logo

.


GHANA  Ghana / Ghana


Základní informace

Rozloha: 238 533 km2
Počet obyvatel: 28 100 000 (2018)
Hustota obyvatel: 118/km2
Úřední jazyk: angličtina
Obyvatelstvo: 48% Ašantové, 17% Mosijové a Dagombové, 14% Eweové, 7% Ga-Dangmeové, 6% Gurmové (celkem okolo 150 různých etnických skupin)
Náboženství: 70% křesťané, 18% muslimové, 5% lidové náboženství
Politický systém: prezident, jednokomorový parlament - 275 členů
Hlavní město: Accra (2 290 000)
Největší města: Kumasi (2 070 000)

TOP MÍSTA

1. POBŘEŽNÍ HRADY A PEVNOSTI

Cape Coastcommons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_Coast_British_Slave_trade_HQ_atamari.jpg

                Podél celého pobřeží Ghany (nazývaného také Zlaté pobřeží) se rozkládají hrady a opevnění založené a postavené v období mezi roky 1480 až 1790. Jedná se celkem o tři hrady, patnáct pevností a deset pozůstatků staveb pevností. Tyto hrady a opevnění byli vybudovány Evropany, hlavně Portugalci, dále pak Španěli, Brity, Švédy, Dány, Holanďany a Němci. Hrady a pevnosti sloužily jako opěrné body pro společnosti, které obchodovaly se zlatem. Později byly využívány pro obchodování s otroky. K nejpůsobivějším a nejvíce navštěvovaných z těchto staveb náleží hrady Cape Coast a Elmina. Oba hrady leží přibližně ve středu ghanského pobřeží, západně od hlavního města Accry.

 

2. NÁRODNÍ PARK MOLE

Mole 2Vflickr.com/photos/erikkristensen/51688066  

                Národní park Mole je největším a nejstarším ghanským národním parkem. Žije zde také nejvíce živočichů. Park má rozlohu 4 840 km2 a byl založený v roce 1958. Leží na severozápadě země, v oblasti savan. Park leží v nadmořské výšce okolo 150 metrů, florou není druhově příliš bohatý. Ze stromů zde rostou například šeříky africké nebo isoberlinie doka. Faunou je naopak zastoupený více než 90 druhy savců a téměř 350 druhy ptáků. Z větších savců zde žijí sloni afričtí, hroši obojživelní, buvoli afričtí, antilopy červenohnědé, antilopy vodní, paviáni anubi, kočkodani husarští nebo levharti skvrnití.

 

3. NÁRODNÍ PARK KAKUM

Kakum 2Vflickr.com/photos/erikkristensen/52791307  

                Národní park Kakum leží na jihu Ghany, okolo 30 kilometrů od pobřeží Atlantského oceánu. Přírodní rezervace byla založena v této oblasti již v roce 1931, národním parkem je Kakum od roku 1992. Park má rozlohu 375 km2. Park chrání především vlhké tropické deštné lesy, jejich floru a faunu. Vlhký tropický deštný les zaujímá 90% rozlohy parku, dále se zde vyskytují například bažinné lesy. Nadmořská výška parku se pohybuje mezi 130 až 250 m. Z živočichů zde žije například slon pralesní, kočkodan Dianin, antilopa bongo, buvol pralesní, luskoun velký nebo cibetka africká. Park je známý svými stezkami (provazovými mosty) mezi korunami stromů.

 

4. ACCRA

Accra 1  2Vflickr.com/photos/wgsohne/230885783  

                Accra je hlavní a největší město Ghany. Leží na jihovýchodě země, na pobřeží Atlantiku. V Accre žije přes 2 milióny obyvatel. Ve městě se dochovaly stavby z 19. století, od 90 let minulého století ale vznikla řada nových staveb, včetně mrakodrapů a obytných čtvrtí. K hlavním památkám v Accre náleží hrad Christiansborg (postavený v roce1652), pevnosti Fort James (1673) a Ussher (1649), nejstarší čtvrť Jamestown nebo budova národního divadla postavená v roce 1990 Číňany.

