logo

.


LIBYE  Libye / Libya


Základní informace

Rozloha: 1 759 540 km2
Počet obyvatel: 6 653 000 (2017)
Hustota obyvatel: 4/km2
Úřední jazyk: arabština
Obyvatelstvo: 97% Arabové a Berbeři, 3% ostatní
Náboženství: 96% muslimové, 3% křesťané
Politický systém: prezident, vláda, jednokomorový parlament - 200 členů
Hlavní město: Tripolis (2 120 000)
Největší města: Benghází (630 000)

TOP MÍSTA

1. LEPTIS MAGNA A SABRATA

Leptis Magna 12vflickr.com/photos/nh53/5148995008

                Leptis Magna a Sabrata jsou starověká římská města na pobřeží Středozemního moře v Libyi. Pozůstatky těchto měst a archeologická naleziště jsou již od roku1982 součástí kulturního světového dědictví UNESCO. Tyto dvě města a starověký Tripolis společně tvořily tzv. severoafrické Trojměstí. Leptis Magna leží 130 km východně od Tripolisu. Město bylo založeno Féničany v 6. století před naším letopočtem. Za vlády Římanů zažilo město největší rozvoj. Na počátku 3. století našeho letopočtu zde byla vystavěna řada skvostných staveb – fórum s bazilikou, amfiteátr, přístav. V 7. století bylo Leptis Magna dobyto Araby. Od roku 1925 probíhaly archeologické vykopávky. Sabrata leží 80 km západně od Tripolisu. Byla rovněž založena Féničany. Římané zde pak vystavěli chrámy, baziliky, obytné čtvrti. V Sabratě se nachází jedno z nejzachovalejších římských divadel z druhé poloviny 2. století.

 

2. TRIPOLIS

Tripolis 12vflickr.com/photos/davidstanleytravel/5282695433

                Tripolis je hlavní a největší libyjské město. Leží na severozápadě země, na pobřeží Středozemního moře. Tripolis je také významný přístav Středozemního moře. Město má přes milión obyvatel. Bylo založeno v 7. století před naším letopočtem Féničany jako Oia. Z tohoto důvodu je bohaté na archeologické vykopávky. K hlavním památkám ve městě náleží historické staré město se třemi městskými bránami, pevnost z 16. století, Královské divadlo, budova vlakového nádraží nebo původní římsko-katolická katedrála přestavěná v 70. letech minulého století na mešitu. Řada staveb pochází z první poloviny 20. století, kdy byla Libye italskou kolonií.

 

3. POHOŘÍ AKAKUS

Tadrart Acacus 2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Libya_4985_Tadrart_Acacus_Luca_Galuzzi_2007.jpg

                Pohoří Akakus, také Tadrart Acacus, je pohoří na jihozápadě Libye v Saharské poušti. Pohoří leží v těsné blízkosti hranice s Alžírskem, východně od města Ghat, a pokračuje jižně na území Alžírska. Na území Libye má délku okolo 100 km a šířku okolo 30 km. Tadrart znamená v berberštině hory. V oblasti se nachází různorodá krajina. Jsou zde písečné duny různých barevných odstínů, pískovcové skály vytvářejí klenby, oblouky, izolované skaliska, jsou zde hluboká vádí. Ačkoli má oblast extrémně suché, pouštní podnebí, roste zde sporá vegetace, místy se nachází prameny a studny. Pohoří Akakus bylo také výjimečné 14 000 let starými (a mladšími) skalními malbami na kterých byli vyobrazeni sloni, žirafy, velbloudi nebo pštrosi. Díky tomu byla oblast součástí světového dědictví UNESCO.

 

4. GADAMEŠ

Ghadames 2flickr.com/photos/snotch/2725080154

                Gadameš, také Ghadames, je město v oáze na západě Libye, v blízkosti hranice s Alžírskem. Gadameš je jedno z nejstarších měst v oblasti Sahary. Město mohlo být založeno až před 6 000 lety. Ve středověku byl Gadameš důležitou křižovatkou karavanních cest. Současné dochované staré město s opevněním je ukázkou tradiční architektury a stavebního plánování v oblasti. V Gadameši žije okolo 10 000 obyvatel.

 

5. KYRÉNÉ

Cyrene 2vflickr.com/photos/davidstanleytravel/5282797127

                Kyréné bylo starověké město založené Řeky v roce 631 před naším letopočtem. Pozůstatky původně bohatého obchodního města dnes leží severně od města Šahhat, na severovýchodě Libye, při pobřeží Středozemního moře. Kyréné později přešlo pod nadvládu Peršanů, od počátku našeho letopočtu bylo pod nadvládou Římanů. Ve městě působila ve 2. století před naším letopočtem významná kyrénská filosofická škola. Slavné město dalo také název celému regionu východní Libye, Kyrenaika. Z památek se dochovaly například části chrámů Deméter, Apolla a Dia.

