logo

.


MALAWI  Malawi / Malawi


Základní informace

Rozloha: 118 484 km2
Počet obyvatel: 19 840 000 (2018) 
Hustota obyvatel: 167/km2
Úřední jazyk: čičevština, angličtina
Obyvatelstvo: 33% Čevové, 18% Lomweové, 14% Jaové, 12% Ngoniové, 9% Tumbukové ad.
Náboženství: 83% křesťané, 13% muslimové, 3% bez vyznání
Politický systém: prezident, jednokomorová parlament - 193 členů
Hlavní město: Lilongwe (1 080 000)
Největší města: Blantyre (1 070 000)

TOP MÍSTA

1. JEZERO MALAWI

Malawi L  2vflickr.com/photos/sarahdepper/2892118956  

                Malawi je nejjižněji položené jezero z Velkých afrických jezer. Je také třetí největší a druhé nejhlubší v Africe a deváté největší na světě. Malawi je nejbohatší na ryby ze všech afrických jezer, žije zde například více jak 700 druhů cichlid. Jezero má rozlohu 29 604 km2. Největší délka Malawi je 560 km, největší šířka 70 km, největší hloubka 678 metrů. Malawi je odvodňováno na jihu řekou Shire, která ústí do Zambezi. Největším přítokem je řeka Rukuru. Jezero leží v nadmořské výšce 472 metrů a zejména ve své severní části je obklopeno horami. Nejvyšší horou v okolí jezera je na severu Rungwa (3 175 m) na území Tanzanie, v Malawi pak na severozápadě Nganda (2 602 m). Na jihu jezera, na mysu McClear a několika okolních ostrovech, se nachází Národní park Malawi s rozlohou 94 km2.

 

2. NYIKA

Nyikaflickr.com/photos/sara_joachim/2489516573

                Nyika je náhorní plošina na severozápadě Malawi. Rozkládá se západně od jezera Malawi, v jeho severozápadní části. Náhorní plošina leží v nadmořské výšce 2 100 až 2 200 metrů, nejvyšší vrchol Nganda má 2 606 metrů. Ze severu k jihu má Nyika délku 90 km, ze západu na východ 50 km. Na západě je plošina zakončená 700 metrů hlubokým srázem do údolí řeky Luagwy a podobně na jihu 1 000 metrů vysokým srázem do údolí řeky Jižní Rukuru. Samotnou náhorní plošinu tvoří kopcovitá krajina s širokými údolími s potoky a říčkami. Vegetaci tvoří traviny, místy rostou borovice. Roste zde až 200 druhů orchidejí, dále zde rostou například mečíky. Z fauny zde žijí zebry Crawshayovi, antilopy koňské, antilopy losí, bahnivci, lesoňové, chocholatky, šakali, hyeny i levharti skvrnití. Většina náhorní plošiny je součástí Národního parku Nyika.

 

3. NÁRODNÍ PARK LIWONDE

Liwonde NP2  2vflickr.com/photos/107425290@N03/17297363059  

                Národní park Liwonde leží na jihu Malawi, jižně od jezera Malawi. Má rozlohu 548 km2 a byl založený v roce 1973. Parkem protéká řeka Shira a severní část parku dosahuje k pobřeží jezera Malombe. Vegetaci parku tvoří suchá savana. Nejčastěji zastoupeným stromem jsou mopany, dále zde rostou akácie, miombo, baobaby, podél řek rostou stálezelené lesy. V parku žije až 12 000 velkých savců a 380 druhů ptáků. Z velkých savců jsou nejvíce zastoupeni sloni afričtí, buvoli afričtí, antilopy (antilopa losí, antilopa vraná, antilopa vodní), paviání, nosorožci dvourozí a hroši obojživelní.

 

4. MULANJE

Mulanjecommons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Mulanje_(15695182882).jpg

                Mulanje je horský masiv tvořený magmatickými horninami. Mulanje leží na jihu Malawi. Masiv má délku okolo 25 kilometrů a šířku okolo 20 kilometrů. Největší část masivu leží v nadmořské 1 800 až 2 200 metrů a tvoří je travnaté krajina přerušovaná hlubokými zalesněnými roklemi. Řada vrcholů dosahuje výšky okolo 2 500 m. Nejvyšší bod Mulanje má 3 002 metrů a je nejvyšším vrcholem Malawi.

 

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

Před příchodem bantuských kmenů v 10. století zde žila nepočetné populace lovců-sběračů. Většina z bantuských kmenů mířila dále na jih, ale některé se v Malawi usadily. V 15. století vzniklo na dnešním území Malawi království Maravi. V 17. až 19. století byla země pod vlivem Arabů, respektive arabských otrokářů. V roce 1859 dorazil do oblasti britský cestoval D. Livingstone. V roce 1891 se oblast Malawi, dříve nazývaná Njasko, stala britským protektorátem. Unie se severní Rhodesií netrvala dlouho a v roce 1964 získalo Malawi nezávislost. V roce 1993 byl zavedený pluralitní politický systém.

Malawi je rozděleno na tři přibližně stejně velké regiony: Severní, Střední a Jižní a 28 distriktů.

Turismus, malawitourism.com (en)

Regiony a distrikty, Wikipedia (en

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Malawi leží na jihovýchodě Afriky ve vnitrozemí. Malawi je hornatá země. Leží v oblasti Východoafrické příkopové propadliny. V severovýchodní a středovýchodní části země se rozkládá jezero Malawi (zaujímá pětinu země). Jezero Malawi má maximální délku 570 km a maximální šířku 70 km, zaujímá celkovou plochu 29 600 km2. Severozápad a středozápad vyplňuje náhorní plošina s průměrnou nadmořskou výškou 1 500 m. Z ní vystupují jednotlivá pohoří a ostrovní hory. Na severozápadě je to pohoří Nyika (nejvyšší hora Nganda, 2 606 m) a Vipya (nejvyšší bod 2 054 m). V jižní části země pokračuje příkopová propadlina údolím řeky Shire, která protéká jezerem Malombe a již mimo území Malawi se pak vlévá do Zambezi. Na jihovýchodě země se nachází horská masiv Mulanje, který je s výškou 3 002 m nejvyšší horou země.

                Lesy se nacházejí jen místy v horách. Převládající formou vegetace jsou savany, travnaté pláně a řídký les.

Malawi fm 420

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 5., str. 612. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa

Světové dědictví

            Malawi má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 2 kulturní a přírodní památky.

Národní parky

                V Malawi se nachází pět národních parků.

Národní parky, visitmalawi.mw (en)

Národní park, rozloha km2, založení

Cape McClear (jezero Malawi), 94 km2, 1980

Kasungu, 2 316 km2, 1970

Lengwe, 887 km2, 1970

Liwonde, 548 km2, 1973

Nyika, 3 134 km2, 1966

Zdroje: Wikipedia.org

Odkazy

Britannica, Malawi (en)

CIA World Factbook, Malawi (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Malawi (cs)

Wikipedie, Malawi (cs)

Dokumenty

Malawi (ČT, 2009)

end faq

Share