logo

.


JIŽNÍ SÚDÁN  Jižní Súdán / South of Sudan


Základní informace

Rozloha: 644 329 km2
Počet obyvatel: 10 205 000 (2018)
Hustota obyvatel: 17/km2
Úřední jazyk: angličtina, dále arabština a domorodé jazyky
Obyvatelstvo: 36% Dinkové, 16% Nuerové, dále Bariové, Azandové ad.
Náboženství: křesťané a lidové náboženství
Politický systém: prezident, dvoukomorový parlament; sněmovna - 332 členů a Rada - 50 členů
Hlavní město: Juba (375 000)
Největší města: Malakal (140 000)

TOP MÍSTA

1. BÍLÝ NIL

White Nileflickr.com/photos/sidelife/6289127027  

                Bílý Nil, respektive Horský Nil, je hlavní, největší a nejdelší řeka na území Jižního Súdánu. Z jihu k severu, od Ugandy až do Súdánu, protéká celým územím země v délce více než 1 300 kilometrů. Část řeky od ugandské hranice až k soutoku s řekou Bahr el-Gazal se také nazývá Horský Nil. Bílý Nil protéká hlavním městem Džubou, ve střední části země, mezi městy Šambe a Adok, vytváří rozsáhlou oblast bažin a mokřadů, na severu míjí jezero No a po soutoku s řekou Bahr el-Gazal míří na severovýchod, k hranici se Súdánem. Celý tok Bílého Nilu z Viktoriina jezera až k soutoku s Modrým Nilem má délku 3 700 kilometrů.

 

2. NÁRODNÍ PARK BOMA

South Sudan natureflickr.com/photos/sidelife/6289135873  

                Národní park Boma se nachází na jihovýchodě Jižního Súdánu. Severní hranici parku tvoří státní hranice s Etiopií. Park leží v nadmořské výšce 400 až 1 100 metrů, jihovýchodní část je více hornatá. Vegetaci parku tvoří především savana a říční nivy. V severní části parku se nachází řada řek. V období dešťů, od dubna do října, jsou údolní nivy často zaplavovány. Ve vyšších polohách rostou místy lesy. Charakteristické jsou uzlence a fíkovníky. Národní park Boma je známý tím, že v období v březnu a dubnu a v listopadu až lednu zde lze pozorovat stovky tisíc migrujících živočichů. Především antilopy červenohnědé, buvolce modré a gazely rezavočelé. Dále v parku žijí buvoli afričtí, sloni afričtí, levharti afričtí, žirafy núbijské, buvolci stepní, gepardi súdánští, antilopy losí, zebry bezhřívé, gazely Grantovy, antilopy bongo nebo lvi východoafričtí.

 

3. KINYETI

Nuba Mountains  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Nuba-berge.jpg

                Kynieti je s nadmořskou výškou 3 187 metrů nejvyšší horou Jižního Súdánu. Hora se nachází na jihovýchodě Jižního Súdánu, na hranici s Ugandou. Hora je součástí pohoří Imatong. Pohoří dále pokračuje na ugandské straně území. V Jižním Súdánu má délku okolo 50 km a šířku okolo 60 km. Pohoří prudce vystupuje z okolních rovin. Předhůří tvoří zaoblená vrchovina. Pohoří Imatong je geologicky tvořeno především žulou bohatou na křemen. V nižších polohách rostou stálezelené lesy a listnaté opadavé lesy, místy se nachází bambusové houštiny. Ve vyšších polohách rostou horské lesy. Díky své izolovanosti je pohoří bohaté na endemické druhy rostlin. Z živočichů zde žijí například guerézy, kočkodani diadémoví nebo štětkouni afričtí.

 

4. JIŽNÍ NÁRODNÍ PARK

Southern NP South Sudan 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Bor,_South_Sudan_-_panoramio_(1).jpg

                Jižní národní park založený v roce 1939 je nejstarším národním parkem v zemi a s rozlohou 23 000 km2 také největším parkem. Nachází se na západě Jižního Súdánu, jižně od města Wau. Park leží v nadmořské výšce 400 až 700 metrů. Převládající vegetaci tvoří savana, místy s listnatými stromy. Na severu rostou více trnité druhy stromů a vysoké traviny. Parkem protéká několik řek, některé jsou sezónní. Z fauny zde žijí antilopy Derbyho, antilopy vodní, antilopy červenohnědé, žirafy kordofánské, buvoli afričtí, nosorožci tuponosí, buvolci modří, lvi středoafričtí nebo guerézy.