 

6. WAW AN NAMUS

Wau-en-Namuscommons.wikimedia.org/wiki/File:Wau-en-Namus-1.jpg

                Waw an Namus je vulkanické pole a kaldera vulkánu na jihu Libye, v geografickém středu Saharské pouště. V kaldeře se nachází tři slaná jezera. Okolí kaldery v rozsahu 10 až 20 kilometrů je pokryto bazaltickými pyroklastickými sedimenty. Oblast má nadmořskou výšku okolo 550 metrů.

 

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie. Odeon 2001, díly 1-10., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

                Ve starověku zakládali na území Libye města Řekové a Féničané. Řekové nazývali oblast západně od Egypta Libye. V období okolo našeho letopočtu obsadili Libyi Římané. V polovině 7. století byla Libye dobyta Araby. Od počátku 16. století byla pod nadvládou Osmanů. Mezi lety 1911 a 1943 byla kolonií Itálie. V roce 1951 pak vzniklo nezávislé království Libye, které bylo v roce 1969 nahrazeno vojenským režimem. Od počátku 70. let byla Libye vojensky a hospodářsky podporovaná Sovětským svazem. Od 90. let byla snaha o lepší vztahy se západními zeměmi.

                Historicky se Libye dělila na tři provincie: Tripolitánie (severozápad), Fezzan (jihozápad) a Kyrenaika (východ). V současnosti je Libye rozdělena na 22 okresů. Největší okres Kufra (na jihu Kyrenaiky) má rozlohu 433 600 km2.

Turismus, temehu.com (en)

Seznam okresů, Wikipedia (en)

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

               Vstup. Občané ČR potřebují k cestě do Libye vízum. Libyjské vízum je možno získat na Velvyslanectví Libye, Nad Šárkou 781/56, 160 00 Praha 6, tel: 220 515 979, 220 515 838, fax 220 515 974. Doporučujeme si vždy před žádostí o víza telefonicky ověřit příslušné podmínky. Kromě pasu je zapotřebí předložit dvě fotografie pasového formátu, vyplněnou žádost, pozvání a pojištění. Přihlašovací povinnost - každý cestující se po příjezdu do země musí přihlásit Úřadu pro pasy a migraci během 7 dnů od překročení státní hranice (nejlépe požádat na recepci hotelu).

                Doklady. Cestující do Libye musí být vybaven cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobou pobytu, a platným libyjským vízem. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do státu Izrael, jakož ani razítka izraelské hraniční kontroly. MZV doporučuje mít se sebou kopie datové stránky pasu, jejího arabského překladu a víza, neboť pasy jsou někdy odebírány a vraceny později nebo až na konci pobytu.

                Měna. Dinár, LYD. 1 dinár = 16 Kč (2018), aktuální kurz.

                Časové pásmo. UTC+2 (o hodinu více než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. V současné době země prochází bolestnou transformací a mj. s ohledem na ozbrojené střety, velké množství zbraní mezi obyvatelstvem a vysokou kriminalitu, se cesty do Libye nedoporučují.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Většina území Libye je pokryta pouští. Převážná většina obyvatel žije v pobřežní oblasti Středozemního moře, velmi malá část v oázách Saharské pouště, zejména na středozápadě území. Na severozápadě Libye leží skalnatá plošina Hammáda al-Homra (nejvyšší bod 1 189 m), jihozápad tvoří převážně písečná poušť Murzuq. Na severozápadním pobřeží se rozkládá menší pohoří Džal Nefúzí a za ním leží úzká pobřežní nížina s hlavním městem Tripolis. Sever střední části země zaujímá Syrtská pánev, na západě ohraničená pohořím Harúdž al-Aswad (nejvyšší bod 1 200 m). Na jihu střední části Libye leží štěrkovitá poušť Tibesti, na hranicích s Čadem na libyjské území zasahuje Pohoří Tibesti. Zde leží nejvyšší hora Libye Bette, 2 267 m. Na severovýchodním pobřeží leží pohoří Džabal al-Achdar (nejvyšší bod 872 m), jihovýchod území zaujímá Libyjská poušť. V horských oblastech na pobřeží roste středomořská vegetace s typickými makchiemi, nížiny na pobřeží mají stepní charakter.

Libye fm 370

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie, díl 5., str. 428. Odeon, 2001., Wikipedia.org

Mapa

Světové dědictví

               Libye má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsaných 5 kulturních a přírodních památek.

Národní parky

                V Libyi se nachází 4 národní parky s celkovou rozlohou okolo 4 500 km2, což je 0,3% rozlohy země. Nejstarší národní park byl založený v roce 1978.

Seznam národních parků, Wikipedia (en)

Seznam národních parků, Worldatlas.com

Odkazy

Britannica, Libya (en)

CIA World Factbook, Libya (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Libye (cs)

Wikipedie, Libye (cs)

end faq

Share