logo

.


ZAMBIE  Zambie / Zambia


Základní informace

Rozloha: 752 618 km2
Počet obyvatel: 17 381 000 (2019)
Hustota obyvatel: 23/km2
Úřední jazyk: angličtina, dále okolo 70 jazyků bantuské skupiny
Obyvatelstvo: 21% Bembové, 14% Tongové, 7% Čevové, 6% Lozové, 5% Nsengové, 4% Tumbukové ad.
Náboženství: 75% protestanté, 20% římští katolíci
Politický systém: prezident, jednokomorový parlament - 158 členů
Hlavní město: Lusaka (1 460 000)
Největší města: Ndola (455 000)

TOP MÍSTA

1. VIKTORIINY VODOPÁDY

Victoria Falls 3vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Victoriaf%C3%A4lle.jpg

                Viktoriiny vodopády se nachází na řece Zambezi v jihozápadní části Zambie na hranicích se Zimbabwe. Leží jižně od města Livingstone. V místech vodopádu je šířka řeky až 1 700 m (dle ročního období). Voda padá do hloubky 110 m. Vodopády „objevil“ skotský cestovatel D. Livingstone v roce 1855. Jižně od vodopádu je 95 metrů vysoký železniční most. Ačkoli vodopády nejsou nejširší na světě, ani nejvyšší, kombinací šířky a výšky bývají považovány za největší na světě. Bývají také definovány jako největší masa padající vody na světě. Viktoriiny vodopády jsou například dvakrát vyšší než Niagarské vodopády. Konkurencí Viktoriiných vodopádu mohou být vodopády Iguazu v Argentině a Brazílii.

 

2. NÁRODNÍ PARK SOUTH LUANGWA

South Luangwa mflickr.com/photos/markhodson/121795094

                Park leží na východě země, v údolí řeky Luangwa. Jako rezervace byl založen v roce 1938, v roce 1972 se stal národním parkem. Má rozlohu 9 050 km2. Národní park Jižní Luangwa je známý početnými stády žiraf (žirafa rhodeská), slonů a buvolů afrických. V řece Luangwě žijí krokodýli a hroši. Jižní Luangwa je jeden z nejznámějších safari parků v Africe. Oblíbené je i pozorování zvěře v noci.

 

3. JEZERA TANGANIKA A MWERU

Tanganyika Lake  2vflickr.com/photos/129936023@N02/15801150887

Jezero Tanganika leží na severu Zambie, zasahuje do Zambie svou nejjižnější částí. Délka pobřeží jezera na území Zambie se pohybuje okolo 160 km. Tanganika je druhé největší jezero v Africe, objemem vody ale největší. Délka jezera je 650 km, šířka se pohybuje mezi 20 až 80 kilometry. Na západním zambijském břehu se nachází jeden z národních parků, Nsumbu. V oblasti se nachází skalní útesy, písčité pláže a krásné výhledy na protější, východní hornatý břeh jezera. Národní park Nsumbu pak pokračuje dále na západ (25 km), až ke břehům kalného a bažinatého jezera Mweru Wantipa. Na druhé břehu jezera pak leží další národní park, Mweru Wantipa. V oblasti žijí sloni, lvi, nosorožci dvourozí, antilopy, zebry, hyeny skvrnité, buvoli afričtí, levharti a další živočichové. 40 kilometrů západně od západního břehu jezera Mweru Wantipa leží jezero Mweru. Mweru je rozlohou (5 120 km2) šesté největší africké jezero. Má maximální délku 131 km a šířku 56 km. Hlavním přítokem je z jihu řeka Luapula, hlavním odtokem pak řeka Luvua, obě řeky jsou jedním z ramen řeky Kongo.