 

5. NÁRODNÍ PARK NIMULE

South Sudan nature 2 2vflickr.com/photos/guidomenato/33528441472

                Národní park Nimule je druhý nejstarší jihosúdánský národní park, založený v roce 1954. Rozkládá se na jihu země, jižní hranici parku tvoří hranice s Ugandou. Park leží v nadmořské výšce 600 až 700 metrů. Reliéf parku tvoří pahorkatina. Západní hranici parku tvoří v délce téměř 50 km řeka Bílý Nil. Hlavní vegetací je savana, místy rostou lesy. Hlavními stromy jsou akácie, uzlence a palmy etiopské. Z živočichů zde žije několik druhů antilop, guerézy, kočkodan husarský, sloni, hroch obojživelný a krokodýl nilský.

 

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0 a další

REGIONY

                Jižní Súdán tvoří tři historické provincie, dnes nazývané regiony: Bahr el-Ghazal (na severozápadě), Velký Horní Nil (na severovýchodě) a Equatoria (na jihu). Tyto provincie se dále dělí na státy, jejichž počet se mění. Dříve bylo 10 států, nyní 28.

Seznam států Jižního Súdánu, Wikipedie (en)

Jižní Súdán regiony

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

               Vstup. Pro vstup do Jižního Súdánu platí vízová povinnost. Občané ČR mohou o vízum zažádat na jihosúdánské ambasádě v Berlíně (lze i korespondenčně): Embassy of South Sudan in Brussels, Consular Section, Leipzigerplatz 8, 10117 Berlin.

                Doklady. K cestě do Jižního Súdánu je třeba cestovní pas s dobou platnosti minimálně 6 měsíců ode dne příjezdu do země a mezinárodní očkovací průkaz s platným očkováním proti žluté zimnici.

                Měna. Jihosúdánská libra, SSP. Jedinou všeobecně použitelnou valutou je americký dolar (konkrétně bankovky vydané v roce 2006 a později, starší bankovky nejsou obecně akceptovány). Valuty lze směnit v místních bankách a soukromých směnárnách ve většině velkých měst. Platební karty ani cestovní šeky nejsou v převážné většině zařízení akceptovány.

                Časové pásmo. UTC+3 (o dvě hodiny více než středoevropský čas)

                Bezpečnost. Bezpečnostní situace v Jižním Súdánu je nestabilní a nepředvídatelná a v zemi probíhají ozbrojené střety, často s etnickým podtextem. Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje se cestám do Jižního Súdánu zcela vyhnout. Organizované loupeže a ozbrojená přepadení jsou problémem ve městech i na venkově. Hlavní město Juba se vyznačuje poměrně vysokou mírou kriminality, včetně násilné. Cestovat mimo hlavní město se doporučuje pouze se zkušeným doprovodem s dobrou znalostí prostředí a se zásobami vody a potravin, léků, pohonných hmot (které nejsou vždy k dostání) a technickým vybavením pro případ havárie.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Centrální část Jižního Súdánu tvoří rozsáhlá zaplavovaná a bažinatá nížinná oblast s řadou řek vlévajících se do hlavního toku – Bílého Nilu. Krajina je ze všech světových stran obklopená náhorními plošinami a pohořími. Na severu (již na území Súdánu) leží pohoří Núba, na západě (na hranicích se Středoafrickou republikou) leží plošina Azande. Na jihu, v hraniční oblasti s Ugandou, se nachází pohoří Imatonga s nejvyšší horou Jižního Súdánu Kinyeti (3 187 m) a na východě se rozkládá (již v Etiopii) Etiopská vysočina.

                Vegetaci tvoří především vlhké savany s hustými porosty stromů, na západě také místy tropické deštné lesy.

Již. Súdán 360

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Díl 9., str. 167. Odeon 2001., Wikipedia.org 

Mapa zobrazuje celé území původního Súdánu

Národní parky

                V Jižní Súdánu se nachází 6 národních parků.

Národní parky, southsudan.net (en)

Odkazy

Britannica, South Sudan (en)

CIA World Factbook, South Sudan (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Jižní Súdán (cs)

Wikipedie, Jižní Súdán (cs)

Dokumenty

Jižní Súdán (ČT, Objektiv, 2016 až 2017)

end faq

Share