logo

.


KEŇA  Keňa / Kenya


Základní informace

Rozloha: 580 367 km2
Počet obyvatel: 47 616 000 (2018)
Hustota obyvatel: 79/km2
Úřední jazyk: svahilština, angličtina
Obyvatelstvo: 22% Kikujové, 14% Luhjové, 13% Luové, 12% Kalendžinové, 11% Kambové ad.
Náboženství: 83% křesťané, 11% muslimové, 2% bez vyznání
Politický systém: prezident, dvoukomorový parlament; sněmovna - 349 členů a senát - 67 členů
Hlavní město: Nairobi (3 380 000)
Největší města: Mombasa (1 200 000), Kisumu (410 000)

TOP MÍSTA

1. MOUNT KENYA

Mount Kenya mflickr.com/photos/johnspooner/2212286193

                Mount Kenya, také Kirinyaga, je s nadmořskou výškou 5 199 metrů nejvyšším vrcholem Keni a druhou nejvyšší horou Afriky. Mount Kenya leží v centrální části země, téměř na rovníku (17 km jižně od rovníku) a přibližně 150 km severně od hlavního keňského města Nairobi. Mount Kenya je stratovulkán. Má tři hlavní vrcholy. Nejvyšší je Batian, dalšími jsou Nelion (5 188 m) a Lenana (4 985 m). Na vrcholech se nachází jedenáct menších ledovců. Zalesněné horské svahy jsou důležitým zdrojem vody pro velkou část země. Hora je součástí Národního parku Mount Kenya založeného v roce 1949 (je také součástí přírodního Světového dědictví UNESCO).

 

2. NÁRODNÍ PARK TSAVO

Tsavo National Parkflickr.com/photos/ninara/15961510339

                Národní park Tsavo leží na jihovýchodě země, mezi městy Nairobi a Mombasa. Skládá se ze dvou částí: Východní Tsavo a Západní Tsavo. Východní Tsavo je největším národním parkem Keni, má rozlohu 13 747 km2. Celkem mají oba parky rozlohu 22 800 km2. Park je pojmenován podle řeky Tsavo (směrem na východ pak Galana), která protéká přibližně středem obou parků. Vegetaci parků tvoří savana a semiaridní traviny. K dominantám krajiny náleží náhorní plošina Jatta a skalní suk Mudanda. V obou národních parcích žije řada velkých savců. K nejvýznamnějším náleží lev východoafrický, nosorožec dvourohý, levhart skvrnitý nebo slon africký.

 

3. LAMU

Lamu Kenya mflickr.com/photos/7519597@N05/2309937952

                Lamu je menší město na pobřeží Indického oceánu, na jihovýchodě země. Město je oddělené mořským kanálem a leží na ostrově. Lamu je považováno za nejstarší trvale obydlené město v Keni. Bylo založeno v roce 1370. Ve městě se nachází řada staveb původní svahilské architektury. Z tohoto důvodu je Lamu součástí kulturního Světového dědictví UNESCO. Z dalších památek je zde opevnění (Lamu Fort) a okolo dvaceti mešit.

 

4. NÁRODNÍ PARK ABERDARE

Aberdare National Parkflickr.com/photos/scrambldmeggs/24899142964

                Národní park Aberdare se nachází v jižní části Keni, jihozápadně od Mount Kenyy a severně od Nairobi. V části parku leží pohoří Aberdare, jehož nejvyšší vrcholy dosahují přes 4 000 metrů. Park má velmi členitý terén, nadmořská výška se pohybuje od 2 100 do 4 300 metrů. Nachází se zde horské vrcholy, hluboká údolí, zalesněné rokliny, horské planiny, potoky, říčky a vodopády. Rostou zde bambusové lesy, v nižších polohách deštné lesy. Faunu tvoří sloni, nosorožci dvourozí, levharti, psi hyenovití, paviáni nebo kočky zlaté. Žije zde okolo 250 druhů ptáků.

 

5. MOMBASA

Fort Jesus Mombasa 2vflickr.com/photos/72906133@N00/6576632897

                Mombasa, je druhé největší město Keni, žije zde okolo jednoho miliónu obyvatel. Mombasa leží na jihovýchodě Keni, na pobřeží Indického oceánu. Město je historický mezinárodní přístav, kulturní a ekonomické centrum Keni. Velká část města leží na ostrově. Hlavní památkou v Mombase je opevnění Fort Jesus postavené v letech 1593 až 1596. Je součástí kulturního dědictví UNESCO. K dalším památkám náleží neogotická katedrála svatého Ducha, Šivův chrám, mešita Mandhry, budova Starého justičního paláce z roku 1902 nebo trhy na Starém městě.

 

6. NÁRODNÍ PARK AMBOSELI

Amboseli NP 2flickr.com/photos/ninara/8503426418

                Národní park Amboseli leží na jihu Keni, v blízkosti hranice s Tanzaniíí, západně od Národního parku Tsavo. Náleží k nejvíce navštěvovaným v Keni. Krajinu tvoří vyschlé pleistocénní jezero Amboseli, savany a významné jsou mokřady se sirnými prameny. Jednou z dominant je pak výhled na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro, ležící jižně od parku v Tanzanii. Z živočichů jsou charakteristická početná stáda slonů, dále lvi východoafričtí, žirafy masajské, zebry stepní, hyeny skvrnité a další.