 

4. NÁRODNÍ PARK KAFUE

Kafue River 680commons.wikimedia.org/wiki/File:Kafue_river02.jpg

                Národní park Kafue se nachází na jihozápadě Zambie. Park je s rozlohou 22 400 km2 největším národním parkem v Zambii a druhým největším národním parkem v Africe. Je pojmenován podle řeky Kafue. Park má většinou rovinatý nebo mírně zvlněný terén. Výjimku tvoří granitové a pískovcové vrchy v okolí města Chonga, v jižní části parku. Většinu parku tvoří savana se stromy miombo, místy jsou mokřady. Na jihu, kde je sušší podnebí, nahrazují miomba mopany. Podél řeky Kafue rostou stálezelené lesy. Z fauny v národním parku žijí velká stáda antilop, menší stáda zeber a pakoňů žíhaných. Poměrně rozšíření jsou lvi. V řece Kafue žijí hroši obojživelní a krokodýli nilští. Podél řeky se také často vyskytují sloni. Z dalších živočichů zde žijí levharti afričtí, hyeny skvrnité nebo gepardi štíhlí.

 

5. POHOŘÍ MAFINGA

Mafinga Central  2vcommons.wikimedia.org/wiki/File:Mafinga_Central.jpg

                Pohoří Mafinga se rozkládá na severovýchodě země, na hranicích s Malawi. Pohoří tvoří náhorní plošina, ze které vystupují jednotlivé vrchy. Geologicky je pohoří složené z metamorfovaných kvarcitů a fylitů a sedimentárních pískovců. Na společné hranici s Malawi pak leží nejvyšší hora pohoří, Mafinga Central, s nadmořskou výškou 2 339 m. Mafinga Central je nejvyšší horou Zambie. Jednotlivé vrchy v pohoří mají zaoblené tvary, vegetaci tvoří traviny a nízké keře. V pohoří pramení největší řeka východní části Zambie Luangwa.

 

6. DOLNÍ ZAMBEZI

Zambezi River 640commons.wikimedia.org/wiki/File:Island_in_the_Zambezi_River_at_Mana_Pools_National_Park-1.jpg

                Zambezi je čtvrtá nejdelší řeka Afriky a největší řeka, která se vlévá do Indického oceánu. Má délku 2 574 km. Zambezi pramení v Zambii, protéká přes východní Angolu, krátce při hranicích s Namibií, dále tvoří hranici mezi Zambií a Zimbabwe, do Indického oceánu ústí v Mosambiku. Na svém dolním toku na hranici se Zimbabwe protéká Zambezi náplavovou rovinou obklopenou horami. Oblast je součástí Národního parku dolní Zambezi, dříve nepřístupnou soukromou rezervací zambijského prezidenta. Vegetaci tvoří savana s keři a stromy (k nejvíce zastoupeným náleží mopan). Z živočichů zde žijí například buvoli afričtí, sloni, lvi, leopardi, antilopy a hroši.

 

Zdroje: Zambia, Mozambique and Malawi. Lonely Planet 2013., Wikipedia.org

Fotografie jsou pod licencemi CC Attribution, CC Attribution-No Derivse, CC 3.0

HISTORIE A REGIONY

               Archeologické vykopávky dokládají přítomnost lidí na území Zambie již v období před 300 až 120 tisíci lety. Prvními známými obyvateli Zambie byli Khoisanové. Od 3. století byly vytlačovány či asimilovány bantuskými kmeny. Ve 12. století existovalo na území Zambie několik království. V průběhu 17. až 19. století přešlo přes území Zambie několik přistěhovaleckých vln bantuských kmenů. Prvními Evropany v Zambii byli Portugalci, kteří přišli ze sousedního Mosambiku. Po roce 1851 „objevil“ vědec David Livingstone Zambii pro Brity. V roce 1911 vznikl na území Zambie britský protektorát Severní Rhodesie. V roce 1924 se Zambie stala britskou kolonií. V roce 1964 získala Zambie nezávislost. V roce 1991 byl zaveden pluralitní politický systém.

               Zambie se skládá z 10 provincií, které se dále člení na 103 distriktů. Největší rozlohou je Západní provincie se 126 386 km2.