 

5. JEZERA BOSUMTWI A VOLTA

Lake Volta 2Vflickr.com/photos/theworldfishcenter/9188472551

                Bosumtwi je jezero vzniklé v kráteru. Leží v jižní části Ghany, přibližně 200 km od pobřeží Atlantiku. Kráter má průměr více než 10 kilometrů a stáří se odhaduje na milión let. Jezero má maximální délku a šířku 8 až 9 kilometrů, celková plocha je 49 km2, maximální hloubka 80 metrů. V okolí jezera rostou tropické lesy a nachází se zde vesnice. Jezero Volta je umělé jezero na řece Volta. Leží na jihovýchodě země a rozkládá se na ploše 8 500 km2. Délka jezera je 520 kilometrů. Jezero Volta vzniklo postavením přehrady u obce Akosombo v letech 1961 až 1965.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

                V letech 400 až 1200 existovala Ghanská říše, rozkládala se však na západě dnešního Mali a východě Mauritánie. Na území současné Ghany existovalo od 11. století několik státních útvaru, císařství a království. Nejvíce známá a jedna z nejmocnějších byla Ašantská říše (1700 až 1957). Evropané se usazovali na tzv. Zlatém pobřeží od konce 15. století. Prví byli Portugalci, následovali Dánové, Švédové, Holanďané, Britové a Němci. V průběhu 19. století začali mít převahu Angličané a na počátku 20. století si podrobili i Ašatskou říši. Od roku 1850 nazývali oblast kolonie Zlaté pobřeží. Roku 1957 získala Ghana nezávislost.

                Geograficky bývá Ghana rozdělována na čtyři části: Severní roviny, pánev řeky Volty, oblast Ašanti-Kwahu a Pobřežní rovinu. Administrativně se dělí na 16 regionů. Největší je Severní region s rozlohou 70 384 km2.

Turismus, ghana.travel (en)

Seznam regionů, Wikipedia (en)

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

               Vstup. Pro vstup do Ghanské republiky potřebují občané ČR vízum. O vízum je možné požádat na zastupitelském úřadě Ghanské republiky v Praze.

                Doklady. Ke vstupu do země je vyžadován cestovní pas platný ještě 6 měsíců po ukončení cesty a vycestování ze země, vízum a platné potvrzení o očkování proti žluté zimnici.

                Měna. Cedi, GHS. 1 cedi = 4,80 Kč (2018), aktuální kurz.

                Časové pásmo. UTC (GMT, o hodinu méně než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. Ghana je v porovnání s jinými africkými zeměmi relativně bezpečnou zemí s relativně nízkou kriminalitou na celostátní úrovni. Častou formou kriminality v Ghaně jsou loupežná přepadení, někdy i ozbrojená, proto se doporučuje opatrnost. Místní dopravní infrastruktura je v havarijním stavu. Ve vybraných částech země nadto existuje složitá bezpečnostní situace (mezietnické spory, demonstrace, skupiny uprchlíků z regionálních válečných epicenter).

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Ghana leží v západní Africe, v oblasti Guinejského zálivu. Ghana má 540 km dlouhé pobřeží. Pobřeží je málo členité, ve střední části skalnaté, na východě, při ústí Volty, jsou laguny a kosy. Pobřežní nížina má šířku od 20 do 100 km a směrem do vnitrozemí na západě země přechází ve vrchovinu Ashanti (nadmořská výška 300 až 800 m). Ve střední části Ghany přechází nížina v náhorní plošinu Kwahu (nadmořská výška 500 až 800 m). Na východě se podél hranic s Togem rozkládá pohoří Akwapim-Togo. Zde se nachází nejvyšší vrchol země Afadjato (855 m). V severní polovině země se rozkládá pánevní oblast řeky Volty (nadmořský výška 200 až 400 m). K hlavním řekám náleží Černá Volta a Bílá Volta. Na jihovýchodě země vznikla rozlehlá nádrž jezero Volta (8 502 km2).

                Na jihozápadě Ghany rostou tropické deštné lesy, které směrem na východ a sever přechází ve vlhké lesy. V severní části země jsou především vlhké a suché savany.

Ghana fm 360

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 3., str. 252. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa

Světové dědictví

           Ghana má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsané 2 kulturní památky.

Národní parky

                Ghana má 21 chráněných území, z toho 7 národních parků.

Seznam národních parků, Wikipedia (en)

Národní park, rozloha km2, rok založení

Bia, 563 km2, 1974

Bui, 1 820 km2, 1971

Digya, 3 743 km2, 1971

Kakum, 375 km2, 1992 (1931)

Kyabobo, 340 km2, 1997

Mole, 4 840 km2, 1958

Nini-Suhien, 510 km2, 1976

Odkazy

Britannica, Ghana (en)

CIA World Factbook, Ghana (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ghana (cs)

Wikipedie, Ghana (cs)

Dokumenty

Ghana (ČT, Objektiv, 2008 až 2010)

end faq

Share