logo

.


ZIMBABWE  Zimbabwe / Zimbabwe


Základní informace

Rozloha: 390 757 km2
Počet obyvatel: 13 805 000 (2017)
Hustota obyvatel: 33/km2
Úřední jazyk: angličtina
Obyvatelstvo: 82% Šonové, 14% Ndebelové, 2% ostatní Afričané
Náboženství: 85% křesťané, 75% zároveň tradiční lidové náboženství
Politický systém: prezident, dvoukomorový parlament; sněmovna - 270 členů a senát - 80 členů
Hlavní město: Harare (1 610 000)
Největší města: Bulawayo (655 000)

TOP MÍSTA

1. VIKTORIINY VODOPÁDY

Victoria Falls 3vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Victoriaf%C3%A4lle.jpg

                Viktoriiny vodopády se nachází na řece Zambezi, na západě Zimbabwe, na hranici se Zambií, jižně od města Livigstone. V místech nad vodopádem má řeka Zambezi šířku až 1 700 metrů. Výška vodopádu je 110 metrů. Jižně od vodopádu je 95 metrů vysoký železniční most. Ačkoli vodopády nejsou nejširší na světě, ani nejvyšší, kombinací šířky a výšky bývají považovány za největší na světě. Bývají také definovány jako největší masa padající vody na světě. Viktoriiny vodopády jsou například dvakrát vyšší než Niagarské vodopády. Konkurencí Viktoriiných vodopádu mohou být vodopády Iguazu v Argentině a Brazílii. Vodopády a blízké okolí je součástí Národního parku Viktoriiny vodopády. Západně od parku pak leží rozsáhlejší Národní park Zambezi.

 

2. NÁRODNÍ PARK HWANGE

Hwange NPcommons.wikimedia.org/wiki/File:Curled_trunk.jpg

                Hwange je největší zimbabwský národní park. Má rozlohu 14 651 km2. Jako rezervace živočichů byl založen v roce 1928, národním parkem je od roku 1961. Hwange leží na západě Zimbabwe, na hranicích s Botswanou, jižně od Viktoriiných vodopádů. Park leží na hranici Kalaharské pouště, má tak chudší vegetaci. Charakteristickým stromem parku je teka africká, typickou rostlinou je bauhínie. Na severu pak rostou mopany. Faunu parku tvoří například slon africký, lev jihoafrický, levhart africký, gepard jihoafrický, hyena skvrnitá nebo pes hyenovitý jihoafrický.

 

3. NYANGANI A NÁRODNÍ PARK NYANGA

Nyanga NPcommons.wikimedia.org/wiki/File:Nyanga_landscape.jpg

                Národní park Nyanga leží na východě země, u hranic s Mosambikem. Náleží k nejstarším národním parkům v Zimbabwe, byl založený v roce 1926. Oblast je součástí pohoří Východní vysočina (Eastern Highlands) a leží zde nejvyšší hora Zimbabwe Nyangani (2 592 m). Reliéf parku tvoří zelená kopcovitá krajina s nadmořskou výškou 1 800 až 2 500 metrů. V nižších polohách rostou místy lesy, je zde řada řek. V jižní části parku se nachází nejvyšší vodopád v Zimbabwe, Mutarazi. Má výšku 762 metrů.

 

4. VELKÉ ZIMBABWE

Great Zimbabwecommons.wikimedia.org/wiki/File:Great-Zimbabwe.jpg

                Velké Zimbabwe (Great Zimbabwe) jsou pozůstatky historického hlavního města Království Zimbabwe. Město bylo stavěno a rozšiřováno od 11. do 15. století. Velké Zimbabwe se nachází v kopcovité krajině středo-jižního Zimbabwe, jižně od jezera Mutirikwi a města Masvingo. Velké Zimbabwe, které založili Šonové, mělo rozlohu 7,2 km2 a v době svého největšího rozkvětu zde mohlo žít okolo 18 000 obyvatel. Město bylo postavené z kamene, obklopené až pět metrů vysokou zdí. Panovník sídlil v královském paláci.