Turismus, zambiatourism.com (en)

Provincie, rozloha km2, hlavní město

Copperbelt, 31 328 km2, Ndola

Jižní (Southern), 85 283 km2, Choma

Luapula, 50 567 km2, Mansa

Lusaka, 21 896 km2, Lusaka

Muchinga, 87 806 km2, Chinsali

Východ (Eastern), 51 476 km2, Chipata

Severní (Northern), 77 650 km2, Kasama

Severozápadní (North-Western), 125 826 km2, Solwezi

Střed (Central), 94 394 km2, Kabwe

Západní (Western), 126 386 km2, Mongu

 Zambie provincie 320

Mapa je pod licencí CC

VÍZA, MĚNA, DALŠÍ INFORMACE

                Vstup. Občané České republiky si mohou vízum předem vyřídit na zastupitelském úřadě Zambie. Turistická víza pro jeden vstup lze rovněž získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti (ČR patří mezi země zařazené na tzv. Appendix B). V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum v USD (doporučuje se mít připravenu přesnou částku). Víza jsou udělována maximálně na 90 dnů, již po 30 dnech je ovšem nutné požádat místní cizineckou policii o prodloužení pobytu. K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie. Diplomatické a konzulární vztahy s ČR pokrývá Velvyslanectví Zambie v Berlíně, http://www.zambiaembassy.de

                Doklady. Platný cestovní pas, a to alespoň 90 dnů od data vydání víza. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů.

                Měna. Kwacha, ZMW. 1 kwacha = 2 Kč (2018), aktuální kurz

                Časové pásmo. UTC+2 (o hodinu více než je středoevropský čas)

                Bezpečnost. Zambie je relativně bezpečnou zemí, je však třeba dbát obecných zásad a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Nedoporučuje se viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností, účast na shromážděních zejména politického rázu, pěší pohyb ve městě po setmění apod. Riziko loupežných přepadení je nejvyšší v Lusace a v oblastech hraničících s Konžskou demokratickou republikou. Kvalitní autobusová doprava (klimatizované, moderní vozy) je omezena jen na nejdůležitější linky (např. Lusaka – Livingstone, Lusaka - Ndola). Jiné oblasti mohou být dostupné pouze staršími autobusy v nevyhovujícím technickém stavu.

Zdroje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (mzv.cz), cnb.cz

GEOGRAFIE A PŘÍRODNÍ POMĚRY

                Většina území Zambie leží na náhorní plošině v nadmořské výšce 1 000 až 1 500 m. Plošinu převyšují jednotlivé ostrovní hory a horské hřbety. V severovýchodní části země vystupuje od jihozápadu k severovýchodu pohoří Muchinga. Vrcholy se pohybují přes 1 800 m, nejvyšší hora Zambie je Mafinga Central (2 339 m). Území Zambie odvodňují řeky Zambezi a Kongo. V místech plochých pánví vznikají často rozsáhlé zatopené území a mokřady. Na řece Zambezi se nachází známé Viktoriiny vodopády, přibližně ve střední části hranice se Zimbabwe vzniklo přehradní nádrží jezero Kariba (5 580 km2).

                Vegetaci náhorní plošiny tvoří savany se suchými opadavými lesy. V údolích rostou trnité křoviny. Na severovýchodě, v bažinných oblastech jezer Bangweulu a Mweru, rostou především rákosy.

Zambie fm 370

Zdroje: Universum, všeobecná encyklopedie, díl 10., str. 490. Odeon, 2001., Wikipedia.org 

Mapa

Světové dědictví

           Zambie má v seznamu světového dědictví UNESCO zapsanou 1 přírodní památku.

Národní parky 

                V Zambii se nachází dvacet národních parků. Společně s 34 oblastmi pro divokou zvěř zaujímají téměř 30% území Zambie. Největším národním parkem Zambie je Kafue s rozlohou 22 400 km2.

Národní parky v Zambii, Zambia Tourism

Seznam národních parků, Wikipedia.org (en, ...)

Odkazy

Britannica, Zambia (en)

CIA World Factbook, Zambia (en)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Zambie (cs)

Wikipedie, Zambie (cs)

Statistický úřad, zamstats.gov.zm (en)

Dokumenty

Jižní Zambie (ČT, 2009)

Zambie (ČT, 2004)

end faq

Share