Národní park W je přeshraničním národním parkem Nigeru, Beninu a Burkiny Faso. Leží severovýchodně od Pendjari, západně od řeky Niger. Celková rozloha parku je 10 000 km2. Vegetaci parku tvoří savana a mokřady. Vedle Niger je významná řeka Mekrou. Faunu tvoří podobní živočichové jako v parku Pendjari.

 

2. KRÁLOVSKÉ PALÁCE V ABOMEY

Abomey  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Palaces_of_Abomey-133471.jpg

                Abomey je město na jihu Beninu, přibližně 100 kilometrů od pobřeží Atlantského oceánu. Současné Abomey má okolo 90 000 obyvatel. V centru města se nachází dvanáct historických paláců, které pochází z období království Dahomej. Paláce byly vystavěny pro každého z po sobě následujících králů v letech 1625 až 1900. Místo je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

 

3. PORTO-NOVO A OUIDAH

Porto-Novo  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Grande_mosquee_porto-novo.jpg

                Porto-Novo je hlavní město Beninu. Leží na jihovýchodě země, 15 kilometrů od pobřeží Atlantiku. Ve městě žije okolo 270 000 obyvatel. Město bylo založeno jako přístav v 16. století. Ouidah je město na jihu Beninu, necelých 5 kilometrů od pobřeží Atlantiku. Žije zde okolo 80 000 obyvatel. V obou městech se nachází řada historických památek, včetně staveb portugalské a francouzské koloniální architektury. V Porto-Novo je to například stavba Velké mešity nebo Královský palác, v Ouidah je to pevnost Sao Jao Baptista de Ajudá, katedrála Ouidah nebo bazilika Immaculée Conception.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

                 V období před 17. stoletím existovalo na pobřeží současného Beninu několik městských států a ve vnitrozemí působila řada různých kmenů, různého etnika. Nejvýznamnějším celkem bylo království Ojo s dominantním podílem Jorubů. Po 17. století bylo založeno království Dahomej, etnika Fonů, které trvalo až do 20. století. Od 16. století budovali v zemi své obchodní základny Portugalci a další evropské koloniální mocnosti. V roce 1894 byl Benin obsazen Francií a od roku 1904 byl jeho kolonií. V roce 1960 získal samostatnost. Následující období bylo poznamenáno neustálými konflikty mezi jednotlivými kmeny.

Benin se skládá z 12 departementů, největší Alibori má rozlohu 26 242 km2.

Turismus, benin-tourisme.com (fr)

Seznam departementů, Wikipedia (en)

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Benin leží na západě Afriky, v oblasti Guinejského zálivu. Při pobřeží Atlantiku leží úzká pobřežní nížina s lagunami a bažinami. Severně do vnitrozemí na ni navazuje nížinná plochá oblast s nadmořskou výškou okolo 100 m. Dále na sever je oblast tvořena plošinou s výškou okolo 400 m a s vystupujícími ostrovními horami. Na severozápadě území se pak rozkládá pohoří Atakora s nejvyšším vrcholem země Mont Sokbaro (658 m). Západně k hranicím pak krajina klesá do nížiny Pendjari. Na severovýchodě zasahuje území Beninu do pánve řeky Niger.

                Na severu země jsou suché savany. Většinu území tvoří vlhká savana, místy se stromy. Na jihu byly původní tropické deštné lesy nahrazeny např. palmami, ebenovitými či zderachovitými porosty.

Benin fm 380

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 1., str. 504. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa není pod žádnou licencí

Světové dědictví

           Benin má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 2 přírodní a kulturní památky.

Národní parky

Národní park, rozloha km2, rok založení

Pendjari, 2 755 km2, 1961

W, 10 000 km2, 1954 (společný s Nigerem a Burkinou Faso)

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Benin (en)

CIA World Factbook, Benin (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Benin (cs)

Wikipedie, Benin (cs)

Dokumenty

Benin (ČT, 1999)

end faq

Share