 

5. NÁRODNÍ PARK MANA POOLS

Mana Poolsflickr.com/photos/meriskeen/10460250196  

                Mana Pools je národní park na severu Zimbabwe. Severní hranici parku tvoří řeka Zambezi. Za ní, na tento park navazuje zambijský Národní park Dolní Zambezi. Oblast tvoří rozlehlá náplavová rovina na dolním toku řeky Zambezi. Po obdobích dešťů se meandrující Zambezi rozlévá do krajiny a vytváří rozlehlá jezera, která jsou pak v sušších obdobích zdrojem vody pro místní zvěř. Mana Pools tak poskytuje velmi vhodné podmínky pro pozorování zvěře. Z fauny zde žije nejvíce hrochů a krokodýlů v Zimbabwe. Dále jsou početní sloni afričtí, zebry a buvoli afričtí. Nechybí lvi, gepardi, levharti afričtí nebo hyeny čabrakové.

 

6. MATOBO

Matoboflickr.com/photos/rosshuggett/8076194212  

                Matobo je kopcovitá krajina s výraznými žulovými skalními suky. Skalní suky vytvářejí různorodé tvary, některé z nich jsou pojmenované. Část oblasti je součástí Národního parku Matobo. Krajina je porostlá hustou vegetací, ze stromů jsou časté horské akácie, z rostlin aloe, údolími protékají řeky a jsou zde bažiny. Vedle neobvyklých skalních útvarů, je oblast výjimečná také z archeologického hlediska. Původní obyvatelé, Sanové, kteří zde žili v období před 2 000 lety, zde zanechali stovky skalních a jeskynních maleb. Zdokumentováno jich je tři tisíce, většina z let 320 až 500. Další archeologické vykopávky pak dokládají přítomnost lidí v této oblasti před 300 000 lety.

 

Zdroje: Murphy, A., Armstrong, K., Corne, L.: Southern Africa. Lonely Planet 2013.; Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10.; Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

                Původními obyvateli v oblasti byli Sanové. Od 5. století bylo území dnešního Zimbabwe osidlováno bantuskými kmeny. Mezi 11. a 15. stoletím vzniklo silné Království Zimbabwe a později mocná Monomotapova říše. Ta trvala až do počátku 18. století. V 19. století pronikli na území Zimbabwe Matabelové a založili zde samostatný matabelský stát. V roce 1891 se Zimbabwe stalo britským protektorátem a později korunní kolonií s názvem Jižní Rhodesie. Samostatné Zimbabwe vzniklo až v roce 1980.

                Zimbabwe se skládá z 10 provincií. Největší provincií je Severní Matabelsko s rozlohou 75 025 km.

Turismus, greatzimbabaweguide.com (en)

Seznam provincií, Wikipedia (en)

Zimbabwe provincie 2

Mapa

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Občané ČR mohou obdržet turistická víza na kterémkoli zastupitelském úřadě Zimbabwe nebo na hraničních přechodech včetně všech tří mezinárodních letišť (Harare, Bulawayo, Victoria Falls). Poplatek za udělení víza na hraničním přechodu je: 30 USD za jeden vstup (platnost 30 dní), 45 USD za dva vstupy. Platí se v hotovosti. Doporučuje se mít připravenou přesnou částku v amerických dolarech (USD). Upozorňujeme, že tato úprava platí jen pro některé členské země EU. Do formuláře (k dispozici na každém přechodu) je nutno uvést jako účel cesty „Tourism“, pro jiné účely nelze vízum na přechodu získat. Žádosti o jiný druh víza a o novinářskou akreditaci je nutno podat na: Velvyslanectví Zimbabwe v Berlíně, Kommandantenstrasse 80, 10117 Berlin. Získání víza na zimbabwském velvyslanectví může být zdlouhavé, protože konzulární úředník nemůže vízum vydat bez souhlasu imigrační policie v Harare. Na souhlas se může čekat několik dnů, ale i několik týdnů. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného zimbabwského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup do země nezměnily.