 

7. JEZERO TURKANA

Turkana Lake 640commons.wikimedia.org/wiki/File:LakeTurkanaSouthIsland.jpg

                Jezero Turkana je největší jezero v Keni (nepočítáme-li Viktoriiny jezero, které zasahuje na území Keni na jihozápadě). Turkana leží na severozápadě Keni. Je to slané a bezodtoké jezero. Rozkládá se na ploše 6 400 km2, největší šířka jezera je 32 km, největší délka 290 km, největší hloubka 109 metrů. Okolní krajinu tvoří hornatiny vulkanického původu a pouště. Ve střední části jezera leží ostrov s činnou sopkou. V oblasti se nachází tři národní parky. Turkana je důležitou zastávkou pro migrující vodní ptáky. Z dalších živočichů zde žije například krokodýl nilský nebo hroch obojživelný. Pro svou jedinečnost je jezero Turkana zapsané jako přírodní světové dědictví UNESCO.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0 

REGIONY

                Keňa je rozdělena na 47 okresů. Před tím byla rozdělena na osm provincií, především dle geografických okolností a polohy. Současné okresy vychází z předchozích provincií. Největší rozlohou je okres Turkana se 71 598 km2.

Turismus, magicalkenya.com (en, it)

Seznam okresů, Wikipedia (en)

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Cestovní režim pro občany ČR - vízový styk pro všechny druhy pasů. Požadavek pro vstup do země - platné vstupní nebo tranzitní vízum. Žádost o vízum lze podat pouze prostřednictvím internetu, a to na webové stránce spravované keňským Ministerstvem vnitra a koordinace národní vlády (Ministry of Interior and Coordination of National Government) http://www.evisa.go.ke . Na udělení keňského víza není právní nárok a správní poplatek za podání žádosti ve výši 50 USD (děti do 15 let zdarma) je nevratný. Udělené eVisa neopravňuje ke vstupu na území Keni, konečné rozhodnutí je na keňské pohraniční stráži.

                Doklady. Cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň o 6 měsíců delší než doba plánovaného pobytu v zemi. Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici je vyžadován u cestujících přilétajících či odlétajících z/do rizikových oblastí.

                Měna. Šilink, KES. 100 keňských šilinků = 22,50 Kč (2018), aktuální kurz.

                Časové pásmo. UTC+3 (o dvě hodiny více než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. Bezpečnostní situace v Keni zůstává dlouhodobě na špatné úrovni. V centrech měst panuje vysoká pouliční kriminalita - loupežná přepadení chodců, únosy osob i aut, loupežné útoky ozbrojených gangů na domy v rezidenčních čtvrtích či přepadení obchodů a bank. Doporučujeme proto nepohybovat se po velkých městech (především pak v Nairobi a Mombase) pěšky a vyvarovat se návštěvy chudých oblastí a slumů. Dále je důležité nenosit při sobě větší hotovost a viditelné cennosti. Při cestách vozidlem je nutné dbát na uzamčení všech dveří a oken. V žádném případě nevycházet na ulici za tmy, při večerních návratech z restaurace je nutné mít předem domluvený odvoz, nebo si nechat zavolat prověřené taxi. Přes přísná bezpečnostní opatření (kontroly vozidel při příjezdech na parkoviště, osobní prohlídky při vstupu do každé veřejné budovy) existuje v Keni reálná hrozba teroristických útoků zaměřených na místa s vysokou koncentrací osob. Jejich cílem mohou být objekty státních institucí, nákupní centra, hotely, bary, noční kluby, restaurace, přepravní terminály či přímo prostředky hromadné dopravy.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Na západě země prochází od jihu k severu Východoafrická příkopová propadlina. Náhorní plošiny jsou přerušeny zlomovými údolími (různě širokými, maximálně 80 km) ve kterých se nacházejí bezodtoká jezera. Na jihozápadě země se nachází nejvyšší horská pásma. Východně od Příkopové propadliny leží nejvyšší hora Keni, vyhaslý vulkán Keňa (5 199 m). Západně od příkopové oblasti leží další horská pásma (nejvyšší Elgon, 4 321 m) až k hranicím s Ugandou a Tanzanií, kde se nachází Viktoriino jezero (68 800 km2). Severozápadní část propadliny vyplňuje největší keňské jezero Turkana (6 405 km2, max. hloubka 109 m). Sever a severovýchod země tvoří rozsáhlé suché náhorní plošiny (až 1 500 m). Na jihovýchodě země se rozkládá až 250 km široká pobřežní nížina (směrem k jihu se zužuje).

                Keňa má 65 jezer. Největší řekou je Tana (990 km, ústí do Indického oceánu), dále Galana, Lagh Bor, Turkwel. Jako vegetace převažují travnaté a trnité savany, na severu suché savany, řídké lesy. Na návětrných stranách hor a kopců jsou deštné lesy, ve vyšších polohách mlžné lesy bohaté na bambus. Keňa je známá svou různorodou a bohatou faunou, je zde okolo 50 národních parků a přírodních rezervací.

Keňa fm 380  kopie

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie Dííl 4. 1. české vyd. Odeon, Praha 2000. S. 570.; Wikipedia.org

Mapa

Světové dědictví

           Keňa má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 7 kulturních a přírodních památek.

Národní parky 

                V Keni se nachází 24 národních parků a 30 dalších přírodních rezervací. Nejstarším národním parkem je Nairobi založený v roce 1946. Následovaly národní parky Tsavo a Mount Keňa založené v roce 1948 a 1949. Největším rozlohou je Národní park Východní Tsavo se 13 747 km2. Společně s parkem Západní Tsavo mají oba parky více než 20 000 km2.

Národní parky v Keni, Kenya Wildlife Service (en)

Seznam národních parků, Wikipedia (en)

Odkazy

Britannica, Kenya (en)

CIA World Factbook, Kenya (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Keňa (cs)

Wikipedie, Keňa (cs)

Dokumenty

Jižní Keňa (ČT, 2012)

Keňa (ČT, 2002)

Nairobi (ČT, 2008)

Svahilské pobřeží (ČT, 2008)

end faq

Share