logo

.


SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV  Sv. Tomáš a Princův ostrov / Sao Tomé e Principe


Základní informace

Rozloha: 1 001 km2
Počet obyvatel: 204 450 (2018)
Hustota obyvatel: 204/km2
Úřední jazyk: portugalština
Obyvatelstvo: mestici (potomci Portugalců a Afričanů), Angolané (potomci Angolanů), Forros (potomci Afričanů), Evropané (především Portugalci), Asiaté (především Číňané)
Náboženství: 56% římští katolíci, 21% bez vyznání
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorový parlament - 55 členů
Hlavní město: Sao Tomé (60 000)
Největší města: Santo António (1 200)

TOP MÍSTA

1. SAO TOMÉ

Sao Tome 2flickr.com/photos/helenavaneykeren/8042899754

                Svatý Tomáš je hlavní a největší ostrov státu Svatý Tomáš a Princův ostrov. Má rozlohu 854 km2 a žije zde okolo 170 000 obyvatel, což je 95% obyvatel celého státu. V okolí ostrova se nachází několik menších ostrovů, respektive ostrůvků. Ostrov má délku 48 km a šířku 32 km. Náleží k tzv. Kamerunské linii vulkanických ostrovů, která dále pokračuje na kamerunské pevnině. Pod jižní části ostrova Svatého Tomáše, v místě, kde leží malý ostrov Ilhéu das Rolas, prochází rovník. Svatý Tomáš je vzdálený přibližně 300 kilometrů západně od afrického pobřeží, od Gabunu. Nejvyšším bodem ostrova je vulkán Pico de Sao Tomé (2 024 m). Ve vyšších polohách na ostrově rostou tropické deštné lesy, nižší polohy často zabírají plantáže. K hlavním turistickým cílům na ostrově náleží hlavní město Sao Tomé s pevností Sao Sebastiao, Přírodní park Obo, zmíněný ostrov Ilhéu das Rolas,jehož severní částí prochází rovník, vulkanická hora Pico Cao Grande nebo pláže Jale a Micondo.

 

2. PRINCIPE

Principe 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Principe_Island_3155.jpg

                Princův ostrov je rovněž jedním z ostrovů Kamerunské vulkanické linie. Leží blíže africkému kontinentu než Svatý Tomáš. Přibližně 230 kilometrů východně od ostrova leží Rovníková Guinea. Ostrov je silně zerodovaný. V hornaté jižná části ostrova má nejvyšší nadmořskou výšku Pico do Principe (948 m). Většina ostrova je zalesněna, zvláště v hornatých oblastech rostou husté tropické lesy. Princův ostrov má rozlohu 136 km2 a žije zde okolo 5 000 obyvatel. Největší město San António leží na severovýchodě ostrova.

 

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A OSTROVY

                Portugalci objevili ostrovy v roce 1470 neobydlené. V 16. století zde Portugalci obchodovali s otroky, později založili plantáže s cukrovou třtinou. Tyto plantáže pak v 18. a 19. století nahradily plantáže s kakaovníky a kávovníky. V roce 1975 získaly ostrovy nezávislost.

                Stát tvoří dva hlavní ostrovy: Svatý Tomáš (854 km2) a Princův ostrov (136 km2) a několik menších ostrůvků okolo obou ostrovů. Ostrovy jsou mezi sebou vzdáleny přibližně 180 km. Svatý Tomáš leží přibližně 300 km od pobřeží Afriky (Gabunu), Princův ostrov 230 km (od Rovníkové Guiney). Většina obyvatel (95%) žije na ostrově Svatý Tomáš.

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Svatý Tomáš a Princův ostrov leží na západě Afriky, v Guinejském zálivu. Stát tvoří dva hlavní ostrovy a několik malých ostrůvků, které nejsou obydleny. Svatý Tomáš leží přibližně 300 km od afrického pobřeží, Princův ostrov 240 km. Oba ostrovy jsou součástí tzv. Kamerunské linie vulkánů. Většina ostrova Sv. Tomáše (854 km2) je hornatá, ve středozápadní části leží nejvyšší hora vulkán Pico de Sao Tomé (2 024 m). Nejvyšší bod Princova ostrova (136 km2) Pico de Principe má 948 m.

                Ostrovy jsou pokryty tropickým deštným lesem a horskými lesy. Části byly přeměněny na plantáže.

Sv. Tomáš a Princ. ostr. 380

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 9., str. 208. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa je pod licencí CC

Odkazy

Britannica, Sao Tome and Principe (en)

CIA World Factbook, Sao Tome and Principe (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Svatý Tomáš a Princův ostrov (cs)

Wikipedie, Svatý Tomáš a Princův ostrov (cs)

end faq

Share