                Doklady. Platný pas s minimální platností šest měsíců od data vydání víza. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů. Při příjezdu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je nutno se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti této nemoci. Návštěvník Zimbabwe může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostačující prostředky na dobu pobytu a zajištění odjezdu ze země (zpáteční letenku, prostředky na její nákup).

                Měna. Zimbabwský dolar, ZWL, aktuální kurz. Od roku 2009 se v Zimbabwe přestal používat zimbabwský dolar, který byl postižen závratnou inflací. K běžným platbám za zboží a služby se používají americké dolary (USD) a jihoafrické randy (ZAR), v blízkosti hranic s Botswanou také botswanské puly (BWP). Nedoporučuje se používat platební karty vydané jinými než zimbabwskými bankami. Síť bankomatů je velmi omezená a většinou neumožňují vybírat hotovost na zahraniční karty. Z ČR do Zimbabwe lze pro zaslání hotovosti využít služeb Western Union (nikoliv však v opačném směru).

                Služby. Obchody ve městech jsou poměrně dobře zásobeny běžným zbožím, na venkově jsou obvykle dostupné jen nejzákladnější věci. Ceny jsou vyšší než v JAR

                Časové pásmo. UTC+2 (o hodinu více než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. Zimbabwe je relativně bezpečnou zemí, je však třeba dbát obecných zásad a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Mj. se nedoporučuje viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností, účast na shromážděních zejména politického rázu, pěší pohyb ve městě po setmění apod. Politické násilí se v zemi od roku 2009 snížilo, i když zcela nevymizelo.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Zimbabwe leží na jihovýchodě Afriky, ve vnitrozemí. Na většině jeho území se rozkládá zvlněná náhorní plošina s výškou 1 200 až 1 600 m. Plošina mírně stoupá od jihozápadu k severovýchodu, kde se v oblasti Eastern Highlands (Východní vysočina) nachází nejvyšší hora Zimbabwe Mount Nyangani (2 592 m). Pohoří tvoří hranici s Mosambikem. Dále směrem na východ k pobřeží Indického oceánu se rozkládají nížinné oblasti (již na území Mosambiku). Střední část náhorní plošiny je vyvýšená a tvoří tak rozvodí mezi řekami Zambezi a Limpopo. Na západě Zimbabwe (směrem od jihozápadu k severozápadu podél hranice se Zambiií) se rozkládají řetězce pahorků bohaté na nerostné suroviny.

                K hlavním řekám Zimbabwe náleží Zambezi, Save a Limpopo. Na západě (na hranicích se Zambií), na řece Zambezi, leží známé Victoriiny vodopády. Východně po toku řeky vznikla vodní nádrž Lake Kariba o rozloze 5 580 km2. Další větší zimbabwská jezera jsou Mutirikwe (91 km2) a Chivero (26 km2). Převládající vegetací jsou savany. Na západě rostou suché lesy, na jihozápadě jsou více trnité savany. Na východních svazích hor rostou stále zelené tropické lesy.

Zimbabwe fm 380

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie, díl 10., str. 557. Odeon, 2001., Wikipedia.org 

Mapa

Světové dědictví

           Zimbabwe má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 5 kulturních a přírodních památek.

Národní parky

                V Zimbabwe se nachází 11 národních parků.

Národní parky a přírodní rezervace, zimparks.org (en)

Národní parky a chráněná území, protectedplanet.net (en)

Odkazy

Britannica, Zimbabwe (en)

CIA World Factbook, Zimbabwe (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Zimbabwe (cs)

Wikipedie, Zimbabwe (cs)

Dokumenty

Matabelsko (ČT, 2011)

Střední Zimbabwe (ČT, 2011)

Zimbabwe (ČT, 2004)

end faq

Share